Lewica i NiepodlegA�oA�A�

11 listopada w Warszawie odbA�dA� siA� obchody AswiA�ta NiepodlegA�oA�ci pod hasA�em a�zPolska socjalnaa�?. To prA?ba przypomnienia o wkA�adzie polskich socjalistA?w w odzyskanie niepodlegA�oA�ci oraz o socjalnych poczA�tkach niepodlegA�ej Polski. Organizatorzy mA?wiA�: a�zZamierzamy pokazaA�, A?e w Polsce prawica nie ma prawa do monopolu na patriotyzma�?.

Organizatorzy napisali: Jako reprezentanci lewicy niepodlegA�oA�ciowej pragniemy zaprosiA� PaA�stwa na obchody AswiA�ta NiepodlegA�oA�ci pod hasA�em a�zPolska Socjalnaa�?. Wydarzenie to ma w naszej intencji stanowiA� alternatywA� wobec dwA?ch zwalczajA�cych siA� stron, ktA?re zapowiedziaA�y swoje demonstracje 11 listopada (A�rodowiska zwiA�zane z Marszem NiepodlegA�oA�ci oraz Porozumieniem 11 listopada). NaszA� odpowiedziA� na odwoA�ania do odlegA�ej nam tradycji endeckiej jest przypomnienie roli formacji socjalistycznych i ludowych (ze szczegA?lnym uwzglA�dnieniem PPS) w odzyskaniu niepodlegA�oA�ci i promocja idei, jakie im przyA�wiecaA�y. NawiA�A?emy zatem do lewicowego rozumienia niepodlegA�oA�ci i patriotyzmu, opartego na demokracji, sprawiedliwoA�ci spoA�ecznej i wolnoA�ci obywateli. ZaleA?y nam takA?e na przywrA?ceniu spoA�ecznej A�wiadomoA�ci daty 7 listopada 1918 roku, momentu powstania pierwszego rzA�du NiepodlegA�ej Rzeczpospolitej a�� Tymczasowego RzA�du Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym DaszyA�skim na czele. Tym samym zamierzamy pokazaA�, A?e w Polsce prawica nie ma prawa do monopolu na patriotyzm.

PrA?cz przypominania naszych tradycji, nie bA�dziemy stroniA� teA? od wspA?A�czesnego wymiaru bliskich nam, socjalno-niepodlegA�oA�ciowych postaw. Chcemy zamanifestowaA�, A?e patriotyzm, socjalizm i walka o dobro wspA?lne nie tylko nie wykluczajA� siA�, ale wzajemnie dopeA�niajA�, takA?e w realiach XXI wieku. Tylko solidarna wspA?lnota, nie pozostawiajA�ca najsA�abszych jednostek samym sobie, jest wyrazem peA�nej demokracji. Z kolei projekt socjalny, ktA?ry abstrahuje od faktu istnienia wspA?lnoty narodowej, ktA?ry traktuje takA� wspA?lnotA� jako coA� niepoA?A�danego, jest w najlepszym razie utopiA�. Warte podkreA�lenia jest to, A?e najwybitniejsi przedstawiciele polskiej lewicy rozumieli patriotyzm nie tylko jako walkA� o paA�stwowA� suwerennoA�A� i niepodlegA�oA�A�, ale rA?wnieA? wspA?lne dziaA�anie na rzecz praw socjalno-bytowych PolakA?w. Tak rozumiane ideaA�y lewicowo patriotyczne wydajA� siA� nam szczegA?lnie potrzebne i poA?A�dane tu i teraz, wobec kwestionowania prawa obywateli RP do wyboru A�cieA?ki spoA�eczno-ekonomicznego rozwoju oraz niedemokratycznych decyzji, podmywajA�cych podstawy bezpieczeA�stwa socjalnego spoA�eczeA�stwa (jak w sprawie tzw. reformy emerytalnej).

Spotkamy siA� 11 listopada w Warszawie o godzinie 11.00 na Placu Grzybowskim i przemaszerujemy wspA?lnie na Krakowskie PrzedmieA�cie. NajwaA?niejszym elementem wydarzenia bA�dA� postoje, podczas ktA?rych przedstawimy, wykorzystujA�c rA?A?norodne formy i A�rodki przekazu a�� od pikiety i wiecu po happening czy grA� miejskA� a�� wydarzenia i idee zwiA�zane z historiA� lewicy niepodlegA�oA�ciowej.

Kontakt do organizatora: Wiktor SadA�owski, telefon: 511 040 542

Strona internetowa:

http://polska-socjalna.pl/

Profil na facebooku:

http://www.facebook.com/LudowyMarszNiepodleglosci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>