Segregacja w gimnazjach

Gimnazja miaA�y wyrA?wnywaA� szanse uczniA?w, tymczasem utrwalajA� spoA�eczne nierA?wnoA�ci.

Jak informuje a�zGazeta Wyborczaa�?, problem dotyczy wszystkich duA?ych miast. PrzykA�adowo, w Poznaniu na egzaminie gimnazjalnym uczniowie z osiedla JeA?yce zdobyli z matematyki A�rednio ok. 26 proc. punktA?w, a ci z PiA�tkowa a�� A�rednio ok. 60 proc. We WrocA�awiu z kolei gimnazjum na Krzykach miaA�o o 30 proc. lepsze wyniki niA? inna rejonowa szkoA�a na Psim Polu. Rekordowe rA?A?nice miA�dzy szkoA�ami sA� w Opolu a�� aA? 43 pkt proc.! Dr Dobrochna Hildebrandt-Wypych z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wyjaA�nia, A?e to efekt przyjA�tej po 1989 r. ideologii edukacyjnej, wedA�ug ktA?rej rzekomo a�zkonkurencja jest lekiem na wszystkoa�?.

a�� a�zPrzeniosA�am dziecko do szkoA�y dalej od domu, bo jest lepsza od tej za rogiem. Nie chciaA�am, A?eby syn zadawaA� siA� z chA�opakami, ktA?rzy wystajA� wieczorami w bramach. WierzA�, A?e w towarzystwie ambitniejszych dzieci on teA? sobie lepiej poradzia�? a�� mA?wi Danuta Kurzawska, mama gimnazjalisty z Katowic.

Jakie sA� rezultaty takich wyborA?w? a�� a�zUczniowie A�dobrzyA� stajA� siA� lepsi, bo majA� moA?liwoA�A� edukacji w dowolnych szkoA�ach. A uczniowie wymagajA�cy pomocy nie uzyskujA� wsparcia i stajA� siA� coraz sA�absi. SA� skazani sami na siebie, w ich zespoA�ach brak A�lokomotywA�, czyli uczniA?w o wiA�kszych aspiracjach, ktA?rzy stanowiA� naturalne wsparcie i mogA� byA� stawiani za wzA?r dla pozostaA�ycha�? a�� mA?wi Wojciech MiA�ko, nauczyciel matematyki i dziaA�acz nauczycielskiej a�zSolidarnoA�cia�?.

Ponadto, a�zlepszea�? szkoA�y przyciA�gajA� teA? a�zlepszycha�? nauczycieli a�� choA� ci sA� potrzebni bardziej w placA?wkach wymagajA�cych wsparcia.

Jak temu zaradziA�? Dr hab. Roman Dolata, profesor Instytutu BadaA� Edukacyjnych uwaA?a, A?e a�zsA�abszea�? szkoA�y mogA�yby przyciA�gaA� uczniA?w dodatkowA�, ale bezpA�atnA� ofertA� edukacyjnA�, rA?wnieA? pozalekcyjnA�. A co z nauczycielami? a�� a�zTrzeba przygotowywaA� ich do pracy z trudniejszA� mA�odzieA?A� i wspieraA� ich dodatkami finansowymi. NajwaA?niejsze byA�oby jednak budowanie prestiA?u nauczyciela pracujA�cego w trudniejszych A�rodowiskowo szkoA�acha�? a�� komentuje.

Z tego typu rozwiA�zaA� korzystajA� niektA?re samorzA�dy. Na przykA�ad w Bydgoszczy poradnia psychologiczno-pedagogiczna opracowaA�a cykl zajA�A� dla nauczycieli pracujA�cych w a�ztrudnycha�? gimnazjach. Ponadto dba siA� o to, aby klasy w takich placA?wkach byA�y mniej liczebne oraz by szkoA�y posiadaA�y nowoczesnA� bazA� sportowA� i przeznaczaA�y godziny na dodatkowe zajA�cia.

W najbliA?szym numerze a�zNowego Obywatelaa�? opublikujemy obszerny wywiad o nierA?wnoA�ciach w systemie edukacji i ich spoA�ecznych skutkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>