Idee to nie kultura? Ministrze, opamiętaj się!

Znów zamieszanie i pokaz urzędniczej arogancji w sprawie dotacji dla czasopism społeczno-kulturalnych, przyznawanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Redakcje podpisały „list ponad podziałami”. Wśród nich my.

Zaniepokojenie licznych redakcji pojawiało się wraz z informacją, że MKiDN w tegorocznej edycji programu „Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet 3 – Czasopisma” zawarło taką klauzulę:

„Celem priorytetu nie jest wspieranie czasopism o profilu społeczno-politycznym, religijnym, narodowościowym, naukowym czy historycznym. Z tego względu wysoko oceniane będą jedynie te spośród nich, dla których tematyka kulturalna i artystyczna stanowi wiodącą oś problemową”.

Formuła ta jest jawnie dyskryminacyjna wobec pism, które rozumieją i propagują kulturę pojmowaną szerzej niż tylko kwestie stricte artystyczne czy literackie. Stąd powstał list, zaadresowany do ministra Bogdana Zdrojewskiego, którego treść niżej przytaczamy. Co istotne, podpisali go przedstawiciele redakcji o bardzo różnych profilach ideowych. Oto list:

Do Pana Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie,

Wyrażamy zaniepokojenie, że w ogłoszonym regulaminie konkursu dotacyjnego dla czasopism znalazł się następujący zapis: „Celem priorytetu nie jest wspieranie czasopism o profilu społeczno-politycznym, religijnym, narodowościowym, naukowym czy historycznym. Z tego względu wysoko oceniane będą jedynie te spośród nich, dla których tematyka kulturalna i artystyczna stanowi wiodącą oś problemową”. Uważamy, że zapis ten jest niefortunny i otwiera pole do nadinterpretacji przez komisję konkursową. Co bowiem zagwarantuje, że nie zostanie potraktowany przez komisję w sposób wąski wykluczając z konkursu czasopisma, które tworzą intelektualną debatę w Polsce?

Brak precyzji w sformułowaniu „profil czasopisma” oraz „wiodąca oś problemowa” pozostawia interpretację komisji konkursowej, a więc de facto stwarza ryzyko, że ograniczenia te zostaną potraktowane jako sztywne wytyczne wykluczające szereg czasopism, które nie stronią od podejmowania problematyki spraw publicznych, choć często czynią to poprzez analizę wątków teatralnych, literackich, filozoficznych, historycznych i religijnych. Dlaczego wykluczone z konkursu mają być na przykład czasopisma, które do tej pory otrzymywały dofinansowanie, a patrząc na listę konkursu 2012 były to czasopismo historyczne, czasopismo naukowe, społeczno-polityczne, a także o filozofii i religii?

Zawężenie pojęcia kultura do bliżej niejasnego pola wykluczającego podejmowanie tematów intelektualnych stawia pod znakiem zapytania wszystkie zadania stojące przez ministerstwem i ogranicza kulturę do obszaru folklorystycznej niszy.

W związku z tym wnosimy o pilną rewizję mechanizmu wspierania czasopism, a w szczególności wydania jednoznacznej interpretacji regulaminu przed terminem składania wniosków. Ponadto z powodu owych niejasności i dla zachowania zasad równego traktowania oraz ze względu na ponad-tygodniowe spóźnienie w uruchomieniu mechanizmu wypełniania wniosków online sugerujemy przesunięcie terminów z regulaminu o 10 dni.

Z poważaniem,

Andrzej Brzeziecki, Nowa Europa Wschodnia

Marek Horodniczy, 44 / Czterdzieści i cztery

Dominika Kozłowska, Znak

Błażej Lenkowski, Liberté!

Piotr Leszczyński, Przegląd Polityczny

Paweł Milcarek, Christianitas

Wojciech Przybylski, Res Publica Nowa

Paweł Rojek, Pressje

Sławomir Sierakowski, Krytyka Polityczna

Misza Tomaszewski, Kontakt

Marek Wasilewski, Czas Kultury

Krzysztof Wołodźko, Nowy Obywatel.

13 listopada w siedzibie Fundacji Schumana odbyło się spotkanie redakcji pism społeczno-kulturalnych z przedstawicielami  MKiDN, Anną Duńczyk i Marcinem Wieczorkiem. Niestety, miało ono charakter czysto fasadowy. Urzędnicy zostali najwyraźniej upoważnieni tylko do zaprezentowania decyzji ministerstwa, która potwierdza najgorsze obawy naszych redakcji.

Obecny na spotkaniu przedstawiciel „Nowego Obywatela”, Michał Stępień, zanotował: „Już początek spotkania zdeterminował jego przebieg. Nie było to, jak w poprzednich edycjach, spotkanie w ramach konsultacji z pismami niszowymi, mające ustalić zasady współpracy, a jedynie spotkanie informacyjne.

Nowy priorytet, kultura rozumiana wąsko jako artystyczna i literacka, jest ewidentnie na rękę ministerstwu. Potwierdza to wypowiedź pani Anny Duńczyk, wskazująca, że w ten sposób ministerstwo uniknie sporów o wydawanie pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem.

Znów dał o sobie podział na pisma stricte kulturalne i społeczno-polityczne. Te pierwsze są ze zmian bardzo zadowolone (bo będzie więcej pieniędzy na wąsko rozumianą kulturę). Ale dla niejednego, dotychczas dotowanego tytułu może to oznaczać upadłość”.

Warto podkreślić, że MKiDN potraktowało środowiska współtworzące polską przestrzeń idei jak niewygodnych intruzów i kłopotliwych petentów, którzy właściwie są tylko zawadą dla urzędniczych projektów i priorytetów. Tak działa państwo, w którym płacimy podatki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>