Promocja idei to polityka?

Minister kultury twierdzi, A?e czas skoA�czyA� z finansowaniem a�zpism politycznycha�?. Czy jednak budowa przestrzeni dla dyskusji ideowych to wA�sko rozumiana polityka? Czy pA�ytkie rozumienie kultury nie stanowi zagroA?enia dla przypominania dziedzictwa narodowego?

W czwartek, 15 listopada, w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu WrocA�awskiego odbyA�o siA� spotkanie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdanem Zdrojewskim. Po wykA�adzie ministra, zatytuA�owanym a�zO przyszA�oA�ci kulturya�?, przyszedA� czas na pytania z sali. Podniesiono m.in. kwestiA� nowej klauzuli w programie MKiDN a�zPromocja literatury i czytelnictwa a�� priorytet 3 a�� Czasopismaa�?. Przypomnijmy, A?e zapis, ktA?ry zaniepokoiA� redakcje wielu czasopism spoA�eczno-kulturalnych, stanowi iA? a�zcelem priorytetu nie jest wspieranie czasopism o profilu spoA�eczno-politycznym, religijnym, narodowoA�ciowym, naukowym czy historycznym. Z tego wzglA�du wysoko oceniane bA�dA� jedynie te spoA�rA?d nich, dla ktA?rych tematyka kulturalna i artystyczna stanowi wiodA�cA� oA� problemowA�a�?. Minister odpowiedziaA�, A?e to kA�opotliwa sprawa, oraz zaznaczyA�, A?e za wspomniany zapis odpowiadajA� urzA�dnicy prowadzA�cy program.

Bogdan Zdrojewski spodziewa siA�, A?e ostateczne decyzje bA�dzie musiaA� podjA�A� osobiA�cie, w toku postA�powania odwoA�awczego, co moA?e wywoA�aA� podejrzenia o upolitycznienie decyzji. Minister oznajmiA� teA?, A?e celem przytoczonej klauzuli ma byA� zakoA�czenie publicznego finansowania czasopism stricte politycznych, jednak egzekucja owego zapisu moA?e skutkowaA� a�zwylaniem dziecka z kA�pielA�a�? a�� nieobjA�ciem programem wartoA�ciowych pozycji, ktA?re skupiajA� siA� nie tylko na kulturze i sztuce.

PadA�o rA?wnieA? pytanie o rolA� resortu jako ministerstwa nie tylko (wA�sko pojmowanej) kultury, ale i dziedzictwa narodowego: czy wprowadzenie omawianego zapisu w A?ycie nie bA�dzie skutkowaA�o wstrzymaniem dotacji chociaA?by dla a�zKronosaa�?, ktA?ry publikuje teksty waA?ne dla rodzimego dziedzictwa ideowego w swoim a�zArchiwum filozofii polskieja�?? Zdaniem ministra w takim przypadku wniosek prawdopodobnie zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Trzeba zaznaczyA�, A?e Zdrojewski zajA�A� wobec nowej klauzuli stanowisko ambiwalentne. Obawy wielu waA?nych czasopism niszowych prawdopodobnie zostanA� rozwiane bA�dA? potwierdzone dopiero po rozpatrzeniu odwoA�aA� od pierwotnych decyzji.

Dawid Junke

OD REDAKCJI: Przypomnijmy, A?e a�zNowy Obywatela�? takA?e promuje polskie dziedzictwo narodowe, m.in. regularnie publikujA�c teksty w ramach dziaA�A?w a�zZ Polski rodema�? i a�zNasze tradycjea�?.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>