Strach zarabiać na życie

Strach zarabiać na życie

Rok 2011 był gorszy od poprzedniego pod względem liczby wypadków przy pracy. Wskaźnik wypadkowości, czyli liczba osób poszkodowanych na 1000 pracujących, zwiększył się z 8,15 w 2010 r. do 8,34 w 2011 r.

Jak informuje Portal Samorządowy, przytaczając dane raportu Głównego Urzędu Statystycznego, liczba wypadków indywidualnych i zbiorowych w 2011 r. wyniosła 96573, z czego 429 to wypadki zbiorowe, czyli takie, w których w wyniku tego samego zdarzenia w danym zakładzie ucierpiały co najmniej 2 osoby. W wypadkach zbiorowych poszkodowanych zostało 1078 osób. Najwięcej wypadków zbiorowych miało miejsce w województwach: dolnośląskim – 65, mazowieckim – 63, śląskim – 58, wielkopolskim – 33. Wskaźnik wypadkowości, czyli liczba osób poszkodowanych na 1000 pracujących (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie), ogółem w Polsce zwiększył się z 8,15 w 2010 r. do 8,34 w 2011 r.

Największą częstość występowania zdarzeń wypadkowych odnotowano w takich branżach: górnictwo i wydobywanie – 16,69 (w 2010 r. – 17,82), przetwórstwo przemysłowe – 13,70 (w 2010 r. – 13,07), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 16,39 (w 2010 r. – 13,04), dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja – 14,94 (w 2010 r. – 14,04), budownictwo – 10,39 (w 2010 r. – 10,41), opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 10,47 (w 2010 r. – 10,35), transport i gospodarka magazynowa – 9,55 (w 2010 r. – 9,39).

Zwiększenie liczby osób, które uległy wypadkom przy pracy w 2011 r. w stosunku do 2010 r., odnotowano w większości rodzajów działalności. Wzrost powyżej przeciętnego w kraju (3,2 proc.) odnotowano w sześciu sekcjach, przy czym największy w takich branżach: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (o 15,5 proc.) oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (o 19,3 proc.).

Wśród miejsc, w których przebywali poszkodowani w chwili wypadku, najwięcej wydarzeń wypadkowych w 2011 r. zarejestrowano w miejscu produkcji przemysłowej (43,9 proc. ogólnej liczby wydarzeń), biurach, placówkach naukowych i szkołach, zakładach usługowych (18,8 proc.) oraz w miejscach i środkach komunikacji publicznej (10,8 proc.).

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Święta nie oddadzą!

Święta nie oddadzą!

W Stanach Zjednoczonych część właścicieli sklepów zamierza otworzyć swoje placówki w Święto Dziękczynienia. Pracownicy zapowiadają strajki.

Jak informuje Wyborcza.biz za „The Guardian”, w „czarny piątek”, czyli ostatni piątek listopada, amerykańskie sklepy otwierane są o 6:00 i kuszą największymi w roku promocjami. Od kilku lat część sklepów, chcąc przyciągnąć jeszcze więcej klientów, otwiera się już w czwartek wieczorem, czyli w Święto Dziękczynienia. W tym roku sklepy należące do sieci Wal-Mart, Sears, Toys R Us i Kmart będą otwarte w czwartek od 8:00 wieczorem, sieć Target – od 9:00 wieczorem.

Pracownicy sklepów nie kryją rozczarowania Dotychczas Święto Dziękczynienia było jednym z nielicznych dni, w które mogli być pewni wolnego. – „Wal-Mart stał się firmą tak obsesyjnie walczącą o wyniki, że przestał doceniać wartość ludzi, którzy dla niej pracują” – oceniła zatrudniona w sieci Jackie Goebel, której przypadł w udziale świąteczny dyżur.

Część pracowników Wal-Martu zamierza w Święto Dziękczynienia strajkować. Wspierają ich związki zawodowe i organizacja OUR Wal-Mart, która pomogła zorganizować w październiku pierwszy strajk w 70-letniej historii sieci. Protest przeciw obowiązkowi pracy w święta planuje także część pracowników innych sieci. Pod zamieszczoną w Internecie petycją protestacyjną Casey St Clair – zatrudnionej w sieci Target, która także musi pracować w Święto Dziękczynienia – podpisało się ponad 200 tys. osób. – „Każdego roku sklepy otwierają się coraz wcześniej. Niedługo będą otwarte całe święto” – skomentowała St Clair. – „A Święto Dziękczynienia jest świętem rodzinnym. Praca je niszczy” – podkreśliła.

Prywatyzacja za wszelką cenę

Prywatyzacja za wszelką cenę

Ministerstwo Skarbu Państwa nie rezygnuje z prywatyzacji Uzdrowiska Horyniec-Zdrój. Do dalszego procesu resort skarbu dopuścił dwie firmy.

Jak przypomina „Nasz Dziennik”, przejęciem dwóch podkarpackich uzdrowisk, w Horyńcu-Zdroju oraz w Rymanowie-Zdroju, zainteresowany jest samorząd województwa. W sierpniu br. sejmik wojewódzki przyjął uchwałę intencyjną, w której zadeklarował  taką wolę i czeka na zgodę ministra. Jednak mogłoby do tego dojść dopiero po zakończeniu procedur prywatyzacyjnych i pod warunkiem, że nie znajdzie się inwestor.

Chęć przejęcia uzdrowisk pod kuratelę samorządów wojewódzkich wyrazili też marszałkowie innych województw. Samorządów wprawdzie nie stać na ich kupno, ale komunalizacja jest jak najbardziej realna. Takie rozwiązanie gwarantowałoby, że kurorty utrzymają działalność leczniczą. W przypadku prywatnego inwestora nie można mieć tej pewności.

W przypadku Horyńca to już kolejna próba zbycia uzdrowiska, bo wcześniejsze nie wyłoniły inwestora. Ostatnia prywatyzacja została zamknięta bez rozstrzygnięcia, gdyż potencjalny inwestor nie wypełnił wszystkich warunków zapisanych w projekcie umowy. Ministerstwo Skarbu Państwa zdecydowało, że do dalszych negocjacji dopuści dwie firmy: Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczny Lekarz Medycyny Beata Bogusz-Dukacz z siedzibą w Horyńcu-Zdroju i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dukat Witold Dukacz z siedzibą w Lubaczowie. Negocjacje mają trwać 3 tygodnie.

Tradycje lecznicze Horyńca-Zdroju sięgają XVII w. W okresie międzywojennym zjeżdżali tu kuracjusze z pobliskiego Lwowa, Stanisławowa, Warszawy i Krakowa, a także zagraniczni goście. Bogate, jedne z największych w Polsce złoża borowiny o znakomitych właściwościach leczniczych oraz źródła słabo mineralizowanych wód siarkowo-wodorowych także dziś są wykorzystywane w leczeniu i rehabilitacji m.in. narządów ruchu, schorzeń reumatycznych, chorób kobiecych i chorób skóry.

O sprawie już pisaliśmy – tutaj.

Łódź obywatelsko-filmowa

Łódź obywatelsko-filmowa

W Łodzi trwa XXII Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”. W jego ramach jutro (sobota, 24 listopada) odbędzie się organizowany przez nas pokaz filmowy. Z kolei wieczorem tego dnia przyznamy własną nagrodę dla społecznie zaangażowanego filmu dokumentalnego.

Festiwal jest konkursowym przeglądem filmowej twórczości dokumentalnej. Tematyka prezentowanych filmów dotyczy szeroko rozumianych zagrożeń kondycji człowieka – indywidualnych, jak i społecznych. Oprócz Grand Prix festiwalu – statuetki „Białej Kobry”, przyznawanych jest kilka innych wyróżnień, w tym „Oko Obywatela” przyznawane przez Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” – wydawcę „Nowego Obywatela”.

Ponadto, w ramach pozakonkursowych pokazów filmowych w sobotę o 11.00 w Muzeum Kinematografii (pl. Zwycięstwa 1) odbędzie się organizowana przez nas projekcja filmów na licencji Creative Commons: „Good Copy, Bad Copy” i „Kultura Remixu”. Wspomniane obrazy poświęcone są tematyce praw autorskich i dostępu do kultury.

Festiwal Mediów to także szereg imprez towarzyszących, organizowanych w Śródmiejskim Forum Kultury – Domu Literatury oraz Klubie Szafa. Wstęp na wszystkie projekcje i wydarzenia jest bezpłatny.

Więcej informacji i szczegółowy program Festiwalu można znaleźć na stronie http://www.festiwalmediow.art.pl/.