Tożsamość, różnorodność, demokracja

Tożsamość, różnorodność, demokracja

Zapraszamy do Krakowa na ostatnie spotkanie kółka samokształceniowego organizowanego w ramach projektu „Po kapitalizmie”.

Czytamy niedawno wydaną w języku polskim książkę Michaela Hardta i Antonio Negri „Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne”.

Spotkanie poświęcone ostatniemu rozdziałowi pracy odbędzie się w czwartek (29 XI) o godz. 18.30 w „Bunkrze Sztuki”, Plac Szczepański 3a. Poprowadzi je Jan Sowa.

W ostatnim rozdziale „Rzeczy-pospolitej” Hardt i Negri zastanawiają się, jakie miejsce w projekcie rewolucyjnym mają takie istotne dla lewicy kwestie, jak tożsamość, różnorodność czy demokracja. Próbują skonfrontować się z pytaniem o przemoc i jej relację wobec działań o charakterze rewolucyjnym. W czasie czwartkowego spotkania wspólnie z autorami książki prześledzimy linie ujścia, które od biopolityki późnego kapitalizmu i współzależnego rządzenia prowadzą w kierunku nowego, radykalnie emancypacyjnego porządku.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

W Kielcach o demokracji

W Kielcach o demokracji

W najbliższą sobotę (1 grudnia) wraz z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej zapraszamy na imprezę pt. „Wzgórze Demokracji. Kieleckie spotkanie z »Nowym Obywatelem«”.

Oto program imprezy:

13:00-14:00 – Alternatywny model mediów publicznych – Lech Ryszard Rustecki, Spółdzielcze MEDIA WNET

14:15-15:45 – Panel dyskusyjny: „Jak obywatele mogą wpływać na życie publiczne”: Natalia Ćwik (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), Marek Lewandowski (rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność”), Remigiusz Okraska (redaktor naczelny „Nowego Obywatela”)

16:00-17:00 – Obywatelski monitoring sądów – Michał Popiela, Fundacja Court Watch Polska. W godz. 17:00-18:30 dla zainteresowanych warsztaty „Obywatelski monitoring sądów”

17:15-18:00 – Pokaz filmu „Pogotowie Obywatelskie”

Wstęp wolny! Zapraszamy!

1 grudnia 2012 r., Kielce, Wzgórze Zamkowe (ul. Zamkowa 3).

Strona wydarzenia

Strona wydarzenia na Facebooku

Europo, ratuj nas przed rządem!

Europo, ratuj nas przed rządem!

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych zaapelował do Europejskiej Agencji Kolejowej, by podjęła działania zapewniające bezpieczeństwo na polskiej kolei. Zdaniem związkowców polski rząd robi w tej sprawie niewiele.

Jak informuje „Kurier Kolejowy”, związkowcy zwrócili się do Europejskiej Agencji Kolejowej oraz Briana Simpsona, przewodniczącego Komisji Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim, o podjęcie interwencyjnych działań mających na celu niezwłoczną poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce. W petycji wskazano m.in. na degradację linii kolejowych spowodowaną wieloletnimi zaniedbaniami w obszarze infrastruktury, brak wspólnych przepisów związanych z bezpieczeństwem, nieskuteczność działań Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Związkowcy zwracają uwagę także na brak systemu kontroli czasu maszynistów zatrudnionych u różnych pracodawców oraz na ciągłe zakłócenia procesu przewozowego wynikającego z inwestycji i remontów infrastruktury. – „Mamy do czynienia z ustawicznymi zmianami w rozkładzie jazdy, licznymi ograniczeniami prędkości, zmianami parametrów linii kolejowych. To powoduje, że maszyniści i dyżurni ruchu pracują w warunkach stresogennych. Zarówno posterunki ruchu, jak i obsady przy zwiększonej ilości obowiązków nie są wzmacniane kadrowo” – wyjaśnia przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek.

Jak zauważają autorzy listu, zawodzi również właściwa władza bezpieczeństwa odpowiedzialna m.in. za nadzór techniczny nad eksploatacją i utrzymaniem pojazdów kolejowych, gdyż zezwala na wydłużanie cyklów utrzymaniowo-naprawczych wagonów i lokomotyw. Zły jest też stan przestarzałych urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego. Ponadto problemem są szkolenia maszynistów – zdaniem związkowców zbyt krótkie i przeprowadzane niedbale, co jest niebezpieczne zwłaszcza w przypadku szkolenia młodego pokolenia pracowników.

– „Niemal codziennie mamy do czynienia z zagrażającymi zdrowiu i życiu ludzkiemu wypadkami i incydentami na kolei, a co kilka tygodni mamy do czynienia z bardzo poważnymi wypadkami” – dodał Miętek i podkreślił, że skoro w Polsce nie ma instytucji, która zadbałaby o zdrowie i życie pracowników i pasażerów kolei, to nie pozostaje nic innego jak zwrócić się do Europejskiej Agencji Kolejowej.

Polaku, lecz się sam

Polaku, lecz się sam

Na jednego mieszkańca Polski przypada najmniej lekarzy w całej Unii Europejskiej. Co więcej, jesteśmy jednym z dwóch państw UE, w których w ciągu 10 lat ubyło lekarzy – wynika z najnowszego raportu OECD i KE.

Jak informuje Forsal.pl, w 2010 r. na 1000 mieszkańców Polski przypadało zaledwie 2,2 lekarza. To najmniejsza liczba w całej Unii Europejskiej – podała OECD w raporcie „Health at Glance: Europe 2012” przygotowanym we współpracy z Komisją Europejską. Mniej lekarzy na naszym kontynencie mają tylko Turcja (1,7 na 1000 mieszkańców) i Czarnogóra (2,1).

Najwyższą liczbą lekarzy w Europie na 1000 mieszkańców w 2010 r. mogła pochwalić się Grecja (6,1). To prawie dwa razy tyle, co średnia unijna, która wynosi 3,4 lekarza. Tuż za Grecją pod względem liczby lekarzy per capita uplasowały się Austria (4,8 na 1000 mieszkańców) i Norwegia (4,1).

W ciągu dziesięciu lat od 2000 r. liczba lekarzy na mieszkańca zwiększyła się w niemal wszystkich krajach europejskich. Tylko w Polsce i Estonii zanotowano spadek o 0,1 proc., a we Francji wskaźnik pozostał bez zmian.