Cena to jedyne kryterium

Aż 75% instytucji państwowych nie bierze pod uwagę warunków pracy panujących w wybieranych przez nich firmach ochrony – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez NSZZ „Solidarność”.

W większości przypadków jedynym kryterium decydującym o wyborze firmy ochrony jest cena. Prowadzi to do nadużyć w wielu firmach. W Polsce w sektorze ochrony zatrudnionych jest ponad 200 tysięcy pracowników.

NSZZ „Solidarność” zrealizował badania na próbie ponad 100 urzędników odpowiedzialnych za zamówienia zewnętrznych usług. Badanie realizowane jesienią 2012 r. objęło m.in. urzędy wojewódzkie, ministerstwa oraz izby skarbowe. Aż 90% respondentów przyznało, że ich instytucja lub podległe im jednostki korzystają z tego typu usług.

Wśród zadawanych pytań pojawiła się kwestia kryteriów stosowanych w przetargu. Jedynie 10% instytucji przyznało, że wybór podyktowany był innymi czynnikami niż cena, a 15% odpowiedziało, że nie wie, czy w przetargach brano pod uwagę kryteria pozacenowe. Wśród instytucji, które deklarują, że zwracają uwagę na kryteria pozacenowe, kierowano się dodatkowo wymogami kompetencji, takimi jak doświadczenie czy możliwości firmy. Tylko 5% badanych instytucji publicznych umieszcza w dokumentach konkursowych pytania o warunki pracy pracowników ochrony.

Chęć wygrania przetargu prowadzi często do zaniechania starań firm ochrony o utrzymanie odpowiednich warunków pracy, w tym warunków dialogu z pracownikami. Faworyzowanie przez instytucje publiczne firm oferujących najniższe stawki prowadzi również do obniżania płac w firmach ochrony. Pośrednio także do zwiększania obciążeń pracowników tego sektora, preferowania niekorzystnych form zatrudnienia, braku świadczeń zdrowotnych itp.

Według raportu firmy doradczej Frost & Sullivan pt. „Rynek ochrony i zabezpieczeń w Polsce”, sektor ten w roku 2009 osiągnął przychody na poziomie blisko 1 648,5 mld EUR. Szacuje się, że w roku 2015 osiągną one pułap ponad 2 925,9 mld EUR.

Badanie zostało zrealizowane przez NSZZ „Solidarność” w ramach projektu na rzecz poprawy warunków dialogu w firmach ochrony. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej na: www.ochronaurzedow.pl

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Czy zamówienia publiczne mogą być prospołeczne? My znamy odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>