Działaliśmy w grudniu

Oprócz tworzenia czasopisma oraz portalu „nasi ludzie” działają także na innych frontach. Oto prezentacja tego, co redaktorzy „Nowego Obywatela” i członkowie Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” robili w grudniu 2012.

1 grudnia w Kielcach odbyła się impreza „Wzgórze Demokracji. Kieleckie spotkanie z »Nowym Obywatelem«”. Na zaproszenie Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej zaprezentowaliśmy wybrane punkty programu wcześniejszego, łódzkiego Festiwalu Obywatela, uzupełniając je o debatę, w której udział wzięli Natalia Ćwik z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marek Lewandowski – rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność” oraz Remigiusz Okraska, redaktor naczelny naszego pisma. Program oraz wideorelację z wydarzenia znaleźć można na tej stronie.

W biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ukazał się przedruk wywiadu z prezes organizacji, prof. Elżbietą Mączyńską, opublikowanego w „Nowym Obywatelu” z jesieni 2012. Rozmowę można przeczytać klikając tutaj.

Magazynie „Miasta” nr 2 ukazała się recenzja książki „RAZEM! czyli Społem” – wydanego przez nas zbioru tekstów spółdzielczych Romualda Mielczarskiego. Więcej o książce na poświęconej jej stronie.

„Gościu Niedzielnym” nr 50/2012, czyli najbardziej poczytnym polskim tygodniku, ukazała się mini-recenzja jesiennego numeru „Nowego Obywatela”.

W dniach 6-7 grudnia odbyły się w Łodzi kolejne warsztaty w ramach programu ETOS – cyklu szkoleń biznesowych dla spółdzielni socjalnych, będących jednocześnie forum dyskusji o społeczno-etycznym wymiarze kooperatyzmu. Zajęcia poprowadziło trzech redaktorów „Nowego Obywatela” (Konrad Malec, Michał Sobczyk, Szymon Surmacz), z kolei wycieczkę śladem łódzkiej spółdzielczości – Maciej Kronenberg, członek Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, a więc wydawcy naszego pisma.

9 grudnia Michał Sobczyk poprowadził zajęcia w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego – forum wymiany doświadczeń słuchaczy podyplomowego studium z zakresu zarządzania gospodarką społeczną. W jego ramach m.in. podzielił się swoimi refleksjami na temat różnego rodzaju barier, na jakie napotyka budowanie kultury aktywności w spółdzielniach socjalnych oraz stowarzyszeniach.

Michał udzielił też wypowiedzi miesięcznikowi „Press” na temat znaczenia systemu publicznego wsparcia dla czasopism intelektualnych.

12 grudnia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Koło Naukowe Polityki Społecznej „Desiderium”, przy aktywnym udziale członka Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, Krzysztofa Walczaka, zorganizowało konferencję pt. „Ekonomia Społeczna – Nowe Perspektywy”. Podczas imprezy omawiano wiele kwestii związanych z dążeniem do bardziej egalitarnego systemu społeczno-gospodarczego. Wśród prelegentów znalazła się dr Małgorzata Ołdak z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego – także członkini SOO.

Remigiusz Okraska wziął udział w ankiecie pt. „Przyszłość wsi”, zamieszczonej w kwartalniku „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” nr 4(39)/2012, wydawanym przez Małopolski Instytut Kultury. Na pytania redakcji o możliwe i pożądane scenariusze dla polskiej wsi i prowincji, Okraska odpowiada m.in.: „Zamiast monokultur rolnych – nowoczesne gospodarstwa rodzinne, produkujące żywność ekologiczną lub tradycyjną, a przynajmniej mniej »sztuczną« niż wielkie farmy Zachodu. Zamiast wielkiego agrobiznesu, który skupia zyski w nielicznych rękach – wsparcie niewielkich firm przetwórczych (najlepiej w formie wspólnotowej, jak spółdzielnie czy grupy producenckie), aby dochody zostały w lokalnej społeczności. Zamiast tandetnych inwestycji dużych i małych, lecz zawsze brzydkich i chaotycznych – dbałość o ład przestrzenny, substancję kulturową i otoczenie przyrodnicze, gdyż brak »sztuczności« polskiej prowincji i jej zasoby naturalne to baza dla rozwoju turystyki oferującej to, co kraje Zachodu już w dużej mierze zatraciły. Zamiast koncentrowania nakładów na rozwój tylko w miastach – ich podział tak, by wspierane były także miasteczka, ośrodki gminne i wsie. Zamiast likwidacji prowincjonalnej infrastruktury (szkoły, biblioteki, ośrodki kultury, urzędy i placówki usług publicznych, komunikacja autobusowa i kolejowa) – ich rozwój, żeby warunki bytowania były tam takie, iż nie zajdzie konieczność wyjazdu do miast, aby dopiero tam móc żyć »na poziomie«. Przemiany w Polsce zaczęły się pod sztandarem, na którym wypisano słowo »Solidarność«. To słowo jest nadal aktualne. Mieszkańcy wsi i prowincji są takimi samymi ludźmi, obywatelami i Polakami jak mieszkańcy wielkich metropolii”. Więcej o piśmie: www.autoportret.pl.

Rafał Bakalarczyk wziął udział w audycji w Radiu WNET z okazji dnia osób niepełnosprawnych, wypowiadając się na temat sytuacji rodzin osób doświadczonych tym problemem, którym doradza. Wziął również udział w spotkaniu poświęconym powyższej sprawie, w Sejmie (w biurze Marszałek Ewy Kopacz), z ramienia ruchu Rodzin Osób Niepełnosprawnych. Sprawozdanie ze spotkania można przeczytać tutaj.

Rafał napisał również komentarz ekspercki na temat raportu GUS pt. „Jak się żyje osobom starszym w Polsce?”.

Szymon Surmacz przeprowadził szkolenie dla trenerów spółdzielczości (Akademia Trenerów w Rzeczce k. Walimia), dotyczące łączenia działalności gospodarczej z działalnością pożytku publicznego w jednym modelu biznesowym, oraz szkolenie pn. „Ekonomizacja Organizacji Pozarządowych” dla Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej. Podczas tego drugiego spotkania oprócz kwestii technicznych, dotyczących zagadnień ściśle związanych z tematem „ekonomizacji”, poruszane były kwestie pokazujące aktualną słabość „trzeciego sektora”, który nie mając „własnych” pieniędzy, jest skazany na podlizywanie się albo władzy, albo biznesowi, tracąc w ten sposób niezależność i obywatelskiego ducha. Ponadto Szymon na zlecenie krakowskiej Fundacji GAP prowadził spotkania w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, których uczestnikami są przedstawiciele administracji, organizacji społecznych i przedsiębiorcy z Małopolski. Spotkania mają prowadzić do zawiązania trwałych partnerstw, dzięki którym społeczności we współpracy z administracją zaczną bardziej aktywnie pracować nad rozwiązywaniem lokalnych problemów, wykorzystując własne zasoby, bogactwo kulturowe regionu i umiejętności ludzi, a nie czekając na mitycznego „inwestora”, który walizką pieniędzy zlikwiduje wszystkie bolączki.

Konrad Malec poprowadził audycję w Radiu WNETWładysławie Broniewskim jako wybitnym poecie lewicy. W audycji wziął udział Mariusz Urbanek, autor pierwszej uczciwej biografii twórcy skazanego na przemilczenie w III RP i zafałszowywanego w PRL, zatytułowanej „Broniewski. Miłość, wódka, polityka”. Audycji odsłuchać można pod tym adresem.

Konrad napisał także relacjęIV Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej.

Krzysztof Wołodźko uczestniczył w krakowskiej konferencji „Po kapitalizmie. Od egoizmu do wspólnoty”, podczas której prowadził dwie sekcje konferencyjne: „Życie po kapitalizmie?” i „Praca a kapitalizm”.

Krzysztof opublikował także kilka tekstów:

W piśmie „Christianitas” (nr 48-49) ukazał się ponadto jego artykuł poświęcony ikonie polskiej lewicy, Stanisławowi Brzozowskiemu i jego związkom z katolicyzmem, zatytułowany „Socjalizm, Kościół i zbawienie”. Jego skróconą wersję można przeczytać tutaj.

Jedna odpowiedź na „Działaliśmy w grudniu

  1. jakub pisze:

    fajnie, choć zaskakująco jednopłciowo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>