Rodzić bez bólu

Rodzić bez bólu

Radio RMF FM rozpoczęło zbieranie podpisów pod petycją w sprawie prawa do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie.

Stacja przypomina, że rok temu minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiadał, że Polki będą mogły rodzić bez bólu. Według obietnic resortu, nowe standardy opieki nad rodzącą miały sprawić, że na każdym oddziale położniczym dostępny będzie anestezjolog, a pacjentka dostanie darmowe znieczulenie, jeśli sobie tego zażyczy.

Mimo tych deklaracji, do tej pory bezpłatne znieczulenie nie jest dostępne w wielu szpitalach. Obecnie każdy z nich działa wedle własnego uznania: w jednej placówce rodzące w ogóle nie otrzymają znieczulenia, w innej muszą za nie słono zapłacić. Niejasne jest wciąż sformułowanie „na życzenie”, bo w rozporządzeniu dotyczącym m.in. metod łagodzenia bólu porodowego napisano, że to lekarz zdecyduje o zastosowaniu „farmakologicznych metod”, czyli znieczulenia.

Petycję możesz podpisać tutaj.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Działaliśmy w grudniu

Działaliśmy w grudniu

Oprócz tworzenia czasopisma oraz portalu „nasi ludzie” działają także na innych frontach. Oto prezentacja tego, co redaktorzy „Nowego Obywatela” i członkowie Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” robili w grudniu 2012.

1 grudnia w Kielcach odbyła się impreza „Wzgórze Demokracji. Kieleckie spotkanie z »Nowym Obywatelem«”. Na zaproszenie Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej zaprezentowaliśmy wybrane punkty programu wcześniejszego, łódzkiego Festiwalu Obywatela, uzupełniając je o debatę, w której udział wzięli Natalia Ćwik z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marek Lewandowski – rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność” oraz Remigiusz Okraska, redaktor naczelny naszego pisma. Program oraz wideorelację z wydarzenia znaleźć można na tej stronie.

W biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ukazał się przedruk wywiadu z prezes organizacji, prof. Elżbietą Mączyńską, opublikowanego w „Nowym Obywatelu” z jesieni 2012. Rozmowę można przeczytać klikając tutaj.

Magazynie „Miasta” nr 2 ukazała się recenzja książki „RAZEM! czyli Społem” – wydanego przez nas zbioru tekstów spółdzielczych Romualda Mielczarskiego. Więcej o książce na poświęconej jej stronie.

„Gościu Niedzielnym” nr 50/2012, czyli najbardziej poczytnym polskim tygodniku, ukazała się mini-recenzja jesiennego numeru „Nowego Obywatela”.

W dniach 6-7 grudnia odbyły się w Łodzi kolejne warsztaty w ramach programu ETOS – cyklu szkoleń biznesowych dla spółdzielni socjalnych, będących jednocześnie forum dyskusji o społeczno-etycznym wymiarze kooperatyzmu. Zajęcia poprowadziło trzech redaktorów „Nowego Obywatela” (Konrad Malec, Michał Sobczyk, Szymon Surmacz), z kolei wycieczkę śladem łódzkiej spółdzielczości – Maciej Kronenberg, członek Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, a więc wydawcy naszego pisma.

9 grudnia Michał Sobczyk poprowadził zajęcia w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego – forum wymiany doświadczeń słuchaczy podyplomowego studium z zakresu zarządzania gospodarką społeczną. W jego ramach m.in. podzielił się swoimi refleksjami na temat różnego rodzaju barier, na jakie napotyka budowanie kultury aktywności w spółdzielniach socjalnych oraz stowarzyszeniach.

Michał udzielił też wypowiedzi miesięcznikowi „Press” na temat znaczenia systemu publicznego wsparcia dla czasopism intelektualnych.

12 grudnia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Koło Naukowe Polityki Społecznej „Desiderium”, przy aktywnym udziale członka Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, Krzysztofa Walczaka, zorganizowało konferencję pt. „Ekonomia Społeczna – Nowe Perspektywy”. Podczas imprezy omawiano wiele kwestii związanych z dążeniem do bardziej egalitarnego systemu społeczno-gospodarczego. Wśród prelegentów znalazła się dr Małgorzata Ołdak z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego – także członkini SOO.

Remigiusz Okraska wziął udział w ankiecie pt. „Przyszłość wsi”, zamieszczonej w kwartalniku „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” nr 4(39)/2012, wydawanym przez Małopolski Instytut Kultury. Na pytania redakcji o możliwe i pożądane scenariusze dla polskiej wsi i prowincji, Okraska odpowiada m.in.: „Zamiast monokultur rolnych – nowoczesne gospodarstwa rodzinne, produkujące żywność ekologiczną lub tradycyjną, a przynajmniej mniej »sztuczną« niż wielkie farmy Zachodu. Zamiast wielkiego agrobiznesu, który skupia zyski w nielicznych rękach – wsparcie niewielkich firm przetwórczych (najlepiej w formie wspólnotowej, jak spółdzielnie czy grupy producenckie), aby dochody zostały w lokalnej społeczności. Zamiast tandetnych inwestycji dużych i małych, lecz zawsze brzydkich i chaotycznych – dbałość o ład przestrzenny, substancję kulturową i otoczenie przyrodnicze, gdyż brak »sztuczności« polskiej prowincji i jej zasoby naturalne to baza dla rozwoju turystyki oferującej to, co kraje Zachodu już w dużej mierze zatraciły. Zamiast koncentrowania nakładów na rozwój tylko w miastach – ich podział tak, by wspierane były także miasteczka, ośrodki gminne i wsie. Zamiast likwidacji prowincjonalnej infrastruktury (szkoły, biblioteki, ośrodki kultury, urzędy i placówki usług publicznych, komunikacja autobusowa i kolejowa) – ich rozwój, żeby warunki bytowania były tam takie, iż nie zajdzie konieczność wyjazdu do miast, aby dopiero tam móc żyć »na poziomie«. Przemiany w Polsce zaczęły się pod sztandarem, na którym wypisano słowo »Solidarność«. To słowo jest nadal aktualne. Mieszkańcy wsi i prowincji są takimi samymi ludźmi, obywatelami i Polakami jak mieszkańcy wielkich metropolii”. Więcej o piśmie: www.autoportret.pl.

Rafał Bakalarczyk wziął udział w audycji w Radiu WNET z okazji dnia osób niepełnosprawnych, wypowiadając się na temat sytuacji rodzin osób doświadczonych tym problemem, którym doradza. Wziął również udział w spotkaniu poświęconym powyższej sprawie, w Sejmie (w biurze Marszałek Ewy Kopacz), z ramienia ruchu Rodzin Osób Niepełnosprawnych. Sprawozdanie ze spotkania można przeczytać tutaj.

Rafał napisał również komentarz ekspercki na temat raportu GUS pt. „Jak się żyje osobom starszym w Polsce?”.

Szymon Surmacz przeprowadził szkolenie dla trenerów spółdzielczości (Akademia Trenerów w Rzeczce k. Walimia), dotyczące łączenia działalności gospodarczej z działalnością pożytku publicznego w jednym modelu biznesowym, oraz szkolenie pn. „Ekonomizacja Organizacji Pozarządowych” dla Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej. Podczas tego drugiego spotkania oprócz kwestii technicznych, dotyczących zagadnień ściśle związanych z tematem „ekonomizacji”, poruszane były kwestie pokazujące aktualną słabość „trzeciego sektora”, który nie mając „własnych” pieniędzy, jest skazany na podlizywanie się albo władzy, albo biznesowi, tracąc w ten sposób niezależność i obywatelskiego ducha. Ponadto Szymon na zlecenie krakowskiej Fundacji GAP prowadził spotkania w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, których uczestnikami są przedstawiciele administracji, organizacji społecznych i przedsiębiorcy z Małopolski. Spotkania mają prowadzić do zawiązania trwałych partnerstw, dzięki którym społeczności we współpracy z administracją zaczną bardziej aktywnie pracować nad rozwiązywaniem lokalnych problemów, wykorzystując własne zasoby, bogactwo kulturowe regionu i umiejętności ludzi, a nie czekając na mitycznego „inwestora”, który walizką pieniędzy zlikwiduje wszystkie bolączki.

Konrad Malec poprowadził audycję w Radiu WNETWładysławie Broniewskim jako wybitnym poecie lewicy. W audycji wziął udział Mariusz Urbanek, autor pierwszej uczciwej biografii twórcy skazanego na przemilczenie w III RP i zafałszowywanego w PRL, zatytułowanej „Broniewski. Miłość, wódka, polityka”. Audycji odsłuchać można pod tym adresem.

Konrad napisał także relacjęIV Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej.

Krzysztof Wołodźko uczestniczył w krakowskiej konferencji „Po kapitalizmie. Od egoizmu do wspólnoty”, podczas której prowadził dwie sekcje konferencyjne: „Życie po kapitalizmie?” i „Praca a kapitalizm”.

Krzysztof opublikował także kilka tekstów:

W piśmie „Christianitas” (nr 48-49) ukazał się ponadto jego artykuł poświęcony ikonie polskiej lewicy, Stanisławowi Brzozowskiemu i jego związkom z katolicyzmem, zatytułowany „Socjalizm, Kościół i zbawienie”. Jego skróconą wersję można przeczytać tutaj.

Obyś cudze dzieci uczył

Obyś cudze dzieci uczył

Samorządowcy domagają się ograniczenia urlopów nauczycieli do 40 dni rocznie. Pomysł krytykują związki zawodowe i opozycja parlamentarna.

Jak informuje „Gazeta Polska Codziennie”, samorządy, które są organami prowadzącymi szkoły, chcą, aby pedagodzy przychodzili do pracy po miesiącu wakacji i np. pilnowali dzieci na półkoloniach organizowanych przez lokalne władze. A wszystko to w ramach dotychczasowych etatów. – „Samorządy wszędzie szukają pieniędzy, a teraz wymyśliły, jak oszczędzić na organizowaniu półkolonii” – mówi szef nauczycielskiej „Solidarności” Ryszard Proksa. Jak podkreśla, związki się na to nie zgodzą.

Wiceszefowa sejmowej komisji edukacji Krystyna Łybacka (SLD) wskazuje, że urlopy nauczycielskie są związane z układem przerw w roku szkolnym i nie można ich dowolnie ograniczać. Również wiceszef tej komisji Sławomir Kłosowski (PiS) jest negatywnie nastawiony względem propozycji samorządowców. Jak ocenia, polska szkoła nie jest przygotowana, by organizować pracę na wzór innych instytucji czy firm.

Samorządowcy twierdzą, że polscy nauczyciele mają najdłuższe urlopy w Europie, ale jak wskazuje „GPC”, nie jest to prawdą – z 56 dniami wolnymi na rok są oni na przedostatnim (!) miejscu w Unii Europejskiej.

Biało-czerwone tropy

Biało-czerwone tropy

Toruńska Giełda stała się uczestnikiem wspieranego przez „Nowego Obywatela” programu Polski Ślad, zrzeszającego i wyróżniającego przedsiębiorstwa pozytywnie oddziałujące na polską gospodarkę.

Jak informuje Portal Samorządowy, Toruńska Giełda przy ul. Towarowej dołączyła do inicjatywy Polski Ślad, która ma na celu zwiększenie – nie w sposób polityczny, a społeczny – siły ekonomicznej polskiej przedsiębiorczości oraz zamożności i dobrobytu obywateli naszego kraju.

Żeby firma mogła dołączyć do programu, musi być zarejestrowana w Polsce, należeć w decydującej mierze do polskich obywateli i nie może być zależna w kwestii decyzji w żaden sposób od żadnej firmy, która nie spełnia dwóch pierwszych warunków. W praktyce więc firma taka płaci w Polsce podatki, jej właściciele inwestują lub wydają zyski w kraju, a ponadto prowadzą suwerenną politykę gospodarczą i są związani z Ojczyzną. Te cechy powodują, że firmę uznaje się za „zostawiającą Polski Ślad w stopniu wystarczającym, aby ją promować jako korzystną dla Polski i dla nas wszystkich”.

Toruńska Giełda Towarowa to 4,3 ha ze 130 pawilonami o łącznej powierzchni handlowej ponad 0,92 ha. Obecnie funkcjonuje tu ponad stu dzierżawców i najemców, a dodatkowo na wydzielonej części placu prowadzony jest przez okolicznych producentów rolnych handel świeżymi owocami i warzywami bezpośrednio z samochodów. Sprzedaż odbywa się przez sześć dni w tygodniu.

Strona inicjatywy: http://polskislad.pl/

Profil na Facebooku: http://www.facebook.com/Polskislad

O patriotyzmie ekonomicznym przeczytać można w ciekawym tekście animatorów Polskiego Śladu, który w częściach ukazał się w „Nowym Obywatelu” nr 3/2011 oraz nr 4/2011.