Działaliśmy w styczniu

Oprócz tworzenia czasopisma oraz portalu „nasi ludzie” działają także na innych frontach. Oto prezentacja tego, co redaktorzy „Nowego Obywatela” i członkowie Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” robili w styczniu 2013.

We wspomnianym miesiącu zanotowaliśmy rekordową frekwencję na naszym portalu – wedle statystyk łącznie odwiedziło go 107,5 tys. tzw. unikalnych użytkowników. Szczególną popularnością cieszył się wywiad z Pawłem Bravo, bijąc rekordy popularności w mediach społecznościowych. Wywiad ten został także przedrukowany przez portal Rebelya.pl.

„Res Publice” ukazała się recenzja „Nowego Obywatela” z jesieni 2012 r., którą przeczytać można tutaj.

28 stycznia na stronie internetowej Forum Odpowiedzialnego Biznesu ukazał się przedruk artykułu Natalii Ćwik pt. „Czego nauczyło nas Occupy Wall Street?”, który pierwotnie ukazał się w „Nowym Obywatelu” nr 5(56), lato 2012. Tekst można przeczytać tutaj.

28 stycznia na portalu „Nowe Peryferie” ukazał się przedruk artykułu Filipa Białka „Jak walczyć z czymś, czego nie rozumiemy?”, który pierwotnie opublikowany został w „Nowym Obywatelu” nr 7(58), zima 2012. Tekst jest w całości dostępny na naszej stronie internetowej.

W najnowszym wydaniu pisma „Pressje” (nr 30-31) opublikowano tekst redaktora naczelnego „Nowego Obywatela”, Remigiusza Okraski. Numer czasopisma opatrzono hasłem przewodnim „Tu mówi Londyn!”, a poświęcony jest on dorobkowi intelektualnemu, w tym myśli politycznej, polskich emigrantów politycznych w Anglii. Redaktor „Nowego Obywatela” przygotował dla „Pressji” – pisma konserwatywnego! – artykuł pt. „»Luksemburgizm« Adama Ciołkosza. Zapomniana karta emigracyjnej myśli lewicowej”. Przypomina w nim zupełnie zapomnianą książkę wybitnego emigracyjnego polityka, myśliciela i historyka, lewicowego antykomunisty, poświęconą jednej z „ikon” komunizmu. „Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska” to rozprawa zarazem znakomita faktograficznie, jak i nieszablonowa pod względem intelektualnym, bowiem Ciołkosz przypomina, że Luksemburg była… jednym z pierwszych krytyków polityki bolszewików po rewolucji październikowej. Okraska w zakończeniu swego tekstu stwierdza: „Reszta, jak mówią, jest historią. Nazwisko Luksemburg zapisało się w niej między innymi jako autorki profetycznej krytyki »błędów i wypaczeń« bolszewizmu, które leżały u samych podstaw ich doktryny i które tak negatywnie zaważyły na obliczu rewolucji rosyjskiej, na późniejszych losach krajów wprzęgniętych w sowiecki zaprzęg, a także na dzisiejszej kondycji i percepcji postaw i wartości lewicy. Warto o tym wkładzie Róży Luksemburg pamiętać również dzisiaj, ponieważ oskarżeniem o »luksemburgizm« szafuje się bez ładu i składu, podciągając pod ów termin również i takie zjawiska, które kojarzona z nim postać krytykowała w czasach, gdy wymagało to wielkiej przenikliwości i niezależności intelektualnej, odwagi politycznej oraz wierności ideowym pryncypiom”. Więcej o piśmie: www.pressje.org.pl.

Michał Sobczyk, członek redakcji „Nowego Obywatela”, w przeszłości zaangażowany w społeczny monitoring otwierania polskiego rolnictwa na organizmy genetycznie modyfikowane (m.in. reprezentant organizacji pozarządowych w komisji ds. GMO przy ministrze środowiska) udzielił Radiu Łódź obszernej wypowiedzi na temat potencjalnych zagrożeń o charakterze społecznym i ekonomicznym, jakie łączą się z tą technologią.

Krzysztof Wołodźko wziął udział w spotkaniu nt. Pasoliniego, a także napisał teksty o przemocy domowej oraz o ubóstwie w rodzinach wielodzietnych.

Szymon Surmacz wziął udział w audycji Radia Łódź poświęconej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i jej nie zawsze pozytywnemu wpływowi na „system”. Zwrócił uwagę na aspekt wyręczania państwa w obowiązkach, a także to, że wspierając Orkiestrę ludzie czują się w pewien sposób „rozgrzeszeni” z braku regularnej aktywności społecznej oraz umacniają w sobie postawy „charytatywności” zamiast walki o systemowe zmiany na lepsze.

Konrad Malec napisał artykuł o tradycjach kooperatywnych na wsi oraz obecnej sytuacji spółdzielczości wiejskiej i jej szansach na przyszłość. Poprowadził też dwie audycje w Radiu WNET. 16 stycznia – program poświęcony genetycznie modyfikowanym organizmom, którego gośćmi byli dr Piotr StankiewiczDorota Metera. Dr Stankiewicz przedstawił m.in. problem (nie)zależności ekspertów od dużych korporacji. Pani Metera z kolei mówiła o zagrożeniach dla tradycyjnego rolnictwa ze strony GMO. Rozmowy można posłuchać tutaj. Audycja z 30 stycznia natomiast dotyczyła Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, sprywatyzowanego rok temu, i konsekwencji tej decyzji – m.in. wzrostu cen. Konrad rozmawiał z Piotrem Ciompą, jednym z głównych aktywistów społecznych zaangażowanych w działania mające powstrzymać prywatyzację. Audycji można posłuchać tutaj.

Rafał Bakalarczyk 22 stycznia wziął udział w charakterze jednego z opiekunów polskiej delegacji w konferencji (i warsztatach poprzedzających) ATD w Brukseli pt. „W stronę zrównoważonego rozwoju, który nie zostawia nikogo w tyle”, poświęconej znaczeniu celów milenijnych dla sytuacji osób doświadczających ubóstwa. Seminarium poprzedził realizowany przez polski odział ATD Czwarty Świat projekt wykorzystujący badania partycypacyjne, w których Rafał również uczestniczył. 24 stycznia wziął udział w kolejnym spotkaniu delegacji ruchu rodzin osób niepełnosprawnych z Marszałek Kopacz. Relacja ze spotkania dostępna jest tutaj. Ponadto, Rafał przyjął zaproszenie ze strony biura Pełnomocnik ds. Równego Statusu i wszedł w skład zespołu, który ma rozpocząć prace na rzecz stworzenia osobnej ustawy regulującej sytuację osób niesamodzielnych i ich rodzin.

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, wydawca „Nowego Obywatela”, było jednym z sygnatariuszy listu polskich organizacji pozarządowych do premiera Czarnogóry w związku z zastrzeleniem skrajnie rzadkiego orlika grubodziobego z Doliny Biebrzy, zimującego na terenie tego kraju. Celem listu było zwrócenie uwagi na problem polowań na ptaki i konieczność ich międzynarodowej ochrony. Więcej na temat sprawy przeczytać można tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>