Podkarpacie na bocznicy

Do koA�ca br. ma zniknA�A� jedna piA�ta podkarpackich tras kolejowych.

Jak informuje a�zNasz Dziennika�?, decyzja Polskich Linii Kolejowych podyktowana jest wzglA�dami oszczA�dnoA�ciowymi. W caA�ej Polsce w 2013 r. ma zostaA� zlikwidowanych 2 tys. km linii, na Podkarpaciu 20 proc.: DA�bica-Mielec-Tarnobrzeg (Ocice), ZagA?rz-A?upkA?w, ZagA?rz-KroA�cienko oraz Munina-Hrebenne. Na tej ostatniej trasie kursuje szynobus z JarosA�awia do HoryA�ca, gdzie mieA�ci siA� znane uzdrowisko Horyniec-ZdrA?j. a�� a�zWyA�A�czenie linii do HoryA�ca z uA?ytkowania byA�oby nieporozumieniem i de facto oznaczaA�oby odciA�cie tej miejscowoA�ci od kuracjuszy i turystA?w. Ponadto utrudniA�oby komunikacjA� mieszkaA�com tych terenA?w, w tym rA?wnieA? dojeA?dA?ajA�cej do szkA?A� mA�odzieA?ya�? a�� uwaA?a Piotr Wojtyszyn, zastA�pca wA?jta HoryA�ca. O koniecznoA�ci utrzymania tego poA�A�czenia przekonane sA� takA?e wA�adze Podkarpacia. Rzecznik marszaA�ka woj. podkarpackiego WiesA�aw Bek podkreA�la, A?e samorzA�d nie dopuA�ci do zamkniA�cia tej linii. Zapowiada teA?, A?e UrzA�d MarszaA�kowski w Rzeszowie bA�dzie protestowaA�, jeA�li po analizie wykazu linii przeznaczonych przez PLK do likwidacji (na ktA?ry samorzA�d wciA�A? czeka) okaA?e siA�, A?e sA� w nim poA�A�czenia waA?ne dla lokalnych spoA�ecznoA�ci, obsA�ugiwane przez koleje regionalne finansowane z budA?etu wojewA?dztwa.

PoseA� PiS StanisA�aw OA?A?g podkreA�la, A?e informacja o planowanej likwidacji ok. 200 km tras kolejowych to fatalna wiadomoA�A� dla ponad 2,2 mln mieszkaA�cA?w Podkarpacia. a�� a�zWyA�A�czenie tak duA?ej iloA�ci torA?w kolejowych A�wiadczy o tym, A?e paA�stwo polskie a�� a przypomnA�, A?e wiA�kszoA�A� spA?A�ek kolejowych jest w rA�kach Skarbu PaA�stwa a�� nie dba o interesy spoA�eczeA�stwaa�? a�� ocenia poseA�. Dodaje, A?e poprzez nieodpowiedzialne decyzje bardzo A�atwo zniszczyA� infrastrukturA� kolejowA�, trudniej jA� natomiast odbudowaA�. ZauwaA?a teA?, A?e bezzasadne jest tA�umaczenie zamykania linii brakiem zainteresowania ruchem pasaA?erskim. a�� a�zSkoro kolej nie przedstawia A?adnych alternatywnych propozycji dla ruchu samochodowego, trudno siA� dziwiA�, A?e zainteresowanie przejazdami kolejowymi spadaa�? a�� mA?wi poseA�. JednoczeA�nie przestrzega, A?e wraz z transportem pasaA?erskim z mapy podkarpackich poA�A�czeA� zniknie rA?wnieA? transport towarowy.

Jedna odpowiedź na „Podkarpacie na bocznicy

  1. ij2 pisze:

    Z oszczędności to Oni niedługo całą Polskę zamkną …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>