O wolność, równość i niepodległość

O wolność, równość i niepodległość

Młodzi Socjaliści upamiętnili Rewolucję Krakowską, która podobnie jak Rewolucja 1905 r. łączyła cele patriotyczne z dążeniem do sprawiedliwych stosunków społecznych.

Poniżej informacja prasowa w tej sprawie.

* * *

27 lutego 2013 r. okręg gdański Młodych Socjalistów upamiętnił 167. rocznicę śmierci Edwarda Dembowskiego i stłumienia Rewolucji Krakowskiej. Ten nieprzypadkowo zapomniany dziś zryw, łączący ideały niepodległościowe z egalitarnymi (zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie chłopów), budził podziw w całej ówczesnej demokratycznej i lewicowej Europie, czego ślady odnaleźć można w „Manifeście komunistycznym” Marksa i Engelsa. Zastrzelony podczas przewodzenia wychodzącej z Krakowa ku galicyjskim chłopom procesji Edward Dembowski (zwany z powodu pochodzenia i przekonań „Czerwonym Kasztelanicem”) był filozofem, krytykiem literackim i myślicielem oryginalnym w skali światowej.

Środowa uroczystość jest początkiem naszej kampanii na rzecz uhonorowania tej daty w masowej świadomości społecznej. Rewolucja Krakowska była bowiem jednym z początkowych etapów długiej drogi w marszu ku niepodległości oraz sprawiedliwości społecznej, traktowanych przez polską lewicę jako wartości niepodzielne. Rozmycie lub zafałszowanie tej prawdy jest na rękę liberalnym i prawicowym formacjom politycznym. Jak zauważył George Orwell: „kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością”. Społeczeństwom z zafałszowaną świadomością własnej historii łatwiej przedstawić redukcje praw pracowniczych, wyprzedaż majątku publicznego, demontaż publicznej oświaty i służby zdrowia czy udział w neokolonialnych interwencjach wojskowych jako coś oczywistego i służącego dobrobytowi, a opór wobec tych szkodliwych działań elit władzy i biznesu jako obcy rodzimym wzorcom, choćby prawda wyglądała dokładnie na odwrót. Zaczęło się od Rewolucji Krakowskiej – skończyło na broniących Gdyni przed hitlerowskim najeźdźcą Czerwonych Kosynierach i Milicji PPS z Powstania Warszawskiego. Liberalne centrum i różne odcienie prawicy nie mają monopolu na patriotyzm!

12976_424659197616302_1088034386_n

181074_424659214282967_2134287714_n

Po przeprowadzeniu pikiety i akcji ulotkowej złożono kwiaty pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym.

Młodzi Socjaliści – okręg gdański
(tel. 511 040 542)

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Podkarpacie na bocznicy

Podkarpacie na bocznicy

Do końca br. ma zniknąć jedna piąta podkarpackich tras kolejowych.

Jak informuje „Nasz Dziennik”, decyzja Polskich Linii Kolejowych podyktowana jest względami oszczędnościowymi. W całej Polsce w 2013 r. ma zostać zlikwidowanych 2 tys. km linii, na Podkarpaciu 20 proc.: Dębica-Mielec-Tarnobrzeg (Ocice), Zagórz-Łupków, Zagórz-Krościenko oraz Munina-Hrebenne. Na tej ostatniej trasie kursuje szynobus z Jarosławia do Horyńca, gdzie mieści się znane uzdrowisko Horyniec-Zdrój. – „Wyłączenie linii do Horyńca z użytkowania byłoby nieporozumieniem i de facto oznaczałoby odcięcie tej miejscowości od kuracjuszy i turystów. Ponadto utrudniłoby komunikację mieszkańcom tych terenów, w tym również dojeżdżającej do szkół młodzieży” – uważa Piotr Wojtyszyn, zastępca wójta Horyńca. O konieczności utrzymania tego połączenia przekonane są także władze Podkarpacia. Rzecznik marszałka woj. podkarpackiego Wiesław Bek podkreśla, że samorząd nie dopuści do zamknięcia tej linii. Zapowiada też, że Urząd Marszałkowski w Rzeszowie będzie protestować, jeśli po analizie wykazu linii przeznaczonych przez PLK do likwidacji (na który samorząd wciąż czeka) okaże się, że są w nim połączenia ważne dla lokalnych społeczności, obsługiwane przez koleje regionalne finansowane z budżetu województwa.

Poseł PiS Stanisław Ożóg podkreśla, że informacja o planowanej likwidacji ok. 200 km tras kolejowych to fatalna wiadomość dla ponad 2,2 mln mieszkańców Podkarpacia. – „Wyłączenie tak dużej ilości torów kolejowych świadczy o tym, że państwo polskie – a przypomnę, że większość spółek kolejowych jest w rękach Skarbu Państwa – nie dba o interesy społeczeństwa” – ocenia poseł. Dodaje, że poprzez nieodpowiedzialne decyzje bardzo łatwo zniszczyć infrastrukturę kolejową, trudniej ją natomiast odbudować. Zauważa też, że bezzasadne jest tłumaczenie zamykania linii brakiem zainteresowania ruchem pasażerskim. – „Skoro kolej nie przedstawia żadnych alternatywnych propozycji dla ruchu samochodowego, trudno się dziwić, że zainteresowanie przejazdami kolejowymi spada” – mówi poseł. Jednocześnie przestrzega, że wraz z transportem pasażerskim z mapy podkarpackich połączeń zniknie również transport towarowy.

Prawo do wody prawem człowieka

Prawo do wody prawem człowieka

Europejska Federacja Służb Publicznych (EPSU) rozpoczęła zbieranie podpisów pod europejską inicjatywą obywatelską „Prawo do wody prawem człowieka”.

Celem kampanii jest zagwarantowanie dostępu do wody i urządzeń sanitarnych wszystkim mieszkańcom Europy. Ma to doprowadzić do sytuacji, w której dostawa wody oraz zarządzanie zasobami wodnymi nie będą podlegały zasadom rynku wewnętrznego, a usługi wodne będą wyłączone z urynkowienia.

Pomysłodawcy akcji oczekują, że UE zwiększy wysiłki w celu osiągnięcia powszechnego dostępu do wody i kanalizacji. – „Unia Europejska powinna stawiać cele wiążące dla wszystkich państw członkowskich, tak aby objąć zasięgiem obowiązywania tego przepisu całą Europę. Naszym zdaniem UE mogłaby również czynić większe wysiłki w kierunku zagwarantowania powszechnego dostępu do wody i urządzeń sanitarnych także poza UE. Miliony ludzi na świecie nadal nie mają dostępu do tych usług” – czytamy w ulotce informacyjnej EPSU.

Aby akcja się powiodła, do końca września trzeba uzbierać 2 miliony podpisów obywateli popierających inicjatywę.

Więcej o akcji oraz formularz deklaracji poparcia tutaj. Podpisy można składać w Sieci tutaj lub na stronie EPSU.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Szkoły potrzebują zmian

Szkoły potrzebują zmian

Przywrócenie stałego dostępu do opieki medycznej w szkołach oraz finansowanie przez państwo wyżywienia w placówkach edukacyjnych – to propozycje zmian w ustawie o systemie oświaty zaprezentowane przez Solidarną Polskę.

Jak informuje Portal Samorządowy, posłowie SP chcą przywrócenia zniesionego kilka lat temu stałego dostępu uczniów do opieki medycznej, ponieważ funkcjonujące obecnie punkty, działając zaledwie kilka godzin dziennie, nie spełniają należycie swej funkcji. Dostęp do opieki medycznej miałby obejmować cały czas przebywania dzieci na terenie placówki.

Druga z proponowanych zmian dotyczy kwestii wyżywienia uczniów. W obecnym stanie prawnym tworzenie stołówek jest fakultatywne, a korzystanie z ich usług odpłatne (jedynie we wskazanych w ustawie przypadkach można zostać zwolnionym z płatności). SP proponuje nałożenie na szkoły i przedszkola obowiązku zarówno tworzenia stołówek, jak i zapewnienia dzieciom bezpłatnego dostępu do jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia. Proponowane zmiany mają na celu dbałość o zdrowy tryb życia od najmłodszych lat, a także walkę z niedożywieniem (o tym ostatnim problemie pisaliśmy niedawno tutaj).

Wedle założeń projektu nowelizacji ustawy wszelkie koszty związane z wdrożeniem proponowanych rozwiązań będą ponoszone przez budżet państwa – w ramach ogólnych środków przeznaczonych na funkcjonowanie szkół (tzw. subwencja oświatowa).