Wolontariat się liczy

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej przeprowadzono badanie wartości pracy społecznej.

Jak informuje Portal Samorządowy, GUS zrealizował badanie mające na celu pomiar społecznego oraz ekonomicznego znaczenia pracy dobrowolnie i niezarobkowo świadczonej poza własnym gospodarstwem domowym. Odbyło się ono w 2011 r. i objęło ponad 13 tys. osób w wieku 15 lat i więcej. Wynika z niego, iż wartość pracy niezarobkowej wykonywanej indywidualnie na rzecz społeczeństwa lub środowiska przypadająca w 2010 r. na jedną osobę wyniosła 1022 zł, natomiast pracy społecznej w organizacjach lub instytucjach – 272 zł. 85 proc. pracy wolontariackiej stanowiło zaangażowanie bezpośrednie, a 15 proc. – w ramach różnych organizacji.

Średnia wartość indywidualnej pracy nieodpłatnej w 2010 r., oszacowana zgodnie z metodą kosztu zastąpienia prac niezarobkowych, wyniosła niespełna 16 zł za godzinę. Średnia wartość godziny pracy niezarobkowej w organizacjach lub instytucjach to 24 zł. Hipotetyczna wartość godziny pracy wolontariusza przewyższała godzinowe koszty zatrudnienia w 8 najniżej wynagradzanych sekcjach gospodarki narodowej, takich jak transport i gospodarka magazynowa, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, budownictwo, handel, zakwaterowanie i gastronomia. Jednocześnie była niższa niż w 11 pozostałych sekcjach, takich jak rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, obsługa nieruchomości, administracja publiczna, obrona narodowa oraz edukacja.

Z opracowania GUS wynika też, że w ciągu 4 tygodni poprzedzających przeprowadzenie badania w wolontariat angażowało się 10,3 proc. osób w wieku 15 lat i więcej, tj. ok. 3,3 mln osób. W tym okresie działalność podmiotów sektora non profit wspierało pracą niezarobkową 9,6 proc. populacji (3,1 mln osób), natomiast sektora publicznego – 1,5 proc. (0,5 mln). Średni czas przepracowany w ramach struktur organizacyjnych wyniósł 12 godzin, jednak w połowie przypadków było to nie więcej niż 4 godziny, a najczęściej wskazywany czas pracy wolontariackiej to 2 godziny.

Najwięcej osób zaangażowało się w prace związane z zaopatrzeniem, organizacją konferencji i imprez, pomocą domową i sprzątaniem. W ogólnej liczbie osób, które przynajmniej raz w ciągu 2010 r. pracowały społecznie w ramach różnych organizacji lub grup nieformalnych, największa część angażowała się w ramach podmiotów prowadzących działalność w sferach takich jak edukacja, wychowanie, nauka i badania (29,8 proc.). Natomiast wolontariat w sektorze publicznym świadczony był przede wszystkim w ramach szkół, przedszkoli, szpitali, ośrodków pomocy społecznej, domów kultury, domów dziecka, rad sołeckich i sądów. Wolontariusze pomagali poprzez organizowanie imprez, uroczystości, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych lub wyrównawczych, doradztwo, opiniowanie dokumentów, a także wykonywanie prostych prac fizycznych. Społecznie pełnione były również obowiązki sołtysa i kuratora społecznego.

Pełny raport można znaleźć pod tym adresem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>