AslA�sk zastrajkowaA�. Pikiety w caA�ej Polsce

ZakoA�czyA� siA� solidarnoA�ciowy strajk generalny na AslA�sku i w ZagA�A�biu. W innych regionach strajkujA�cych wspierali zwiA�zkowcy pikietujA�cy pod urzA�dami wojewA?dzkimi.

Jako pierwsi oA�3.00 nad ranem zastrajkowali pracownicy komunikacji miejskiej. O 6.00 protest rozpoczA�li pracownicy zakA�adA?w przemysA�owych, a na torach strajk rozpoczA�A� siA� punktualnie o 8.00 rano. PociA�gi, ktA?re w momencie rozpoczA�cia protestu byA�y juA? w trasie, zjechaA�y na najbliA?szA� stacjA�. Jak przekonuje szef A�lA�sko-dA�browskiej a�zSolidarnoA�cia�? Dominik Kolorz, pracownicy kolei majA� szczegA?lne powody do protestu. – a�zWczoraj w Sejmiku WojewA?dztwa AslA�skiego i w czwartek podczas obrad komisji infrastruktury marszaA�ek MirosA�aw SekuA�a poinformowaA�, A?e rozpatrywane jest ograniczenie linii Kolei AslA�skich o ok. 40 proc. To niestety moA?e oznaczaA� kolejne zwolnienia pracownikA?w, a na to kolejarze nie mogA� juA? sobie pozwoliA�a�? – podkreA�liA� przewodniczA�cy w Katowicach, gdzie zwiA�zkowcy wyszli na tory.

O godz. 9.00 przedstawiciele MiA�dzyzwiA�zkowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego spotkali siA� z koA�czA�cymi strajk pracownikami Tauron Dystrybucja. – a�zEnergetyka zastrajkowaA�a po raz pierwszy od 1981 roku. To pokazuje, A?e w tej branA?y tradycyjnie postrzeganej jako bogata teA? dzieje siA� coraz gorzeja�? – mA?wiA� Dominik Kolorz. – a�zW caA�ym regionie strajk wyszedA� bardzo dobrze, duA?o lepiej niA? oczekiwaliA�my. Mam nadziejA�, A?e jak rzA�dzA�cy zobaczyli waszA� determinacjA�, A?e z pracownikami z tego regionu nie moA?na igraA�, to wrA?cimy do stoA�u rozmA?w i zawrzemy odpowiednie porozumienie. JeA�li jednak tego porozumienia nie bA�dzie, to trzeba bA�dzie zrobiA� drugi, a nawet trzeci krok. Nie moA?emy zawieA�A� waszego zaufania i albo doprowadzimy do realizacji naszych postulatA?w, albo poA�lemy ten rzA�d na zielonA� trawkA�a�? – zapowiedziaA� szef A�lA�sko-dA�browskiej a�zSa�?.

Ok. godziny 6.00, czyli wraz z rozpoczA�ciem pierwszej zmiany, akcjA� strajkowA� rozpoczA�li rA?wnieA? gA?rnicy. Na dA?A� zjechaA�y tylko sA�uA?by zabezpieczajA�ce i pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie ruchu w kopalniach. – a�zReszta gA?rnikA?w zostaA�a w cechowni. PrzeprowadzaliA�my tam masA?wki informacyjne, rozmawialiA�my o postulatach strajkowych, odpowiadaliA�my na pytaniaa�? – mA?wi Grzegorz SuA�kowski, przewodniczA�cy a�zSolidarnoA�ci w sosnowieckiej kopalni Kazimierz-Juliusz.

WiA�cej szczegA?A�A?w na temat przebiegu strajku moA?na znaleA?A� naA�solidarnosckatowice.pl.

W innych czA�A�ciach Polski w ramach poparcia dla strajku pod urzA�dami wojewA?dzkimi zorganizowane zostaA�y pikiety.A�ZwiA�zkowcy manifestowali w Warszawie, GdaA�sku, Krakowie,A�Kielcach, Szczecinie, Zielonej GA?rze,A�PoznaniuA�i Olsztynie. Do protestu w stolicy doA�A�czyli zwiA�zkowcy z PA�ocka, do pikiety w Poznaniu – z regionu Wielkopolska PoA�udniowa oraz KoniA�skiego, a pod gdaA�ski urzA�d dotarli pikietujA�cy ze SA�upska. Akcje majA� trwaA� caA�y dzieA� – w samo poA�udnie ruszyA�a demonstracja we WrocA�awiu (wspA?lnie zwiA�zkowcy z regionA?w JeleniogA?rskiego, Dolnego AslA�ska i ZagA�A�bia Miedziowego, ktA?rzy przeszli rano ulicami Legnicy), Gorzowie Wielkopolskim oraz w Opolu. Na pA?A?niejsze popoA�udnie zaplanowano pikiety w BiaA�ymstoku i Rzeszowie (gdzie do protestu doA�A�czA� zwiA�zkowcy z regionA?w: Podkarpacie, Ziemia Przemyska i Ziemia Sandomierska), Bydgoszczy (do manifestantA?w doA�A�czA� zwiA�zkowcy z Torunia), Bielsku-BiaA�ej, A?odzi oraz Lublinie.

PrzewodniczA�cy Komisji Krajowej doA�A�czyA� do manifestacji w GdaA�sku. – a�zTego strajku by nie byA�o, gdyby doszA�o do wycofania projektu ustawy dotyczA�cej zmiany przepisA?w o czasie pracya�? – mA?wiA� Duda. – a�zNie ma zgody na to, A?eby pracownicy byli traktowani jak niewolnicya�?.

Pod koniec pikiety Duda wraz z Krzysztofem DoA�lA�, przewodniczA�cym ZarzA�du Regionu GdaA�skiegoA�zA�oA?yli na rA�ce wojewody pomorskiego petycjA� do premiera, w ktA?rej wymienione zostaA�y nastA�pujA�ce postulaty:

  1. Wycofania przez rzA�dA�szkodliwych projektA?w nowelizacji Kodeksu pracy dotyczA�cych uelastycznienia czasu pracy
  2. Zaniechania likwidacji rozwiA�zaA� emerytalnych przysA�ugujA�cych pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegA?lnych i szczegA?lnym charakterze
  3. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczajA�cych stosowanie tzw. umA?w A�mieciowych
  4. Zaprzestania likwidacji szkA?A� i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorzA�dy
  5. Stworzenia osA�onowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiA�biorstw utrzymujA�cych zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.

– a�zDialog polega na tym, A?eby od stoA�u negocjacji odchodziA�y zadowolone wszystkie strony. JeA�li rzA�d nie siA�dzie z nami do rozmA?w, mamy gotowe kolejne scenariuszea�? – powiedziaA� szef Komisji Krajowej po zakoA�czeniu pikiety.

WiA�cej na temat gdaA�skiej pikiety naA�www.solidarnosc.gda.pl

_____

Przedruk za stronA� NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>