Ze strachu o zdrowie

Okoliczni mieszkaA�cy protestujA� przeciwko wydzierA?awieniu augustowskiego szpitala. ObawiajA� siA�, A?e zmiana jego statusu prawnego negatywnie wpA�ynie na sytuacjA� pacjentA?w.

Jak informuje Polskie Radio BiaA�ystok, szpital w Augustowie jest zadA�uA?ony na niemal 20 mln zA� i co roku przynosi straty, za co zdaniem wA�adz powiatu odpowiedzialny jest NFZ, ktA?ry proponuje placA?wce coraz niA?sze kontrakty na usA�ugi medyczne. Ponadto, szpital musi dostosowaA� pomieszczenia i urzA�dzenia do obowiA�zujA�cych wymogA?w prawnych, na co potrzeba aA? 15 mln zA�. Takiej kwoty nie posiada ani powiat, ani sama placA?wka.

Powiat wyjaA�nia, A?e nie ma takA?e moA?liwoA�ci prawnych, aby dalej wspieraA� lecznicA�, co wynika z negatywnej oceny wieloletniej prognozy finansowej, wystawionej przez RegionalnA� IzbA� ObrachunkowA�. StA�d pomysA�, aby skorzystaA� z tzw. dzierA?awy operatorskiej: majA�tek szpitala pozostaA�by w rA�kach starostwa, a dziA�ki czynszowi dzierA?awnemu placA?wka miaA�aby zyskaA� moA?liwoA�A� spA�aty zadA�uA?enia.

RozwiA�zanie to budzi jednak obawy wielu mieszkaA�cA?w i czA�A�ci radnych powiatowych, ktA?rzy sA�dzA�, A?e bA�dzie ono niekorzystne dla pacjentA?w. a�� a�zZarzA�d dostanie moA?liwoA�A� prywatyzacji usA�ug medycznycha�? a�� ostrzega Dariusz SzkiA�A�dA? z PiS. Dlatego radni tej partii przygotowali listy protestacyjne do zarzA�du powiatu i z pomocA� wolontariuszy oraz parafii zbierajA� podpisy przeciwko a�zprywatyzacji szpitalaa�?.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>