Wielki powrA?t choroby biednych

W Polsce aA? 22,2 na 100 tys. osA?b cierpi z powodu gruA?licy. To duA?o wiA�cej niA? w innych krajach Unii Europejskiej. Problem jest tym powaA?niejszy, A?e coraz czA�A�ciej diagnozowane sA� przypadki gruA?licy lekoopornej.

Jak informujA� a�zDziennik Polskia�? i RynekZdrowia.pl, w Niemczech wspA?A�czynnik zachorowaA� wynosi 5,3, w Czechach 5,7, a na SA�owacji 7,3. WedA�ug danych Aswiatowej Organizacji Zdrowia w 2011 r. na A�wiecie na gruA?licA� zachorowaA�o 8,7 mln osA?b, w tym 64 tys. dzieci. W Polsce w tym samym czasie zdiagnozowano 8,4 tys. takich przypadkA?w. Od dwA?ch lat zachorowalnoA�A� na tA� chorobA� w miastach jest wiA�ksza niA? na wsi.

GruA?lica jest chorobA� zakaA?nA�. Nieleczony chory zaraA?a w ciA�gu roku A�rednio od 10 do 15 osA?b. PrA�tki gruA?licy zwykle pozostajA� w organizmie w stanie uA�pionym, jednak u czA�owieka zakaA?onego ryzyko zachorowania trwa przez caA�e A?ycie. Lekarze podkreA�lajA�, A?e najtrudniejszym problemem jest mutowanie gruA?licy, ktA?ra dziA�ki temu staje siA� odporna na stosowane dotychczas leki.

W opinii specjalistA?w zachorowaA� moA?e byA� duA?o wiA�cej, niA? wskazujA� statystyki. Badania diagnostyczne sA� drogie, zatem nie wszyscy pracodawcy zlecajA� badania okresowe. CzA�A�A� chorych nie podejmuje leczenia, bo wstydzi siA� przyznaA� do choroby. W efekcie wykrywalnoA�A� gruA?licy maleje. a�� a�zNadzA?r nad chorobami zakaA?nymi i A�ledzenie procesu narastania opornoA�ci mikroorganizmA?w odgrywa obecnie bardzo waA?nA� rolA�. SzczegA?lnie istotne jest to w przypadku gruA?licy, ktA?ra rozprzestrzeniania siA� trudnA� do ograniczenia drogA� kropelkowA�. W kraju mamy jednak obecnie powaA?ny problem z diagnostykA�, a to wpA�ywa na moA?liwoA�ci walki z tA� chorobA�a�? a�� mA?wi prof. Zofia Zwolska z Instytutu GruA?licy i ChorA?b PA�uc w Warszawie.

Problemem jest takA?e to, A?e w ciA�gu ostatnich lat w wielu regionach zamkniA�to oA�rodki zajmujA�ce siA� leczeniem chorych na gruA?licA�. a�� a�zJedynA� moA?liwoA�ciA� przerwania A�aA�cucha transmisji jest wczesne wykrycie choroby i jej prawidA�owe leczenie. PrzewaA?nie jednak chory zostaje zdiagnozowany juA? w zaawansowanym stadium. Niekiedy nastA�puje to po kilku miesiA�cach od zakaA?enia, niekiedy po kilku latach. W tym czasie taka osoba zakaA?a prA�tkami gruA?licy kolejnych ludzia�? a�� podkreA�la pani profesor. Eksperci oceniajA�, A?e istotnym problemem w walce z chorobA� sA� teA? pacjenci wypisujA�cy siA� ze szpitala na wA�asne A?yczenie lub niestosujA�cy siA� do zaleceA� leczenia farmakologicznego. To wA�aA�nie u nich czA�sto dochodzi do uruchomienia mechanizmA?w lekoopornych.

Polska zajmuje ostatnie miejsca w rankingach spoA�ecznych (odsetek ubogich, dostA�p do sA�uA?by zdrowia itd.), natomiast przoduje np. wA�aA�nie pod wzglA�dem zachorowaA� na gruA?licA�. Przypadek?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>