SprawiedliwoA�ci nie staA�o siA� zadoA�A�

SA�d Apelacyjny uznaA�, iA? nie ma zwiA�zku pomiA�dzy katorA?niczA� pracA� Anety GliA�skiej w sieci Biedronka a A�mierciA� kobiety.

SprawA� relacjonuje a�zGazeta Wyborczaa�?. Aneta w 2003 r., majA�c 21 lat, samotnie wychowywaA�a 10-miesiA�cznego syna. W Biedronce w Ustce pracowaA�a od pA?A� roku, oficjalnie na 3/4 etatu przy kasie. Do jej obowiA�zkA?w naleA?aA�o jednak rA?wnieA? wypakowywanie towarA?w.

Kilka dni przed A�mierciA� dziewczyna skarA?yA�a siA� matce, A?e z wysiA�ku bardzo boli jA� gA�owa. PoszA�a do lekarza, przyjA�A�a leki i poA�oA?yA�a siA� spaA�. Wtedy zadzwonili ze sklepu, A?e ma wieczorem stawiA� siA� w pracy. Na zapleczu zemdlaA�a. NastA�pnego dnia stan zdrowia dziewczyny znacznie siA� pogorszyA�. TrafiA�a do szpitala w SA�upsku, a stamtA�d pogotowie zabraA�o jA� do Akademii Medycznej w GdaA�sku. PrzeszA�a dwie operacje, ale lekarzom nie udaA�o siA� jej uratowaA�.

Zdaniem Stowarzyszenia Poszkodowanych przez JMD a�� Biedronka, Aneta GliA�ska zmarA�a na skutek wykonywania pracy ponad siA�y. a�� a�zJednego dnia potrafiA�a rozA�adowaA� nawet kilka 20-tonowych ciA�A?arA?weka�? a�� mA?wi Edward Gollent, przewodniczA�cy stowarzyszenia. a�� a�zNaszym zdaniem skrajnie ciA�A?ka praca Anety, ktA?ra nie byA�a poddana wA�aA�ciwym badaniom lekarskim, byA�a powodem jej A�miercia�? a�� dodaje. Tego samego zdania jest rodzina dziewczyny. a�� a�zCA?rka dA?wigaA�a ciA�A?ary bez wymaganych specjalistycznych badaA� lekarskich. SkarA?yA�a siA�, A?e jedyny sprzA�t do transportu waA?A�cych ponad tonA� palet to rA�czny wA?zek, ktA?ry na dodatek czA�sto byA� zepsuty. Z tego powodu ciA�A?arA?wki rozA�adowywaA�a z koleA?ankami rA�cznie. ByA�y dni, A?e nawet trzy tirya�? a�� tA�umaczyA�a w 2008 r. matka zmarA�ej pracownicy.

PiA�A� lat temu przed SA�dem OkrA�gowym w SA�upsku zaczA�A� siA� proces cywilny przeciwko JMD. PowA?dztwo wytoczyA�o Stowarzyszenie Poszkodowanych przez JMD a�� Biedronka. Domagano siA� odszkodowania dla 6-letniego syna zmarA�ej i dla jej matki a�� w sumie ponad 140 tys. zA�, a takA?e zasA�dzenia na rzecz dziecka renty w wysokoA�ci 400 zA� miesiA�cznie. W 2011 r. sA�d oddaliA� powA?dztwo stowarzyszenia, uznajA�c, A?e nie byA�o zwiA�zku pomiA�dzy A�mierciA� Anety GliA�skiej a warunkami, w ktA?rych pracowaA�a. Stowarzyszenie odwoA�aA�o siA� jednak od tego postanowienia. Teraz SA�d Apelacyjny w GdaA�sku oddaliA� apelacjA�. a�� a�zStrona powodowa wykazaA�a, A?e zachowanie pozwanego naruszaA�o przepisy prawa, jednak do A�mierci pani Anety GliA�skiej doszA�o wskutek jej samoistnej choroby, a nie zachowania pozwanegoa�? a�� uzasadniaA� wyrok sA�dzia Artur Lesiak. a�� a�zNie moA?na stwierdziA�, A?e zachowanie pozwanego pozostawaA�o w adekwatnym zwiA�zku przyczynowym ze A�mierciA� Anety GliA�skiej. Pani Aneta odczuwaA�a bA?l przed rozpoczA�ciem pracy, co wskazuje na to, A?e pA�kniA�cie tA�tniaka nie byA�o wynikiem nadmiernego wysiA�ku, gdyA? takowego wA?wczas nie byA�oa�? a�� wyjaA�niaA�.

Edward Gollent nie kryje oburzenia wyrokiem a�� a�zMyA�lA�, A?e udowodniliA�my, A?e Biedronka, kiedy dawaA�a skierowania na badania lekarskie, nie wskazaA�a, jakA� faktycznie pracA� bA�dzie wykonywaA�a pani Aneta. Gdyby taka informacja byA�a, A?aden lekarz nie wydaA�by pozwolenia na pracA�. Czy sA�dziowie uwaA?ajA�, A?e jeA�li kieruje siA� kobietA� do ciA�A?kiej pracy, ponad jej siA�y, to to naprawdA� nie ma wpA�ywu na jej zdrowie?a�? a�� pyta retorycznie.

Mecenas Lech Obara, adwokat stowarzyszenia, bA�dzie walczyA� dalej. a�� a�zWniesiemy o kasacjA�. Dopiszemy teA? mamA� pani Anety do pozwu zbiorowego, ktA?ry aktualnie przygotowujemy przeciwko Biedronce. Prawdopodobnie rA?wnieA? zA�oA?ymy skargA� do Europejskiego TrybunaA�u Praw CzA�owieka w Strasburgua�? a�� zapowiedziaA�.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>