Działaliśmy w marcu

Działaliśmy w marcu

Oprócz tworzenia czasopisma oraz portalu „nasi ludzie” działają także na innych frontach. Oto prezentacja tego, co redaktorzy „Nowego Obywatela” i członkowie Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” robili w marcu 2013.

Zimowy numer „Nowego Obywatela”, w tym zwłaszcza ankieta „Prospołeczny gabinet cieni”, został dostrzeżony i doceniony przez największe polskie pismo ruchu pracowniczego „Tygodnik Solidarność” (nr 10, z 8 marca), na łamach którego wyrażono żal, że nasi eksperci nie tworzą prawdziwego rządu.

przeglądzie najciekawszej publicystyki w Sieci, który od marca prowadzi internetowe wydanie dziennika „Polska The Times”, jako godny polecenia został przywołany felieton Jarosława Ogrodowskiego, napisany dla portalu „Nowego Obywatela”, a poświęcony tematyce tzw. ruchów miejskich.

Do Internetu trafił czwarty numer czasopisma „JAK robić biznes społeczny”, w którym przeczytać można m.in. teksty wiceprzewodniczącego SOO, Szymona Surmacza.

2 marca Michał Sobczyk poprowadził kolejne zajęcia w ramach podyplomowego studium zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim.

7 marca w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie, przy współpracy z czasopismem „Kontakt”, zorganizowaliśmy spotkanie dyskusyjne inspirowane wspomnianą już ankietą nt. najważniejszych wyzwań w zakresie polityk publicznych. W spotkaniu wzięli udział nasi „ministrowie”, Barbara BubulaRyszard Bugaj, a ponadto Jan Mencwel z „Kontaktu” i nasz stały współpracownik, Krzysztof Mroczkowski. Film z najważniejszymi fragmentami spotkania można obejrzeć tutaj.

13 marca odbyła się kolejna audycja z cyklu „Głos Obywatela”, prowadzona przez Konrada Malca. Traktowała ona o katolickim nauczaniu w kwestiach gospodarczo-społecznych, a gośćmi byli Ignacy Dudkiewicz z redakcji magazynu „Kontakt” i stały współpracownik „Nowego Obywatela”, dr hab. Rafał Łętocha. Z nagraniem audycji można się zapoznać tutaj.

W dniach 14-15 marca zespół Stowarzyszenia, w składzie Maciej Kronenberg, Konrad MalecSzymon Surmacz przeprowadził kolejne szkolenia dla spółdzielni socjalnych, poświęcone m.in. społecznemu wymiarowi tej formy przedsiębiorczości, marketingowi oraz tradycjom kooperacji na ziemiach polskich.

16 marca Wiktor Sadłowski jako przedstawiciel Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”/„Nowego Obywatela” wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez NSZZ „Solidarność” w historycznej Sali BHP w Gdańsku. Podczas zebrania tzw. Platformy Oburzonych nasz współpracownik publicznie zaapelował do zgromadzonych o koncentrację na kluczowych problemach społecznych, takich jak wzmacnianie praw pracowniczych i zwiększanie skuteczności działania związków zawodowych oraz krytykował ideę jednomandatowych okręgów wyborczych, której realizacja oznaczałaby dalszą oligarchizację polityki.

Kamil Nowak w połowie marca znalazł się w gronie współzałożycieli fundacji „CIS Ziemi Kozielskiej”. Ma ona zorganizować Centrum Integracji Społecznej na terenie powiatu.

18 marca Małgorzata OłdakKonrad Malec wzięli udział w pikiecie w drugą rocznicę tragicznej śmierci Jolanty Brzeskiej, niezłomnej działaczki warszawskiego ruchu lokatorskiego. Dwa lata temu zwłoki kobiety spalonej żywcem przez tzw. nieznanych sprawców znaleziono w Lesie Kabackim. W związku z rocznicą mordu przypominamy wywiad z Andrzejem Smosarskim, działaczem ruchu lokatorskiego.

W Niedzielę Palmową Krzysztof Wołodźko gościł w Radiu Kraków w programie z cyklu „Rozmowy o wierze”. Rozmowa dotyczyła m.in. perspektyw pontyfikatu papieża Franciszka, Kościoła ubogiego i dla ubogich. Gośćmi audycji byli także Marta Zdanowska, redaktor miesięcznika „Znak” oraz jezuita Jerzy Sermak.

26 marca członkowie i sympatycy Stowarzyszenia brali udział w zorganizowanych przez największe związki zawodowe protestach przeciwko antyspołecznej polityce rządu i w imię poparcia dla strajku generalnego na Śląsku. „Nasi ludzie” uczestniczyli w manifestacjach w Kielcach, Łodzi, SosnowcuWarszawie.

27 marca Konrad Malec poprowadził w Radiu WNET audycję dotyczącą strajku generalnego na Śląsku. Gośćmi audycji byli Marek Lewandowski, rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność” oraz Wacław Czerkawski, wiceprezes Związku Zawodowego Górników w Polsce. Audycji można wysłuchać pod tym adresem.

27 marca miała miejsce oficjalna premiera raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, poświęconego społecznej odpowiedzialności w polskiej gospodarce. Na prośbę wydawcy „Nowy Obywatel” zamieścił w nim swój komentarz na temat przesłanek rozwoju społeczno-ekonomicznego, który przygotował nasz stały współpracownik, Krzysztof Mroczkowski. W jednej z poprzednich edycji publikacji również można było przeczytać nasz tekst.

Bartosz Oszczepalski opublikował artykuł w lokalnym dwutygodniku „Extra Gmina” z woj. świętokrzyskiego o planowanych przez rząd i klub poselski PO zmianach w Kodeksie pracy i reakcji na nie NSZZ „Solidarność”. Pierwszy numer pisma, zawierający wspomniany tekst, ukazał się 28 marca.

W marcu nasza organizacja rozpoczęła współpracę z portalem liquiddemocracy.pl, zajmującym się tematyką tzw. demokracji płynnej (więcej na temat tej idei dowiedzieć się można z „Nowego Obywatela” z jesieni 2012 r. oraz z przygotowanej przez nas strony demokracjaplynna.org). Łącznikiem między obiema organizacjami został Mateusz Batelt.

Również w marcu Maciej Kronenberg poprowadził kolejny wykład z serii „Zabytki regionu łódzkiego” na kursie na Społecznych Opiekunów Zabytków organizowanym przez PTTK Łódź.

W ubiegłym miesiącu Rafał Bakalarczyk wystąpił podczas konferencji naukowej pt. „Nietypowe formy zatrudnienia”, która odbyła się w Instytucie Polityki Społecznej UW, z prezentacją na temat społecznych skutków umów cywilnoprawnych. W Częstochowie zaś wziął udział w debacie poświęconej przeciwdziałaniu przez Centra Integracji Społecznej wykluczeniu społecznemu. Jego wystąpienie wprowadzające dotyczyło koncepcji aktywnej polityki społecznej i roli zatrudnienia socjalnego w walce z problemem wykluczenia społecznego. Ponadto, wystąpił w Poznaniu podczas debaty promującej książkę „Socjaldemokratyczna polityka społeczna”, której jest współautorem (publikację, wśród której autorów znajduje się także nasza stała współpracowniczka Janina Petelczyc, pobrać można pod tym adresem). Rafał wziął również udział w kolejnym proteście ruchu Rodzin Osób Niepełnosprawnych, po którym rząd zaproponował częściowe zrealizowanie postulatu rodzin, czyli podniesienie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Następnie Rafał – jako delegat rodzin – brał udział w spotkaniu z marszałek Ewą Kopacz, poświęconym perspektywom dalszych zmian. Ponadto, opublikował artykuł w naukowym czasopiśmie „Problemy Polityki Społecznej”. Tekst Rafała dotyczył opieki nad osobami starszymi w ramach szwedzkiego systemu polityki społecznej. Tekst można przeczytać na stronie www.problemyps.pl.

Tradycyjnie aktywni byli członkowie Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” zaangażowani w działania na rzecz odrodzenia spółdzielczości oraz rozwój tzw. ekonomii społecznej. Małgorzata Ołdak wzięła udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Krajowej Rady Spółdzielczej (6 marca) oraz w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej (19 marca). Z kolei Cezary Miżejewski: uczestniczył w inauguracji Podyplomowych Studiów Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze (1-2 marca); prowadził posiedzenie Zespołu ds. programów i funduszy Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 oraz prowadził spotkanie przedstawicieli Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w sprawie ich udziału w dyskusji nad nowym okresem programowania, a ponadto moderował spotkanie w szkole na warszawskiej Pradze Północ w sprawie rewitalizacji społecznej (wszystko 4 marca); prowadził posiedzenia grupy strategicznej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej (7 i 15 marca); ponownie prowadził spotkanie Zespołu ds. programów i funduszy oraz uczestniczył w posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego, gdzie przedłożył uchwałę w sprawie działań FIO na lata 2014-2020, a ponadto moderował spotkanie w szkole na Pradze Południe w sprawie rewitalizacji społecznej (13 marca); moderował spotkanie w zakresie rewitalizacji społecznej w szkole podstawowej na Targówku w Warszawie (14 marca); uczestniczył w spotkaniu w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (15 marca); uczestniczył w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL) w spotkaniu grupy eksperckiej dyskutującej nad Krajowym Programem Walki z Ubóstwem (20 marca) oraz w panelu na temat innowacji społecznych (21 marca).

Wreszcie, aktywny publicystycznie był Krzysztof Wołodźko. W tygodniku „#Sieci” nr 12 (16) 2013 opublikował tekst „Platforma Oligarchii”, w którym stwierdzał: „Krytyka rządów Platformy Obywatelskiej obarczona jest na ogół poważnym mankamentem. W debacie publicznej niewiele miejsca poświęca się na analizę strukturalnych, społeczno-gospodarczych założeń przyświecających gabinetowi Donalda Tuska. [Lewica społeczna] wciąż dostrzega zapoznaną dziś niesłusznie relację między kwestiami klasowymi a wyobrażeniami społecznymi, ideologicznymi”. Nasz redaktor powołuje się w obszernym tekście m.in. na artykuł prof. Ryszarda Szarfenberga, „Szarość zielonej wyspy”, opublikowany na łamach NO (jesień 2012) i daje krótką prezentację naszego środowiska.

Ponadto Krzysztof opublikował m.in. teksty poświęcone:

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Prywatne szkodzi zdrowiu

Prywatne szkodzi zdrowiu

Przez kilkanaście lat w Bychawie (woj. lubelskie) działała prywatna przychodnia specjalistyczna Biomed. Nagle jej właścicielka zniknęła, a z nią cała dokumentacja medyczna. Teraz nie wiadomo, kto, jak i czym był leczony.

Sprawę relacjonuje „Gazeta Wyborcza”. W przychodni przyjmowali ginekolog, neurolog, laryngolog, okulista, a od dwóch lat także dermatolog. Niespodziewanie Jaleh Mosharaf-Buczek, właścicielka Biomedu, zniknęła. Nikt nie wiedział, gdzie jest ani co się z nią dzieje. Nie wiadomo było również, co się stało z całą dokumentacją pacjentów, a to utrudnia ich dalsze leczenie.

Przychodnia została zamknięta pod koniec ubiegłego roku. Od tego czasu budynek stoi pusty. Niedawno rozpoczął się tam remont, ponieważ w lokalu będzie teraz działać placówka stomatologiczna. Po Biomedzie nie ma śladu, a przychodnie zobowiązane są do przechowywania dokumentacji medycznej przez 20 lat. Lubelski oddział NFZ próbował skontaktować się z właścicielką Biomedu. Wysłano jej pismo z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób pacjenci mogą odzyskać swoje „papiery”. Dopiero pod koniec marca właścicielka Biomedu zadzwoniła do Funduszu. Podczas rozmowy ustalono, iż przebywa ona poza granicami kraju. Sposób dalszego postępowania z dokumentacją pacjentów jest ustalany z wydziałem zdrowia lubelskiego urzędu wojewódzkiego.

Pamiętacie trolejbusy? To sobie przypomnicie

Pamiętacie trolejbusy? To sobie przypomnicie

Trolejbusy niespodziewanie wracają do łask w całej Europie – ze względów ekologicznych i ekonomicznych. Jeżdżą już w 150 miastach Starego Kontynentu. Stawiają na nie również polskie ośrodki.

Jak przypomina „Metro”, dawniej można było z nich korzystać w kilkunastu miastach w kraju, dziś funkcjonują tylko w trzech: Gdyni, Tychach i Lublinie. Są tam jednak bardzo cenione, o czym świadczą decyzje o zakupie nowego taboru oraz zapowiedzi rozszerzenia sieci. Z kolei w Łodzi postanowiono zbudować infrastrukturę trolejbusową od zera – do 2020 r. ma w tym mieście powstać 10 kilometrów trolejbusowych tras w ścisłym centrum.

Trolejbusy są ciche i nie emitują spalin. Radzą sobie w sytuacjach, w których tramwaje nie zawsze zdają egzamin, np. przy pokonywaniu wzniesień. Ponadto, Unia Europejska mocno dotuje przyjazny środowisku transport, warto więc skorzystać z dogodnych warunków do tego typu inwestycji.

Jak powiedział Mateusz Figaszewski, rzecznik polskiej spółki Solaris, która obok autobusów produkuje również trolejbusy, ostatnio pojazdy te zostały zakupione przez czeskie Pardubice, szwajcarską Lozannę, szwedzką Landskronę (dziesięć lat temu zdecydowała się budować trolejbusową infrastrukturę od podstaw) i austriacki Salzburg, gdzie 100 proc. komunikacji miejskiej stanowią trolejbusy.

Jest o czym poczytać

Jest o czym poczytać

„Nowy Obywatel” nr 8 (59), datowany na wiosnę 2013 r., trafił właśnie do dystrybucji. Można go kupić także przez Internet.

Najnowszy numer tradycyjnie zawiera teksty o bardzo różnorodnej tematyce, jest jednak coś, co łączy większość z nich. Mowa o przekonaniu, idącym pod prąd dominującym narracjom, że państwo narodowe – jeśli jest sprawiedliwie i efektywnie zorganizowane – ma dziś do odegrania nawet większą rolę niż we wcześniejszych okresach historii najnowszej. Czy to w kwestii „wewnątrzsterowności” i realizowania interesów wspólnoty narodowej, o czym mówi prof. Krasnodębski. Czy to w sferze wychodzenia z kryzysu gospodarczego, o której traktuje artykuł poświęcony niedawnym dziejom Islandii. Czy to w odniesieniu do walki z biedą i wykluczeniem obywateli, o czym opowiada tekst o Filipinach. Czy to w kwestii rozwoju cywilizacyjnego, której to tematyce poświęcone są arcyciekawe rozważania Filipa Białka na temat nowych technologii w USA. Czy to w artykule szwedzkiego biznesmena (sic!), wychwalającego model skandynawski za stworzenie warunków dogodnych dla aktywności gospodarczej – pisze w edytorialu redaktor naczelny pisma, Remigiusz Okraska. W imieniu naszego środowiska stawia sprawę jasno: ani kroku dalej w zmniejszaniu polskiego państwa! Oczywiście obronie publicznych instytucji towarzyszyć musi ich radykalna przebudowa, czemu z kolei poświęcone jest m.in. dokończenie naszej ankiety.

Cały spis treści oraz wybrane artykuły z najnowszego numeru przeczytać można pod tym adresem (jest też wersja HTML, którą znaleźć można tutaj). Serdecznie zachęcamy do lektury, a następnie do kupna – można to zrobić w naszym sklepie internetowym (w wersji papierowej oraz w formie e-booka), a także w salonach prasowych w całej Polsce (sieci Empik i RUCH). Preferowaną formą jest oczywiście zakup bezpośrednio od wydawcy – pośrednicy  zabierają prawię połowę ceny pisma. Szczególnie polecamy różne rodzaje prenumeraty, na której korzystają zarówno Czytelnicy, jak i „Nowy Obywatel” (uwaga: prenumeratę można rozpocząć od dowolnego numeru, w tym również znajdującego się obecnie w dystrybucji).