a�zGA?raa�? daje dobry przykA�ad

Ministerstwo Zdrowia jest prawdopodobnie pierwszym urzA�dem centralnym a�� a na pewno jednym z pierwszych a�� ktA?ry zastosowaA� prospoA�eczne zapisy w zamA?wieniach publicznych.

Jak zauwaA?a portal ekonomiaspoleczna.pl, dotychczas tzw. klauzule spoA�eczne stosowane byA�y wyA�A�cznie przez samorzA�dy terytorialne. Ministerstwo Zdrowia zmienia tA� tendencjA�, stajA�c siA� pionierem klauzul w administracji rzA�dowej.

Klauzule spoA�eczne uwzglA�dniajA� dodatkowe korzyA�ci spoA�eczne przy udzielaniu zamA?wieA� publicznych, np. preferujA�c wA�rA?d wykonawcA?w podmioty, ktA?re zatrudniajA� osoby niepeA�nosprawne, bezrobotne, mA�odociane (w celu przygotowania zawodowego), bezdomne realizujA�ce indywidualny program wychodzenia z bezdomnoA�ci, uzaleA?nione od alkoholu czy narkotykA?w (po zakoA�czeniu odpowiedniego programu terapeutycznego), zwalniane z zakA�adA?w karnych czy bA�dA�ce uchodA?cami realizujA�cymi indywidualny program integracji.

Klauzule spoA�eczne sA� przede wszystkim instrumentem prozatrudnieniowym, sA�uA?A�cym wspieraniu osA?b, ktA?re sA� w trudniejszej sytuacji na rynku pracy i majA� mniejsze niA? inni szanse na znalezienie zajA�cia. WciA�A? jednak dla wielu zamawiajA�cych instytucji stanowiA� one nowoA�A�, dlatego obawiajA� siA� ich stosowaA�, a czA�A�A� z nich nadal w ogA?le nie wie, A?e istnieje taka moA?liwoA�A�. CzA�sto zamawiajA�cy nie majA� takA?e wiedzy, jak z poA?ytkiem wykorzystaA� klauzule i jak stosowaA� je zgodnie z prawem. Mimo wszystko podmiotA?w stosujA�cych to narzA�dzie sA� juA? setki. Przez dA�ugi czas klauzul nie stosowaA� jednak A?aden urzA�d centralny, choA� od nich moA?e szczegA?lnie naleA?aA�oby tego oczekiwaA�.

Impas przeA�amaA�o Ministerstwo Zdrowia, ktA?re wiosnA� ogA�osiA�o trzy postA�powania z klauzulA� prozatrudnieniowA�. Przedmiotem zamA?wieA� byA�a realizacja kampanii promocyjnej dotyczA�cej zapobiegania chorobom nowotworowym ukA�adu moczowo-pA�ciowego, przygotowanie materiaA�A?w informacyjno-promocyjnych skierowanych do lekarzy i pielA�gniarek oraz dostawa szczepionek. W kaA?dym z tych przypadkA?w wykonawca musiaA� zatrudniA� przy realizacji zamA?wienia co najmniej jednA� osobA� bezrobotnA�. Wszystkie trzy postA�powania zostaA�y juA? rozstrzygniA�te.

Polecamy opublikowany w a�zNowym Obywatelua�? tekst Cezarego MiA?ejewskiego nt. klauzul spoA�ecznych (dostA�pny dla osA?b z waA?nA� prenumeratA�, po zalogowaniu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>