Działaliśmy w kwietniu

Oprócz głównej działalności Stowarzyszenia, czyli tworzenia czasopisma oraz portalu „Nowy Obywatel”, „nasi ludzie” byli aktywni także na innych frontach. Oto prezentacja tego, co redaktorzy „Nowego Obywatela” i członkowie Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” robili w kwietniu 2013 r., wraz z podsumowaniem wybranych wydarzeń z życia naszego środowiska.

Rosła popularność naszych serwisów i tekstów. Profil „Nowego Obywatela” na Facebooku śledzi („lubi”) już ponad 4 tys. osób, a wybrane teksty cieszą się dużym zainteresowaniem zwłaszcza w serwisach społecznościowych. Dużą liczbę rekomendacji i komentarzy zdobył zwłaszcza tekst redaktora naczelnego „Nowego Obywatela”, poświęcony antyspołecznej polityce Margaret Thatcher, przypomniany z okazji śmierci byłej brytyjskiej premier.

Także kolejne kwietniowe edycje przeglądu najciekawszych tekstów w Internecie, prowadzonego przez redakcję ogólnopolskiego dziennika „Polska The Times”, regularnie odsyłały do materiałów z nowyobywatel.pl oraz portalu Lewicowo, prowadzonego społecznie przez redaktora „Nowego Obywatela”. Wreszcie, naszą aktywność na gruncie krytyki liberalizmu gospodarczego dostrzegła „Rzeczpospolita”.

Rafał Bakalarczyk wziął udział w debacie „Czy stać nas na brak socjaldemokratycznej polityki społecznej?”, która odbyła się w Łodzi 22 kwietnia. Spotkanie było kolejnym z poświęconych dyskusji wokół książki „Socjaldemokratyczna polityka społeczna”, której Rafał jest współautorem. Dzień później, na zaproszenie Stowarzyszenia „Warszawa Społeczna” wystąpił podczas debaty w ramach spotkania interwencyjnego „Cięcia w warszawskiej edukacji”. Z kolei 25 kwietnia z ramienia Forum Rodzin Osób Niepełnosprawnych wziął udział w negocjacjach z marszałek Ewą Kopacz i ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem w sprawie zmian w sytuacji opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Ponadto, autor znany z łamów „Nowego Obywatela” i członek naszego Stowarzyszenia opublikował poświęcony problemom osób starszych artykuł pt. „Bez wsparcia, bez wytchnienia” na portalu magazynu „Kontakt”, z którym również współpracuje.

Konrad Malec opowiedział studentom polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim o działaniach Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, a w szczególności o „Nowym Obywatelu” oraz „JAK-u”. Ponadto, opublikował artykuł o CIS na poznańskim Piątkowie, wskazując je jako przykład sensownej działalności prospołecznej, prowadzonej bez pomocy dużych dotacji, za to w oparciu o przemyślany model ekonomiczny. Artykuł można przeczytać tutaj.

Cezary Miżejewski 2 i 10 kwietnia uczestniczył w posiedzeniu grupy prawnej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, która finalizuje projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, Z kolei 15 kwietnia przewodniczył spotkaniu grupy edukacyjnej tego zespołu. 18 kwietnia Cezary uczestniczył w spotkaniu sieciowym Centrów Integracji Społecznej pod Kielcami, zaś 19 kwietnia występował na warsztatach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla regionów, gdzie prezentował kwestie związane z ekonomią społeczną. Ponadto, Cezary – jako współzałożyciel nie-emigracyjnej, podziemnej Polskiej Partii Socjalistycznej (1987) – udzielił wywiadu portalowi Lewicowo.pl (rozmowę można przeczytać tutaj, a sporządził ją członek redakcji „Nowego Obywatela” – Krzysztof Wołodźko).

Kamil Nowak wraz z innymi współzałożycielami Centrum Integracji Społecznej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego złożyli wniosek do wojewody o nadanie mu statutu. Wojewoda (jako organ nadzoru) przyznał im ponadto rację w sporze ze starostą powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi: zapis ustawy mówiący o tym, że należy uchwalać roczny program, trzeba rozumieć dosłownie.

Małgorzata Ołdak wzięła udział w dyskusji pt. „Budżet obywatelski i demokracja uczestnicząca: jaka Warszawa, jaka demokracja?” (w ramach cyklu Strategia Rozwoju Warszawy „Miasto to MY, Mieszkańcy”). Ponadto, uczestniczyła w spotkaniu grupy edukacyjnej przy Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej.

3 kwietnia Bartosz Oszczepalski reprezentował SOO podczas debaty oświatowej organizowanej w Kielcach przez Stowarzyszenie ATTAC i Fundację Eberta. Debata dotyczyła raportu „Szkoła i nierówności społeczne”. Obecni na niej byli przedstawiciele m.in. związków zawodowych oraz Demokratycznego Zrzeszenia Studenckiego. Ponadto, w kwietniowym wydaniu lokalnej gazety „Extra Gmina” ukazało się kilka artykułów Bartka o różnorodnej tematyce, w tym tekst i fotoreportaż poświęcone demonstracji pod Urzędem Wojewódzkim w Kielcach w ramach solidarności ze strajkującymi związkowcami ze Śląska.

18 kwietnia Michał Sobczyk wziął udział w V Festiwalu Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Zmiany klimatu – klimat zmian”. Michał był jednym z gości spotkania ze studentami uczelni, podczas którego m.in zachęcał ich, by nie myśleli o obecnym kształcie rynku pracy oraz szerzej systemie społeczno-gospodarczym jako o czymś niezmiennym: możemy mieć na niego wpływ, jeśli będziemy organizować się w związki zawodowe, stowarzyszenia oraz demokratyczne firmy społeczne (spółdzielnie). Z kolei 20 kwietnia Michał kolejny raz moderował forum wymiany doświadczeń w ramach podyplomowych studiów z zakresu zarządzania gospodarką społeczną, prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski.

Szymon Surmacz 15 kwietnia uczestniczył w spotkaniu grupy edukacyjnej przy Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. 19 kwietnia wystąpił na konferencji „Jeleń nie leń – zmień swój region” z prelekcją pt. „Czy rynek pracy wychodzi na prostą? Przedsiębiorczość społeczna szansą na aktywność młodych” oraz w panelu dyskusyjnym dotyczącym powyższego tematu. Co więcej, w ramach Laboratorium Aktywności Społecznej we wsi Wolimierz – powołanego na początku tego roku pierwszego oddziału  terenowego Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” – współorganizował spotkania organizacyjne dotyczące warsztatów w zakresie budownictwa naturalnego i przydomowych źródeł energii. Warsztaty będą trwały do lipca br.

Krzysztof Wołodźko 14 kwietnia wziął udział w dyskusji zorganizowanej przez krakowskie struktury Polskiej Partii Socjalistycznej na temat relacji między lewicą a patriotyzmem. Czy wspólnota narodowa jest dobrą odpowiedzią na liberalny cynizm? Ile twarzy ma polski patriotyzm? Czy socjaliści mogą zawrzeć sojusz ze społecznym katolicyzmem? – na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania.

Ponadto, Krzysztof opublikował szereg tekstów, poświęconych m.in:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>