Działaliśmy w kwietniu

Działaliśmy w kwietniu

Oprócz głównej działalności Stowarzyszenia, czyli tworzenia czasopisma oraz portalu „Nowy Obywatel”, „nasi ludzie” byli aktywni także na innych frontach. Oto prezentacja tego, co redaktorzy „Nowego Obywatela” i członkowie Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” robili w kwietniu 2013 r., wraz z podsumowaniem wybranych wydarzeń z życia naszego środowiska.

Rosła popularność naszych serwisów i tekstów. Profil „Nowego Obywatela” na Facebooku śledzi („lubi”) już ponad 4 tys. osób, a wybrane teksty cieszą się dużym zainteresowaniem zwłaszcza w serwisach społecznościowych. Dużą liczbę rekomendacji i komentarzy zdobył zwłaszcza tekst redaktora naczelnego „Nowego Obywatela”, poświęcony antyspołecznej polityce Margaret Thatcher, przypomniany z okazji śmierci byłej brytyjskiej premier.

Także kolejne kwietniowe edycje przeglądu najciekawszych tekstów w Internecie, prowadzonego przez redakcję ogólnopolskiego dziennika „Polska The Times”, regularnie odsyłały do materiałów z nowyobywatel.pl oraz portalu Lewicowo, prowadzonego społecznie przez redaktora „Nowego Obywatela”. Wreszcie, naszą aktywność na gruncie krytyki liberalizmu gospodarczego dostrzegła „Rzeczpospolita”.

Rafał Bakalarczyk wziął udział w debacie „Czy stać nas na brak socjaldemokratycznej polityki społecznej?”, która odbyła się w Łodzi 22 kwietnia. Spotkanie było kolejnym z poświęconych dyskusji wokół książki „Socjaldemokratyczna polityka społeczna”, której Rafał jest współautorem. Dzień później, na zaproszenie Stowarzyszenia „Warszawa Społeczna” wystąpił podczas debaty w ramach spotkania interwencyjnego „Cięcia w warszawskiej edukacji”. Z kolei 25 kwietnia z ramienia Forum Rodzin Osób Niepełnosprawnych wziął udział w negocjacjach z marszałek Ewą Kopacz i ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem w sprawie zmian w sytuacji opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Ponadto, autor znany z łamów „Nowego Obywatela” i członek naszego Stowarzyszenia opublikował poświęcony problemom osób starszych artykuł pt. „Bez wsparcia, bez wytchnienia” na portalu magazynu „Kontakt”, z którym również współpracuje.

Konrad Malec opowiedział studentom polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim o działaniach Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, a w szczególności o „Nowym Obywatelu” oraz „JAK-u”. Ponadto, opublikował artykuł o CIS na poznańskim Piątkowie, wskazując je jako przykład sensownej działalności prospołecznej, prowadzonej bez pomocy dużych dotacji, za to w oparciu o przemyślany model ekonomiczny. Artykuł można przeczytać tutaj.

Cezary Miżejewski 2 i 10 kwietnia uczestniczył w posiedzeniu grupy prawnej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, która finalizuje projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, Z kolei 15 kwietnia przewodniczył spotkaniu grupy edukacyjnej tego zespołu. 18 kwietnia Cezary uczestniczył w spotkaniu sieciowym Centrów Integracji Społecznej pod Kielcami, zaś 19 kwietnia występował na warsztatach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla regionów, gdzie prezentował kwestie związane z ekonomią społeczną. Ponadto, Cezary – jako współzałożyciel nie-emigracyjnej, podziemnej Polskiej Partii Socjalistycznej (1987) – udzielił wywiadu portalowi Lewicowo.pl (rozmowę można przeczytać tutaj, a sporządził ją członek redakcji „Nowego Obywatela” – Krzysztof Wołodźko).

Kamil Nowak wraz z innymi współzałożycielami Centrum Integracji Społecznej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego złożyli wniosek do wojewody o nadanie mu statutu. Wojewoda (jako organ nadzoru) przyznał im ponadto rację w sporze ze starostą powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi: zapis ustawy mówiący o tym, że należy uchwalać roczny program, trzeba rozumieć dosłownie.

Małgorzata Ołdak wzięła udział w dyskusji pt. „Budżet obywatelski i demokracja uczestnicząca: jaka Warszawa, jaka demokracja?” (w ramach cyklu Strategia Rozwoju Warszawy „Miasto to MY, Mieszkańcy”). Ponadto, uczestniczyła w spotkaniu grupy edukacyjnej przy Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej.

3 kwietnia Bartosz Oszczepalski reprezentował SOO podczas debaty oświatowej organizowanej w Kielcach przez Stowarzyszenie ATTAC i Fundację Eberta. Debata dotyczyła raportu „Szkoła i nierówności społeczne”. Obecni na niej byli przedstawiciele m.in. związków zawodowych oraz Demokratycznego Zrzeszenia Studenckiego. Ponadto, w kwietniowym wydaniu lokalnej gazety „Extra Gmina” ukazało się kilka artykułów Bartka o różnorodnej tematyce, w tym tekst i fotoreportaż poświęcone demonstracji pod Urzędem Wojewódzkim w Kielcach w ramach solidarności ze strajkującymi związkowcami ze Śląska.

18 kwietnia Michał Sobczyk wziął udział w V Festiwalu Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Zmiany klimatu – klimat zmian”. Michał był jednym z gości spotkania ze studentami uczelni, podczas którego m.in zachęcał ich, by nie myśleli o obecnym kształcie rynku pracy oraz szerzej systemie społeczno-gospodarczym jako o czymś niezmiennym: możemy mieć na niego wpływ, jeśli będziemy organizować się w związki zawodowe, stowarzyszenia oraz demokratyczne firmy społeczne (spółdzielnie). Z kolei 20 kwietnia Michał kolejny raz moderował forum wymiany doświadczeń w ramach podyplomowych studiów z zakresu zarządzania gospodarką społeczną, prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski.

Szymon Surmacz 15 kwietnia uczestniczył w spotkaniu grupy edukacyjnej przy Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. 19 kwietnia wystąpił na konferencji „Jeleń nie leń – zmień swój region” z prelekcją pt. „Czy rynek pracy wychodzi na prostą? Przedsiębiorczość społeczna szansą na aktywność młodych” oraz w panelu dyskusyjnym dotyczącym powyższego tematu. Co więcej, w ramach Laboratorium Aktywności Społecznej we wsi Wolimierz – powołanego na początku tego roku pierwszego oddziału  terenowego Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” – współorganizował spotkania organizacyjne dotyczące warsztatów w zakresie budownictwa naturalnego i przydomowych źródeł energii. Warsztaty będą trwały do lipca br.

Krzysztof Wołodźko 14 kwietnia wziął udział w dyskusji zorganizowanej przez krakowskie struktury Polskiej Partii Socjalistycznej na temat relacji między lewicą a patriotyzmem. Czy wspólnota narodowa jest dobrą odpowiedzią na liberalny cynizm? Ile twarzy ma polski patriotyzm? Czy socjaliści mogą zawrzeć sojusz ze społecznym katolicyzmem? – na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania.

Ponadto, Krzysztof opublikował szereg tekstów, poświęconych m.in:

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…
Remigiusz Okraska

W Krakowie o państwie i lewicy

W Krakowie o państwie i lewicy

W najbliższą sobotę (1 czerwca) w Krakowie odbędzie się ciekawa debata z udziałem Remigiusza Okraski – redaktora naczelnego „Nowego Obywatela”. Wydarzenie będzie częścią imprezy integracyjnej publicystów i czytelników portalu Nowe Peryferie.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie hasło „Czy lewica potrzebuje państwa narodowego?”. Kosmopolityzm kontra patriotyzm? Socjalpatriotyzm vs. nowa lewica? A może wyjście poza te podziały i próba zredefiniowania zadań polityki, zarówno w obszarze państwa, jak i struktur samorządowych czy ponadnarodowych? Czy potrzebujemy międzynarodowego frontu lewicy peryferyjnej? Jakie lekcje wyciągamy z sukcesów i porażek państwa opiekuńczego, a jakie z diagnoz i zawiedzionych nadziei ruchu alterglobalistycznego? Czy lewica potrzebuje kategorii narodu, a jeśli tak, to jak rozumianej? – proponują zastanowić się organizatorzy.

Na postawione powyżej pytania wspólnie z publicznością odpowiedzi szukać będą:

  • Aleksandra Bilewicz („Nowe Peryferie”)
  • Piotr Graczyk („Kronos”, UJ)
  • Remigiusz Okraska („Nowy Obywatel”)
  • Mateusz Trzeciak (Polska Partia Socjalistyczna)

Prowadzenie:

  • Krzysztof Posłajko
  • Marceli Sommer

Po dyskusji odbędzie się impreza integracyjna.

Czas: 1 czerwca (sobota) godz. 18:00
Miejsce: Artefakt Café, ul. Dajwór 3, Kraków

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Jednym głosem we wspólnej sprawie

Jednym głosem we wspólnej sprawie

Związkowcy porozumieli się, by na najbliższym posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych przedstawić wspólne stanowisko w sprawie podwyżek płac, rent i emerytur oraz płacy minimalnej w 2014 r.

Związkowcy informują, iż w ustawowym terminie do 20 maja związki zawodowe i pracodawcy na forum Komisji Trójstronnej nie doszli do porozumienia w sprawie wzrostu w przyszłym roku wynagrodzeń, emerytur i rent. Dlatego 23 maja br. doszło do spotkania przedstawicieli trzech central związkowych (Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych), którego celem było wypracowanie wspólnej propozycji strony pracowników we wspomnianej kwestii.

Strona pracowników Trójstronnej Komisji ustaliła, że:

  • wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynieść nie mniej niż 6%,
  • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 7,1 %,
  • minimalne wynagrodzenie za pracę powinno wynosić nie mniej niż 1720 zł (wzrost o 7,5%),
  • wzrost emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych powinien wynosić nie mniej niż prognozowana stopa inflacji plus 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim.

Propozycje związkowców uwzględniają aktualną sytuację społeczno-gospodarczą kraju i prognozy makroekonomiczne na rok 2014 r., jak również potrzebę kreowania popytu wewnętrznego poprzez wzrost płac, a także utrzymujące się rozwarstwienie dochodowe i ubóstwo w Polsce.

Rząd do 15 czerwca ma czas przedstawić Trójstronnej Komisji propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2014 r., a do 15 lipca Komisja ma termin na wypracowanie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Jeśli tak się nie stanie, do 15 września Rada Ministrów przyjmuje rozporządzenie w tej sprawie.

Joanna Duda-Gwiazda, „Krótki kurs nowomowy” – okładka

Warto posłuchać, warto kupić, warto przeczytać

Warto posłuchać, warto kupić, warto przeczytać

Idealna lektura na tzw. długi weekend? Naszym zdaniem „Krótki kurs nowomowy”! Audycję poświęconą m.in. tej pozycji można już odsłuchać w Sieci.

Pod tym adresem znaleźć można nagranie Poranka Radia WNET, poprowadzonego przez Krzysztofa Skowrońskiego. Jednym z gości programu była Joanna Duda-Gwiazda – słynna opozycjonistka (zarówno wobec realnego socjalizmu, jak i dzikiego kapitalizmu), a zarazem nasza stała współpracownica. Okazją było wydanie przez Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” w formie książki kompletu felietonów napisanych przez p. Joannę dla „Nowego Obywatela” w latach 2001-2013.

Nie masz jeszcze tego zbioru? Kliknij tutaj.