Bo miejsce ma znaczenie

Pracownicy i sympatycy byA�ego malborskiego przedsiA�biorstwa Malma protestujA� przeciwko prawdopodobnej reaktywacji marki na poA�udniu Polski, ze szkodA� dla lokalnych miejsc pracy oraz tradycji. Oburzenie wywoA�aA�y takA?e plany przeniesienia produkcji keczupu z WA�ocA�awka.

NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�? Regionu GdaA�skiego informuje o niedawnej pikiecie przed siedzibA� SA�du Rejonowego GdaA�sk-PA?A�noc. ByA�a ona protestem przeciwko decyzji syndyka i sA�dziego komisarza z kwietnia br. blokujA�cej (na wniosek gA�A?wnego wierzyciela firmy a�� banku Pekao SA) moA?liwoA�A� wznowienia produkcji sA�ynnych makaronA?w. 3 kwietnia br. sA�d wydaA� prawomocnA� zgodA� na sprzedaA? majA�tku znajdujA�cej siA� w upadA�oA�ci firmy spA?A�ce zaA�oA?onej przez jej byA�ych pracownikA?w, FMT Group. Niespodziewanie 22 kwietnia wydaA� jednak rA?wnieA? postanowienie uzupeA�niajA�ce, wzywajA�ce spA?A�kA� pracowniczA� do wpA�acenia wadium w wysokoA�ci 10 proc. ceny sprzedaA?y.

Jak wyjaA�nia Edyta Jaworska, pracownica spA?A�ki i jednoczeA�nie szefowa zakA�adowej a�zSolidarnoA�cia�?, zgodnie z wczeA�niejszym postanowieniem sA�du jedynymi warunkami transakcji byA�o zawarcie umowy sprzedaA?y z syndykiem do dnia 31 maja oraz zapA�ata ceny w wysokoA�ci zgodnej z ofertA� w tym samym terminie. a�� a�zW przypadku przegrania przetargu wadium nie podlega zwrotowi. Jego wpA�ata byA�aby wiA�c dziaA�aniem na szkodA� spA?A�ki FMT Group. Tymczasem firmy Lubella i GA?rnoA�lA�ski Park PrzemysA�owy, ktA?rych oferty w miA�dzyczasie przyjA�A� syndyk Malmy, nie musiaA�y wpA�acaA� wadium, a jedynie zaliczkA�, ktA?ra podlega zwrotowi. To zasadnicza rA?A?nicaa�? a�� nie kryje rozgoryczenia Jaworska.

SpA?A�ka FMT Group podtrzymuje, A?e jest gotowa kupiA� majA�tek zakA�adu i ponownie uruchomiA� produkcjA�, zachowujA�c w Malborku dotychczasowe miejsca pracy. Takiej gwarancji nie daje Lubella, lider rynku makaronA?w w Polsce; byli pracownicy Malmy obawiajA� siA�, A?e firma z Lublina przeniesie maszyny na poA�udnie Polski i reaktywuje markA� w oparciu o produkcjA� w swoich dotychczasowych zakA�adach.

GdaA�ski protest, ktA?ry zakoA�czyA�o zA�oA?enie petycji u prezes sA�du z proA�bA� o zainteresowanie siA� caA�A� sprawA�, wsparli swojA� obecnoA�ciA� m.in. burmistrz Malborka Andrzej RychA�owski oraz przewodniczA�cy Regionu GdaA�skiego NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�? Krzysztof DoA�la, a takA?e zwiA�zkowcy z innych przedsiA�biorstw, m.in. z Portu GdaA�sk oraz pracownicy trA?jmiejskiej oA�wiaty. a�� a�zPracownicy Malmy wiele lat walczyli o podstawowe sprawy, o swoje miejsce pracy. Przez ten czas mogli liczyA� tylko na wA�asne siA�y i determinacjA�. To jest dramatyczne. Gdy wydawaA�o siA�, A?e uda im siA� zagospodarowaA� zakA�ad pracy, o ktA?ry tak dA�ugo walczyli, decyzja jednego sA�dziego, naszym zdaniem niesprawiedliwa, przekreA�la ich plany. Takie sytuacje zmuszajA� nas do protestowania w obronie naszej godnoA�ci i miejsc pracya�? a�� powiedziaA� DoA�la.

W tym samym czasie, jak informuje portal HotMoney.pl, ponad 44 tys. osA?b (w ciA�gu dwA?ch tygodni) poparA�o prowadzonA� na Facebooku akcjA� w obronie dotychczasowego miejsca produkcji keczupu z WA�ocA�awka. WA�aA�ciciel zakA�adA?w, firma Agros-Nova (posiadajA�ca szereg innych znanych marek spoA?ywczych, jak A?owicz, Kotlin, Fortuna, Tarczyn czy Krakus), zamierza zamknA�A� fabrykA� i przenieA�A� wytwarzanie sA�ynnego sosu w sA�oiczkach do A?owicza. ProtestujA�cy wystA�pujA� w obronie miejsc pracy we WA�ocA�awku, jednak dla wielu z nich kluczowe jest zachowanie receptury keczupu, wytwarzanego w tym mieA�cie najdA�uA?ej w Polsce, bo od 1952 r.

Sympatycy sosu obawiajA� siA�, A?e po zmianie miejsca produkcji jego smak rA?wnieA? siA� zmieni. Fani keczupu nie zaakceptowali oficjalnych zapewnieA� firmy Agros-Nova, A?e w A?owiczu receptura zostanie zachowana, a marka nadal bA�dzie rozwijana; nie wykluczajA� nawet demonstracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>