Uwalniamy wiedzę i idee

Uwalniamy wiedzę i idee

Kolejne dwa archiwalne numery „Nowego Obywatela” można już w całości bezpłatnie przeczytać w Internecie – lub pobrać na swój komputer bądź czytnik e-booków.

Kontynuujemy stopniowe „uwalnianie” numerów, których papierowy nakład jest bliski całkowitego wyczerpania. Tym razem udostępniliśmy komplet artykułów, które ukazały się w numerach 54 (3/2011) oraz 55 (4/2011). Można je przeczytać bezpośrednio na stronie (w formacie HTML) albo pobrać całe numery w postaci plików PDF (jest też możliwość ich lektury online, za pośrednictwem serwisu ISSUU), MOBI oraz EPUB.

Zapraszamy do lektury!

Numer 54 – kliknij tutaj.
Numer 55 – kliknij tutaj.

Przypominamy, że posiadacze ważnej prenumeraty mają możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu do cyfrowego archiwum naszego pisma. Szczegóły tutaj.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Nadal daleko od Europy

Nadal daleko od Europy

Polska znalazła się na 17. miejscu wśród 27 krajów Unii Europejskiej pod względem warunków życia i pracy kobiet i mężczyzn.

W raporcie z badania Gender Equality Index znaleźliśmy się poniżej średniej unijnej we wszystkich sześciu badanych obszarach, które stanowią praca, zarobki, edukacja, sposób spędzania wolnego czasu, dostęp do władzy, zdrowie i współczynnik zatrudnienia.

Najgorzej sytuacja wygląda w zakresie zdrowia: według opracowania w Polsce dobrym zdrowiem i samopoczuciem może pochwalić się zaledwie 54,7 proc. kobiet i 61,4 proc. mężczyzn, podczas gdy średnia dla UE wynosi odpowiednio 65,8 proc. i 71,1 proc. Bardzo słabo jest także pod względem zatrudnienia osób między 55. a 64. rokiem życia. Pracę posiada tylko 24,2 proc. Polek i 45,3 proc. Polaków w tym wieku. Natomiast we Wspólnocie liczba pracujących kobiet w średnim wieku jest wyższa o 14,4 pkt. proc. i o niemal 10 pkt. proc. w przypadku mężczyzn.

Raport potwierdza także alarmujące dane na temat infrastruktury opieki nad małymi dziećmi. W naszym kraju zaledwie 2 proc. dzieci do 3. roku życia chodzi do żłobków (średnia dla Unii to 28 proc.), natomiast jedynie 42 proc. maluchów jest objętych wychowaniem przedszkolnym (dokładnie o połowę mniej niż wynosi średnia dla całej UE).

Stosunkowo najbliżej Zachodu jesteśmy w zakresie dostępu kobiet do władzy (11. miejsce w całej Unii).

Prezes to ma klawe życie

Prezes to ma klawe życie

„The Economist”, bazując m.in. na danych na temat zarobków czy średniego czasu pracy, policzył, ile dni muszą pracować Europejczycy, żeby zarobić tyle, ile ich szefowie w godzinę.

Analiza, przywołana przez serwis Wyborcza.biz, obejmuje 22 kraje. Jak się okazuje, na równowartość średniej godzinnej pensji swoich prezesów najdłużej tyrają Rumuni: przeciętny pracownik by zarobić 305 dolarów musi trudzić się ok. 13 dni.

Około 10 dni muszą harować ukraińscy, rosyjscy i włoscy pracownicy, by uzyskać przychody, które ich szefom przynosi 60 min. w biurze (odpowiednio: 187, 264 oraz 957 dol.). Polacy muszą pracować aż tydzień, by wzbogacić się o przeciętną godzinną stawkę szefa nadwiślańskiej firmy, tj. o 262 dol. Najbardziej egalitarne stosunki w dziedzinie płac panują w Norwegii, Szwajcarii, Islandii oraz Irlandii – tamtejsi pracownicy zarabiają prezesowskie godzinówki w 2-3 dni.

„The Economist” zrobił też symulację pokazującą, ile dni musi pracować osoba zarabiająca najniższą krajową, by dogonić godzinne wynagrodzenie typowego prezesa. Jak się okazuje, najgorzej opłacany Ukrainiec czy Rumun musi w tym celu harować ok. miesiąca. Wśród krajów Unii niechlubnym liderem wspomnianego rankingu jest Hiszpania – blisko 20 dni.

Gazeta podała ponadto, że większość czasu pracy szefowie spędzają na spotkaniach.

Działaliśmy w maju

Działaliśmy w maju

Oprócz głównej działalności Stowarzyszenia, czyli tworzenia czasopisma oraz portalu „Nowy Obywatel”, „nasi ludzie” byli aktywni także na innych frontach. Oto prezentacja tego, co redaktorzy „Nowego Obywatela” i członkowie Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” robili w maju 2013 r., wraz z podsumowaniem wybranych wydarzeń z życia naszego środowiska.

22 maja w Warszawie odbyła się premiera nowej książki Joanny Dudy-Gwiazdy pt. „Krótki kurs nowomowy”, z udziałem Autorki (filmowy zapis tego wydarzenia znajduje się tutaj, zaś pod tym adresem znaleźć można nagranie Poranka Radia WNET z dn. 23 maja, w ramach którego Krzysztof Skowroński rozmawiał m.in. z J. Gwiazdą). Publikacja ukazała się w ramach naszej serii wydawniczej „Biblioteka Obywatela”, a składa się na nią komplet felietonów legendarnej działaczki pierwszej „Solidarności”, napisanych przez nią dla naszego pisma i portalu w latach 2001-2013. Zbiór został opatrzony wstępem prof. Zdzisława Krasnodębskiego (skróconą wersję wstępu przedrukował następnie tygodnik „Do Rzeczy”) oraz objęty patronatem licznych mediów o zasięgu ogólnopolskim. Więcej informacji na temat książki znaleźć można na stronie pozaukladem.pl, za pośrednictwem której można również w atrakcyjnych cenach nabyć inne publikacje Joanny i Andrzeja Gwiazdów.

Także w maju, nakładem Wydawnictwa Erida, ukazała się książka naszej wieloletniej felietonistki Anny Mieszczanek, objęta patronatem medialnym „Nowego Obywatela”. Publikacja opatrzona jest rekomendacjami prof. Zygmunta Baumana oraz redaktora naczelnego naszego pisma, Remigiusza Okraski. Zbiór pt. „Modlitwa o demokrację z wisienką” zawiera krótkie utwory publicystyczne z lat 2003-2010, z których część publikowana była na naszych łamach. Wspomnianą książkę, także w wersji elektronicznej (e-book), można nabyć w naszym sklepie internetowym.

W ub. miesiącu światło dzienne ujrzała również nowa płyta zespołu hardcore punkowego Spirit of 84, zatytułowana „2003-2013” i objęta patronatem „Głosu Obywatela”, tj. naszej audycji emitowanej w Radiu WNET. Więcej na temat albumu, łączącego ostrą muzykę z zaangażowanymi tekstami o nietypowej nieraz tematyce (np. afera FOZZ), przeczytać można tutaj.

18 maja w Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce odbyła się Noc Kooperatystów, stanowiąca część ogólnopolskiej, dorocznej Nocy Muzeów. Byliśmy współorganizatorem wydarzenia, a Konrad Malec z „Nowego Obywatela” był jednym z głównych przewodników oprowadzających tego wieczora po Muzeum. Program imprezy znajduje się tutaj, natomiast klikając tutaj można się zapoznać z krótką relacją filmową.

Portal Lewicowo.pl, prowadzony przez redaktora naczelnego „Nowego Obywatela”, cieszył się w maju rekordową popularnością. Odwiedziło go ponad 45 tys. tzw. unikatowych użytkowników. Cieszymy się, że rośnie zainteresowanie tradycjami lewicy demokratycznej, patriotycznej i niekomunistycznej – to szczególnie ważne w kraju, w którym lewicowość kojarzy się z esbekami i szemranymi typkami, którzy jedyne co dla lewicy kiedykolwiek zrobili, to kompromitowanie jej.

W dniach 10-11 maja w Łodzi odbyły się kolejne zajęcia w ramach realizowanego przez nasze środowisko programu ETOS, którego celem jest wsparcie spółdzielni socjalnych w rozwoju, a jednocześnie zainteresowanie ich historycznymi i etycznymi korzeniami kooperatyzmu. W ramach szkoleń m.in. odbyła się dyskusja na temat wyzwań związanych z „uspołecznionym” charakterem nietypowego przedsiębiorstwa, jakim jest spółdzielnia. Warto dodać, że nasza działalność na rzecz odrodzenia się autentycznej spółdzielczości, m.in. w postaci wydawania zbiorów tekstów klasyków tego ruchu, jest coraz powszechniej zauważana – ostatnio m.in. przez „Zielone Wiadomości” (czytaj tutaj).

25 maja w dodatku „Plus Minus” do dziennika „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł Jarosława Tomasiewicza pt. „Wszyscy jesteśmy populistami”. Omówiono w nim rozmaite inicjatywy i koncepcje populistyczne w III RP, przy okazji przywołując także tę z nich, którą sformułował redaktor naczelny naszego pisma. Autor tekstu pisze: W ten sposób doszliśmy do sytuacji szczególnej – każdy segment naszego zdezintegrowanego społeczeństwa ma swój wariant populizmu: biedni i bogaci, „lemingi” i „mohery”. Zgodne jest to z logiką post-Fordowskiego kapitalizmu, w którym kluczem do sukcesu nie jest już zalanie rynku masową produkcją, lecz coraz dokładniejsza jego segmentacja i wynajdywanie kolejnych nisz. Proklamowana w 2006 roku przez Remigiusza Okraskę na łamach pisma „Obywatel” koncepcja odrodzenia klasycznego populizmu, szukającego najszerszego wspólnego mianownika przez ponowne połączenie wymiaru społeczno-gospodarczego i kulturowego, pozostała bez echa (chyba, że podejmie ją Platforma Oburzonych).

* * *

Przez cały maj „nasi ludzie” na różne sposoby angażowali się w sprawy społeczne. I tak, 21 maja Rafał Bakalarczyk wziął w Gdańsku udział w debacie poświęconej książce „Socjaldemokratyczna polityka społeczna”, której jest jednym z współautorów. Rafał uczestniczył także w panelu „Młodzi w kryzysie”, zorganizowanym przez młodzieżówkę Zielonych „Ostra Zieleń”. Z kolei aktywność Rafała jako publicysty społecznego przejawiła się m.in. w książce „Edukacja. Przewodnik Krytyki Politycznej”, w której opublikował on swoje rozważania pt. „Integracja edukacyjna szansą (nie tylko) dla niepełnosprawnych”.

Konrad Malec m.in. poprowadził dwie audycje w Radiu WNET. Pierwsza odbyła się 8 maja i była poświęcona tradycjom i współczesnemu sensowi Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy, obchodzonego 1 maja. Wzięli w niej udział Cezary Miżejewski (działacz społeczny i państwowy, z zamiłowania historyk lewicy; członek Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”) i prof. Włodzimierz Pańków (socjolog z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, szef Ministerstwa Przezwyciężania Nierówności Regionalnych w naszym „prospołecznym gabinecie cieni” oraz członek Rady Honorowej „Nowego Obywatela”). Nagrania wspomnianego programu można posłuchać tutaj. Druga audycja z cyklu „Głos Obywatela” odbyła się 22 maja, a gośćmi Konrada byli tym razem prof. Paweł Soroka, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i członek Rady Honorowej wydawanego przez nas kwartalnika, oraz Krzysztof Mroczkowski, ekonomista i publicysta stale współpracujący z naszym pismem. Program poświęcony był niedawno opublikowanej drugiej części raportu PLP pt. „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”. Audycję już niedługo będzie można odsłuchać w archiwum „Głosu Obywatela”, raport zaś dostępny jest pod tym adresem.

Ponadto, 14 maja Konrad – wraz z dr. Adamem Piechowskim (który jest członkiem naszej Rady Honorowej) i Leszkiem Lachowieckim – wziął udział w audycji Radia WNET poświęconej współorganizowanej przez nas Nocy Kooperatystów. Audycji można posłuchać w tym miejscu. Konrad był także jednym z wykładowców na szkoleniach Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych (15 maja w Gdańsku), gdzie wygłosił prelekcję pt. „Rozwój spółdzielczości na ziemiach polskich. Rys historyczny, stan obecny”.

7 maja Cezary Miżejewski przewodniczył posiedzeniu grupy strategicznej zajmującej się Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej. 8 maja uczestniczył w spotkaniu Polskiego Komitetu EAPN (Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu) i tego samego dnia przewodniczył spotkaniu zespołu ds. programów i funduszy Rady Działalności Pożytku Publicznego. 9 i 10 maja Cezary prowadził spotkanie Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej z całej Polski, zaś 14 maja wziął udział w posiedzeniu RDPP, gdzie zgłosił projekt uchwały sprzeciwiającej się skreśleniu z przyjętej przez rząd Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego zapisów o rozwoju poradnictwa obywatelskiego; uchwała została przyjęta.

20 maja Cezary uczestniczył w ponad 100-osobowym spotkaniu w Rzeszowie, podczas którego omawiano Krajowy Program Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. 21 maja ponownie przewodniczył grupie strategicznej zajmującej się KPRES. 22 maja brał udział w panelu dyskusyjnym w ramach konferencji o ubóstwie organizowanej w Warszawie przez Instytut Badań Strukturalnych, 23 maja poprowadził panel na konferencji Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich, poświęcony szkoleniom o charakterze finansowym dla spółdzielni socjalnych.

W dniach 25-26 maja w Łodzi odbył się II Otwarty Zjazd Kooperatyw Spożywczych, podczas którego Cezary wygłosił prelekcję na temat perspektyw rozwoju oddolnych inicjatyw spółdzielczych. Warto przy okazji przypomnieć, że nasze środowisko od lat popularyzuje tradycje kooperacji spożywców, czyli ruchu na rzecz samoorganizacji konsumenckiej z pominięciem kapitalistycznego pośrednictwa. Naszym sztandarowym dokonaniem jest tutaj edycja książki „RAZEM! czyli Społem” – zbioru przedwojennych tekstów twórcy nowoczesnej spółdzielczości spożywców w Polsce, Romualda Mielczarskiego.

W dniach 27-28 maja Cezary uczestniczył w warsztatach dla OWES pod Wałbrzychem. Ponadto w ub. miesiącu opublikował obszerny tekst o bohaterskim bojowniku o niepodległość i sprawiedliwość społeczną, Stefanie Zbrożynie (artykuł, napisany dla portalu Lewicowo.pl, można przeczytać tutaj).

Kamil Nowak został w maju współzałożycielem stowarzyszenia A!TOKOZŁY, którego cele stanowią Poprawa relacji międzyludzkich; Budowa świadomego swoich praw społeczeństwa Kędzierzyna-Koźla i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego; Przewodzenie masom robotniczym, chłopskim i inteligencji Ziemi Kozielskiej; Pokojowa walka (w granicach prawa) z siłami zła i występku. Organizacja, łącząca humor z podejmowaniem poważnych problemów społecznych, piętnuje niekompetencję lokalnych władz m.in. za pomocą autorskiego komiksu.

Małgorzata Ołdak była wykładowcą na wspomnianych szkoleniach KZRSIiSN, w ramach których mówiła o procedurach zakładania spółdzielni socjalnych i zasadach tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Z kolei w dniach 24-25 maja w Kudowie dr Ołdak poprowadziła zajęcia pt. „Przedsiębiorczość społeczna. Działalność pożytku publicznego” (w ramach projektu Sudecki Inkubator Aktywności Społecznej).

Bartosz Oszczepalski opublikował w maju kilkanaście artykułów o tematyce społecznej w lokalnej gazecie „Extra Gmina”, która wychodzi w powiecie kieleckim. Wśród tematów znalazły się m.in. kontrole nielegalnego stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie przez świętokrzyskich rolników.

Michał Sobczyk 19 maja poprowadził na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach podyplomowych studiów z zakresu zarządzania gospodarką społeczną, forum wymiany doświadczeń, w ramach którego słuchacze studium dzielili się swoimi obserwacjami z zakresu reintegracji społecznej i łączenia jej z przedsiębiorczością.

W ramach działalności Laboratorium Aktywności Społecznej (LAS) – jednostki terenowej Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” – we współpracy z Fundacją na rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych oraz Stowarzyszeniem Unia Izerska Szymon Surmacz przygotował projekt pn. „Kooperatywa Izerska. Szkoła gospodarki lokalnej”. W maju został on uznany przez asesorów resortu pracy i polityki społecznej za drugi najlepszy w Polsce wśród programów poświęconych wspieraniu przedsiębiorczości społecznej (wśród 223 wniosków ubiegających się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Koncepcja Kooperatywy Izerskiej, oparta na dobrej analizie potrzeb miejscowej społeczności (rzemieślników, rolników, artystów, właścicieli pensjonatów itd.), ma ją przygotować do utworzenia marki lokalnej oraz powołania tzw. organizacji parasolowej, wspierającej drobnych przedsiębiorców i stymulującej powstawanie lokalnych miejsc pracy w sektorze społecznym.

28-29 maja Szymon prowadził w Gdańsku dla Fundacji RC spotkanie szkoleniowe, dotyczące tzw. ekonomizacji organizacji pozarządowych. Szczególnie ciepło została przyjęta część wykładu o polskich korzeniach przedsiębiorczości społecznej – tradycjach przedwojennego „Społem” i całego ruchu spółdzielczego.

Magdalena Włodarczyk 22 maja wraz z grupą bezrobotnych przyjaciół brała udział w zebraniu założycielskim Spółdzielni Socjalnej OWOCNI, która przymierza się do otwarcia w Łodzi pijalni soków owocowych i warzywnych, będącej jednocześnie miejscem organizacji imprez kulturalnych i o tematyce społecznej.

Krzysztof Wołodźko walczył o lepszy świat głównie piórem. Wśród jego licznych tekstów szczególnie polecamy te poświęcone: