OA�wiadczenie OPZZ ws. atakA?w na zwiA�zki zawodowe

W dniu 30 czerwca 2013 r. Platforma Obywatelska, ustami senatora Jana Filipa Libickiego, przypomniaA�a swoje prawdziwe, antypracownicze, antyzwiA�zkowe i autokratyczne oblicze.

Platforma Obywatelska toleruje finansowanie z budA?etu paA�stwa drogich ubraA�, bankietA?w i alkoholi dla swoich dziaA�aczy, rA?wnieA? finansowanie dziaA�alnoA�ci organizacji pracodawcA?w.

W zamian za to Platforma Obywatelska atakuje finansowanie zwiA�zkA?w zawodowych:
a�? osA?b, ktA?re na co dzieA� w zakA�adach pracy informujA� pracownikA?w o ich prawach, zabiegajA� o poprawA� warunkA?w pracy i pA�acy, przeciwstawiajA� siA� wykorzystywaniu i mobbingowaniu pracownikA?w;
a�? osA?b, ktA?re pokazujA� rozwarstwienie dochodowe miA�dzy milionowymi zarobkami kadry kierowniczej a pA�acami wielu pracownikA?w, ktA?re nie wystarczajA� na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

PoraA?ajA�ce jest, A?e w demokratycznym paA�stwie prawa dziaA�alnoA�A� zwiA�zkA?w zawodowych wywoA�uje tak wA�ciekA�e reakcje politykA?w. W ostatnich dniach walka z pracowniczA� reprezentacjA� przybiera wrA�cz absurdalne i kuriozalne formy.

Zawieszenie udziaA�u strony zwiA�zkowej w pracach TrA?jstronnej Komisji do Spraw SpoA�eczno-Gospodarczych podyktowane dA�ugotrwaA�ym lekcewaA?eniem naszych wnioskA?w wywoA�aA�o kompromitujA�ce wypowiedzi politykA?w.

JeA�li oceny pracy instytucji rzA�dowych, wynikajA�ce z podstawowych wolnoA�ci obywatelskich, sA� sprzeczne z oczekiwaniami rzA�dzA�cych, to zwiA�zki zawodowe nazywa siA� gangami.

Koalicja PO-PSL kontynuuje swojA� liniA� a�znieomylnegoa�?, autokratycznego rzA�dzenia. Do powaA?nych negocjacji nie skA�ania politykA?w tych partii nawet ogromne bezrobocie i pozostawanie Polski jednym z najuboA?szych krajA?w Unii Europejskiej. Nadal forsowane sA� tylko propozycje korzystne dla biznesu i niestety najczA�A�ciej odbywa siA� to kosztem pracownikA?w.

OPZZ i jego organizacje czA�onkowskie nie dadzA� siA� zastraszyA� i konsekwentnie bA�dA� realizowaA�y dziaA�ania w obronie podstawowych praw pracownikA?w.

OgA?lnopolskie Porozumienie ZwiA�zkA?w Zawodowych

Warszawa, 2 lipca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>