NIK o ochronie zwierzA�t bezdomnych

W przepeA�nionych schroniskach pada co czwarte zwierzA�. Gminy wciA�A? nie potrafiA� sobie poradziA� z zapewnieniem im godziwych warunkA?w. Nieskutecznie takA?e walczA� z problemem bezpaA�skich psA?w i kotA?w. Kontrola NIK wykazaA�a, A?e spoA�rA?d przeznaczonych na te cele pieniA�dzy ponad jedna trzecia zostaA�a wydana nielegalnie lub niegospodarnie. WysiA�ki wielu organizacji pozarzA�dowych sprawiajA� jednak, A?e wzrasta w Polsce liczba zwierzA�t adoptowanych.

NIK po upA�ywie ponad 1,5 roku ponownie zajA�A�a siA� gminnymi systemami opieki nad bezdomnymi zwierzA�tami. SprawdziA�a, czy zmiany w ustawie o ochronie zwierzA�t wpA�ynA�A�y na poprawA� ich losu. Niestety gminy nadal nie radzA� sobie z zapewnieniem wA�aA�ciwej opieki bezpaA�skim zwierzakom. Nieskutecznie takA?e zapobiegajA� ich bezdomnoA�ci. W wiA�kszoA�ci gmin ograniczano siA� do jednostkowych dziaA�aA�.

Polskie schroniska dla zwierzA�t sA� przepeA�nione. W 2011 roku w 150 schroniskach przebywaA�o ponad 100 tys. psA?w, chociaA? miejsc w nich jest trzykrotnie mniej (okoA�o 34 tys.). Z kolei kotA?w byA�o tam 20 tys., czyli ponad cztery razy wiA�cej niA? dostA�pnych miejsc (okoA�o 4 tys.). Tymczasem z roku na rok przybywa porzucanych zwierzA�t. Ich liczba wzrosA�a od 2005 r. o 21 procent. Na szczA�A�cie roA�nie teA? liczba zwierzA�t adoptowanych. W roku 2011 ponad poA�owa znalazA�a nowy dom (54,7 tys. zwierzA�t).

Schroniska nie sA� w stanie zapewniA� zwierzA�tom godnych warunkA?w bytowania. Psy i koty nie majA� odpowiednich pomieszczeA�, legowisk ani wybiegA?w (71 proc. schronisk), przebywajA� w zA�ych warunkach sanitarnych a�� zanieczyszczonych odchodami kojcach i boksach (43 proc.), czA�sto sA� A?le karmione (21 proc.), a nawet naraA?one na zranienia. W takich warunkach nie udaje siA� przetrwaA� co czwartemu zwierzA�ciu przyjA�temu do schroniska. To wskazuje na koniecznoA�A� wzmocnienia nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad schroniskami oraz innymi placA?wkami sprawujA�cymi na zlecenie gmin opiekA� nad zwierzA�tami.

Kontrola wykazaA�a, A?e gminy przewaA?nie prawidA�owo reagujA� na zgA�oszone przypadki znA�cania siA� nad zwierzA�tami. Nie radzA� sobie natomiast z prowadzeniem rzetelnej ewidencji wyA�apywanych psA?w i kotA?w. Tylko cztery skontrolowane gminy podjA�A�y prA?by ich znakowania. RA?wnieA? w piA�ciu skontrolowanych schroniskach inspektorzy wykryli braki i uchybienia w ewidencji. To duA?e zaniedbanie, bo bez peA�nej dokumentacji niemoA?liwe jest A�ledzenie dalszych losA?w zwierzA�t, ktA?re zostaA�y umieszczone w schronisku lub oddane do adopcji. Utrudnione jest takA?e sprawdzenie, czy pieniA�dze przeznaczone na ochronA� zwierzA�t zostaA�y wA�aA�ciwie wykorzystane.

Jest to szczegA?lnie niepokojA�ce w kontekA�cie stwierdzonych przez NIK faktA?w. Ponad jednA� trzeciA� A�rodkA?w przeznaczonych w skontrolowanych gminach na finansowanie opieki nad zwierzA�tami wydano nielegalnie (firmom, ktA?re nie miaA�y odpowiednich zezwoleA� na wyA�apywanie zwierzA�t i nie zapewniaA�y miejsc w schroniskach) lub niegospodarnie (bez zapewnienia minimalnych standardA?w opieki nad zwierzA�tami). W A?adnej ze skontrolowanych umA?w gmin ze schroniskami i firmami wyA�apujA�cymi zwierzA�ta wysokoA�A� opA�at nie byA�a skalkulowana na podstawie rzeczywistych kosztA?w. Ograniczenie wydatkA?w odbijaA�o siA� na zwierzA�tach.

NIK o ochronie zwierzA�t bezdomnych a�� informacje szczegA?A�owe (plik PDF)

_____

Przedruk za stronA� NajwyA?szej Izby Kontroli

Nasz raport na temat schronisk dla zwierzA�t przeczytaA� moA?na tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>