Bo pracowniczy czas to pieniądz

Bo pracowniczy czas to pieniądz

11 złotych brutto na godzinę, niezależnie od formy zatrudnienia – taką minimalną stawkę dla polskich pracowników postuluje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

To nowy pomysł związku na walkę ze złymi skutkami umów cywilnoprawnych. Przewodniczący centrali, Jan Guz wyjaśnia, że godzinową płacę minimalną stosuje się między innymi za naszą zachodnią granicą. Godzinowa stawka obowiązywałaby zarówno w odniesieniu do umów o pracę, jak i cywilnoprawnych. Guz w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową zgłosił postulat, żeby wymóg takiej stawki zapisać także we wszystkich przetargach przeprowadzanych przez państwowe firmy oraz instytucje.

Członek zarządu TMS Brokers Marek Wołos chwali pomysł związków zawodowych, ale zastrzega, że zaproponowana przez OPZZ stawka wydaje mu się nieco wygórowana. Przyznaje, że podobne rozwiązania obowiązują w wielu krajach na świecie i sprawdzają się.

Minimalne wynagrodzenie powinno zdaniem Porozumienia wynosić połowę średniej pensji – dziś byłoby to ponad 1900 zł. Według szacunków związkowców miesięcznie pracujemy średnio 170 godzin.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

PO chce likwidować związki. Jest projekt ustawy

PO chce likwidować związki. Jest projekt ustawy

Wrześniowy protest staje się walką nie tylko o prawa pracownicze, ale o prawo do legalnej działalności związków zawodowych w Polsce – zwraca uwagę Piotr Duda po zapoznaniu się z projektem ustawy autorstwa posła Jarosa.

Poseł Michał Jaros (PO) jest przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego ds. Wolnego Rynku, który konsultuje za pośrednictwem organizacji Pracodawcy RP projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy Kodeks pracyProponowana ustawa ma na celu likwidację struktur związkowych w  zakładach poprzez : • pozbawienie działaczy związkowych prawa do płatnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji związkowych, • pozbawienie organizacji związkowych, działających na terenie zakładu pracy, prawa do korzystania z pomieszczeń i urządzeń technicznych, • zwolnienie pracodawców z obowiązku przekazywania składek związkowych na konta organizacji zakładowych. Skutkiem wprowadzenia powyższych zmian będzie gwałtowne zahamowanie rozwoju ruchu związkowego w Polsce, a de facto jego likwidacja. A przecież w zakresie zbiorowych praw pracowniczych związki zawodowe reprezentują interesy nie tylko swoich członków – pisze przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w liście do przewodniczących Zarządów Regionów i Sekretariatów Branżowych.

Proponowany przez posła Jarosa projekt jest sprzeczny ze standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy, do których należy ułatwianie działalności związkowej. – „Paradoksem jest, że taki projekt pojawia się w czasie, gdy trwają obchody rocznicy Sierpnia” – komentuje Duda.

Podkreśla też, że w tej sytuacji wrześniowe protesty staną się również protestami w sprawie legalnej działalności związków w naszym kraju.  Musimy wykazać pełną mobilizację i wszyscy podjąć działania w ich obronie. Nie wyobrażam sobie, żeby 14 września br. zabrakło w Warszawie kogokolwiek z nas – apeluje Duda.

Projekt został przesłany do konsultacji za pośrednictwem organizacji Pracodawcy RP. – „To potwierdzenie faktu, o którym już mówiliśmy” – przypomina przewodniczący KK. – „Dialog w Polsce funkcjonuje, ale jest to, niestety, dialog dwustronny między rządzącymi a pracodawcami” – wyjaśnia.

Z pełną treścią listu Piotr Dudy można zapoznać się tutaj.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Globalna karuzela

Globalna karuzela

Jednostkowe koszty produkcji odzieży w Etiopii są dwa razy niższe niż w Chinach, dlatego sieć H&M chce przenieść tam część produkcji ze swoich azjatyckich fabryk.

Wyborcza.biz pisze, że szwedzka firma do tej pory produkowała swoje ubrania przede wszystkim w Bangladeszu, jednak od dłuższego czasu zastanawiała się nad przeniesieniem produkcji do Afryki. Powodem są oczywiście niższe koszty, na które składa się m.in. mniejsza odległość od centrali.

H&M zamówił już testową partię ubrań w miejscowych fabrykach i jeśli wszystko pójdzie dobrze, produkcja na szeroką skalę ruszy już jesienią. – „Jesteśmy globalną firmą i dlatego szukamy nowych miejsc, w których możemy produkować odzież, by sprostać rosnącemu popytowi” – powiedziała Camilla Emillson-Falk, rzeczniczka H&M. Jednocześnie zaprzeczyła, że jej firma zamknie produkcję w Bangladeszu.

Etiopia chce zachęcić do zamawiania u siebie towarów największe światowe koncerny i planuje w 2016 r. wyeksportować tekstylia o wartości 1 mld dol. Już teraz w tym kraju zamawiają je m.in. brytyjskie Tesco i amerykański Wal-Mart.

„Jedynym zmartwieniem H&M i innych zachodnich graczy są rosnące koszty pracy i produkcji ubrań. Choć wciąż są one niskie, od 2010 roku wzrosły o ponad 18 proc., podczas gdy w analogicznym okresie w Chinach wzrost wyniósł tylko o 7,7 proc. Jeśli takie tempo wzrostu kosztów się utrzyma, produkcja w Etiopii będzie droższa od chińskiej już w 2019 roku” – pisze Wyborcza.biz.

Działaliśmy w lipcu

Działaliśmy w lipcu

Oprócz naszej głównej działalności, czyli tworzenia czasopisma oraz portalu „Nowy Obywatel”, „nasi ludzie” byli aktywni także na innych frontach. Oto prezentacja tego, co ekipa „Nowego Obywatela” oraz członkowie Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” robili w lipcu 2013 r.

W dniach 9-13 lipca w Lubiążu k. Wrocławia odbył się, pod patronatem medialnym m.in. „Nowego Obywatela”, festiwal kultury alternatywnej Slot Art. Na imprezie można było spotkać także reprezentację naszej organizacji oraz inicjatyw współpracujących z nami w ramach sieci My Obywatele. Czas upłynął nam m.in. na pracach koncepcyjnych nad nową ogólnopolską inicjatywą prospołeczną, którą znaczna część osób z naszego środowiska będzie współtworzyć już jesienią.

Z kolei między 12 a 14 lipca we wsi Gorajec na pograniczu polsko-ukraińskim odbył się festiwal „Folkowisko”, poświęcony kulturze chłopskiej jako ważnemu elementowi dziedzictwa narodowego i zbiorowej tożsamości. Więcej na temat imprezy dowiedzieć się można tutaj, a na temat stojącej za nią koncepcji intelektualnej i systemu wartości – z ciekawego tekstu organizatorów festiwalu, opublikowanego na naszym portalu. Impreza była objęta patronatem medialnym „Nowego Obywatela”.

W lipcu kontynuowało pracę studio graficzne Kooperatywa.org, którego celem jest finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”. Kooperatywa wykonała strategię komunikacji wraz z identyfikacją wizualną oraz materiały promocyjne dla Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Gdańsku. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzył naszych „kreatywnych” zleceniodawca, pomorski OWES zyskał przyjazny i nieszablonowy wizerunek, zdecydowanie wyróżniający go spośród instytucji tego rodzaju. Efekty pracy naszego zespołu można zobaczyć na stronie dobrarobota.org.

W ramach spotkań stanowiących część projektu „Głosem Seniora”, realizowanego przez Fundację Zaczyn, Rafał Bakalarczyk miał wystąpienie o prawach osób starszych jako pacjentów. Z kolei 8 lipca w Koszalinie wraz z Markiem Balickim i pozostałymi autorami książki „Socjaldemokratyczna polityka społeczna” wziął udział w publicznej dyskusji na temat wspomnianej publikacji. Rafał opublikował ponadto tekst pt. „To nie jest kraj dla opiekunów osób niesamodzielnych” („Dziennik Trybuna” z 30 lipca 2013 r.).

3 lipca Konrad Malec poprowadził w Radiu WNET kolejną audycję z cyklu „Głos Obywatela”. Jej gośćmi byli przedstawiciele Warszawy Społecznej, a rozmowa dotyczyła egalitarnych rozwiązań proponowanych przez stowarzyszenie mieszkańcom stolicy. Zainteresowanych odsłuchaniem programu odsyłamy tutaj.

Cezary Miżejewski 1-2 oraz 4-5 lipca spotkał się w Siedlcach z grupami założycielskimi spółdzielni socjalnych. 9 lipca był organizatorem spotkania organizacji regionalnych Wspólnoty Roboczej Związku Organizacji Socjalnych (WRZOS) z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poświęconego tematyce funduszy unijnych w okresie 2014-2020. 17 lipca Cezary wziął udział w posiedzeniu Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, podczas którego referował projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który został zaakceptowany przez obecnych. Z kolei 23 lipca referował koncepcję działań w zakresie ekonomii społecznej do 2020 r., na spotkaniu przedstawicieli województw z MRR w Warszawie. 25 lipca w Sejmie nasz kolega wziął udział w spotkaniu społecznego komitetu budowy pomnika Ignacego Daszyńskiego, jednej z ikon demokratycznej lewicy oraz ojców niepodległego państwa polskiego. Do komitetu zaproszony został również Grzegorz Ilka z Rady Honorowej „Nowego Obywatela”.

Krzysztof Mroczkowski kontynuował swoje regularne występy w TV Republika w charakterze komentatora ekonomicznego z ramienia „Nowego Obywatela”. Przykładowe programy z jego udziałem można obejrzeć tutaj oraz tutaj.

Szymon Surmacz w ramach współpracy naszego stowarzyszenia z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych przygotował dwie broszury – poradniki dla początkujących spółdzielców, zatytułowane „Marketing wartości – w poszukiwaniu klientów spółdzielni socjalnej” oraz „Mądrość zespołu. Narzędzia do uwalniania grupowego potencjału spółdzielni socjalnej”.

Krzysztof Wołodźko w lipcu opublikował m.in.: