O sprawach związkowych i bolączkach społecznych

O sprawach związkowych i bolączkach społecznych

W piątek (13 września 2013 r.) w Warszawie pod Sejmem miały miejsce kolejne wydarzenia w ramach Ogólnopolskich Dni Protestu: debaty eksperckie, odsłonięcie „pomnika” Donalda Tuska, Hyde Park. Głos zabrali także opiekunowie osób niepełnosprawnych i starszych oraz współpracujący z nimi aktywiści społeczni.

Dyskusje dotyczyły m.in. kształtu dialogu społecznego oraz kondycji związków zawodowych w Polsce. Głos zabrali prof. Ryszard Bugaj (członek Rady Honorowej naszego pisma), prof. Juliusz Gardawski, prof. Paweł Ruszkowski, a także Henryk Nakonieczny z NSZZ „Solidarność”, Andrzej Radzikowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Waldemar Lutkowski z Forum Związków Zawodowych. Wypowiedzieli się także szefowie trzech największych central związkowych: Piotr Duda (NSZZ „S”), Jan Guz (OPZZ) i Tadeusz Chwałka (FZZ).

Zdaniem panelistów, podstawowym problemem dialogu społecznego w Polsce jest deficyt zaufania. Prof. Bugaj podkreślał negatywne skutki antyzwiązkowej polityki obecnego rządu. Z kolei prof. Ruszkowski stwierdził, że wyczerpała się formuła, w jakiej działała Komisja Trójstronna. W jego opinii dialog różnych podmiotów życia publicznego musi odpowiadać na szersze zapotrzebowanie, powinien się opierać na partycypacji społeczeństwa. Jej podstawą byłaby ustawa o partycypacji, a ukoronowaniem – Izba Społeczna, która zastąpiłaby Senat.

Wśród omawianych zagadnień znalazła się również relacja związków zawodowych do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy i specyfiki rodzimej polityki społecznej. Eksperci docenili zaangażowanie związków zawodowych w akcje ukazujące negatywne skutki „umów śmieciowych”. Prof. Gardawski mówił: – „Ludzie pracujący na »umowach śmieciowych« do związków zawodowych należeć nie mogą, dopiero niedawno związki zaczęły występować w ich imieniu, pełniąc rolę ruchu społecznego”. Krytykował jednocześnie związki za to, że zaczynają wspólnie działać dopiero w sytuacji skrajnej, oraz zaapelował o „wymianę” ekspertów, a najlepiej powołanie międzyzwiązkowego think tanku. Z kolei zdaniem prof. Ruszkowskiego związki mają dziś „jedną nogę”: pracowniczą, członkowską. – „Trzeba stworzyć drugą nogę, społeczną, czyli np. zacząć reprezentować młodych ludzi, którzy nie pracują” – proponował.

Związkowcy odsłonili pod Sejmem „pomnik” Donalda Tuska. U jego stóp złożyli wieńce z podziękowaniami za największe osiągnięcia rządu. Manifestanci przeczytali list skierowany do premiera: „Racz w swej łaskawości przyjąć nasze nieudolne, ale jakże szczere podziękowania: – za szybki i przyjazny dla pacjenta system ochrony zdrowia, – za doskonale funkcjonującą i tanią edukację, kształcącą samych poszukiwanych przez rynek fachowców, – za tanie żłobki i przedszkola, gdzie dzięki uzdrowionej przez ciebie demografii, licznie rodzące się dzieci już od maleńkości mogą grać w piłkę, – za możliwość pracy na umowy śmieciowe, źródło rozwoju rodzimego biznesu, – za bezrobocie i szarą strefę, wspierającą emigracją bratnie gospodarki naszych sąsiadów, – za wydłużony wiek emerytalny i przyszłe emerytury, których wysokość pozwoli nam zachować szczupłą, a więc zdrową sylwetkę”.

Tego dnia w stolicy manifestowali także członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, jak i opiekunowie osób dorosłych i starszych. Dzięki pomocy NSZZ „Solidarność” do Warszawy w dniach protestów przybyła liczna grupa opiekunów dzieci niepełnosprawnych z Torunia, Bydgoszczy oraz okolicznych, mniejszych miejscowości: Rypina, Chełmży, Aleksandrowa Kujawskiego.

– „Jesteśmy traktowani jak nieroby, pozbawiono nas praw pracowniczych” – mówiła mediom obecna pod Sejmem Iwona Hartwich z toruńskiego Stowarzyszenia „Mam przyszłość”, matka 19-latka chorego na dziecięce porażenie mózgowe. Niedawno, na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, poświęconemu sytuacji opiekunów osób z niepełnosprawnością zwracała uwagę, że przez ponad 20 lat rządy nie opracowały kompleksowego systemu wsparcia rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. – „Jak mamy leczyć, rehabilitować, edukować nasze dzieci za 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego, co będzie od nowego roku z kwotą 200 zł dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, który jest przyznany do końca br.?” – pytała wówczas.

Wśród organizatorów protestu opiekunów osób niepełnosprawnych był także Rafał Bakalarczyk, związany z „Nowym Obywatelem”: – „Najbardziej elementarne problemy, z jakimi borykają się ci ludzie, mają charakter socjalny. 12 proc. gospodarstw domowych, w których wychowują się dzieci niepełnosprawne, żyje na granicy minimum egzystencji. Oznacza to zagrożenie dla biologicznej egzystencji”. Wsparcie zapewniane przez państwo nie wystarcza ani na życie, ani na pokrycie kosztów rehabilitacji, a przecież opiekunowie z reguły muszą rezygnować z pracy zawodowej. – „Wygląda to nieciekawie także w perspektywie starości opiekuna, gdyż odprowadzane składki są dalece niewystarczające” – podkreślał w rozmowie z „Nowym Obywatelem” Bakalarczyk.

Protesty trwają od kilku lat, organizacje rodziców starały się zainteresować swoimi problemami Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Marszałek Sejmu, Rzecznika Praw Obywatelskich. Bakalarczyk z żalem mówi, że zainteresowanie władz jest pozorne, a obietnice nie są realizowane: – „Byliśmy mamieni zapewnieniami, że opracowany zostanie kompleksowy program pomocy, dotyczący także rehabilitacji, ale stopniowo jego zakres zawężał się do kwestii materialnych”. Wciąż niespełniony jest postulat opiekunów osób niepełnosprawnych, by kwota świadczenia była zbliżona do wysokości płacy minimalnej.

W Warszawie protestowali w tych dniach także opiekunowie osób starszych (w skali kraju ich liczba sięga 85 tys.). Od lipca 2013 r. ich sytuacja się pogorszyła: wiele osób straciło prawo do świadczeń. Politycy tłumaczą to koniecznością ukrócenia nadużyć, ale nie podano żadnych danych wskazujących na rzeczywistą skalę zjawiska. Bakalarczyk tłumaczy: – „Zupełnie nietrafionym remedium jest wprowadzenie kryterium dochodowego, którego ściśle formalny charakter i tak nie ogranicza skali ewentualnych nadużyć, ale oddziela bardzo biednych od troszeczkę mniej biednych. Wiele osób w potrzebie straciło w ten sposób także ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe”.

Zdaniem organizatorów protestu opiekunów osób niepełnosprawnych i starszych istotne jest to, że udało się w tych dniach zyskać dla nich wsparcie i zainteresowanie ze strony związków zawodowych.

Krzysztof Wołodźko

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Trzymamy rękę na pulsie

Trzymamy rękę na pulsie

Aktywiści „Nowego Obywatela” są stale obecni w miasteczku namiotowym związków zawodowych pod Sejmem. Zajmujemy się tam m.in. przeprowadzaniem wywiadów z uczestnikami protestów, uzupełniających relacje dużych mediów. Rozmowy te można znaleźć na stronie Radia WNET.

Jarosław Przęczek (Związek Zawodowy Meblarzy RP) i Piotr Kret (OPZZ Porozumienie Pracownicze) opowiedzieli Konradowi Malcowi o tym, jak za działalność związkową zostali wyrzuceni bądź zawieszeni w pracy. Mówili o trudach działalności w obliczu wrogości pracodawcy i o trudnej sytuacji życiowej, w jakiej znaleźli się po utracie możliwości zarabiania na życie.

Kolejnym rozmówcą był rzecznik „Solidarności”, Marek Lewandowski, który mówił o „pomniku” Donalda Tuska, który związki odsłoniły pod Sejmem.

Konrad rozmawiał także ze Sławomirem Wręgiem. Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych mówił o bandyckich zmianach w Kodeksie pracy, które zubożą pracowników oraz Skarb Państwa. Wreszcie, wywiadu udzielił nam Adam Rogalewski, organizator związkowy z OPZZ, który podzielił się swoją wiedzą na temat prawa pracy i problemów pracowników w Szwajcarii.

Zapisy kolejnych audycji realizowanych podczas dzisiejszych protestów można znaleźć na tej stronie.

Wiadomo, Platforma

Wiadomo, Platforma

Działkowcy skarżą się na łamanie zasad demokracji podczas prac nad nową ustawą o ogródkach.

Polski Związek Działkowców informuje, że 10 września podczas posiedzenia sejmowej podkomisji Komisje Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego cofnęły projekt ustawy działkowej celem uwzględnienia zgłoszonych uwag i poprawek. Przewodnicząca podkomisji Krystyna Sibińska, wspierana przez posłów PO i Biuro Legislacyjne Sejmu, zadecydowała o trybie rozpatrywania poprawek. Mimo sprzeciwów posłów opozycji, nie dopuszczono do prac wszystkich poprawek zgłoszonych przez obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. – „Dokumentem bazowym dla podkomisji jest sprawozdanie oraz opinie wszystkich ministerstw oraz poprawki Komitetu, ale tylko w zakresie rozpatrywanych artykułów [wskazanych przez ministerstwa]” – postanowiła przewodnicząca. Po trzech godzinach obrad przedstawiciele PZD i Komitetu na znak protestu wobec manipulacji opuścili salę obrad.

Więcej na temat sprawy przeczytać można tutaj, zaś zaprotestować przeciwko łamaniu zasad demokracji – podpisując się pod listem do premiera i podkomisji.

Prospołecznie w eterze

Prospołecznie w eterze

Na stronie Radia WNET można wysłuchać kilku audycji zrealizowanych w miasteczku namiotowym przed Sejmem RP. Wśród prowadzących, ale także wśród gości, znaleźli się także „nasi ludzie”.

Jadwiga ChmielowskaRady Honorowej „Nowego Obywatela” mówiła o dramatycznej sytuacji w oświacie, Artur Sandauer – również zasiadający w tym gremium – o pogarszającej się sytuacji w ochronie zdrowia. Bohaterem audycji był także nasz publicysta ekonomiczny, Krzysztof Mroczkowski, który rozmawiał m.in. na temat udziału państwa w rozwoju nowych technologii, wizerunku związków zawodowych oraz prywatyzacji sektora energetycznego.

Wreszcie, w jednym z programów wystąpili Maciej Łapski oraz Kamil Sawczak z ruchu Polska Społeczna, działającego na rzecz edukacji, rodziny, usług publicznych i godnego zatrudnienia, a współtworzonego także przez osoby z naszego środowiska.

„Związkowych” audycji Radia WNET wysłuchać można pod tym adresem.