Działaliśmy w sierpniu

Oprócz naszej głównej działalności, czyli tworzenia czasopisma oraz portalu „Nowy Obywatel”, „nasi ludzie” byli aktywni także na innych frontach. Oto prezentacja tego, co ekipa „Nowego Obywatela” oraz członkowie Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” robili w sierpniu 2013 r.

Z okazji 33. rocznicy podpisania pierwszego z Porozumień Sierpniowych, dzięki którym możliwa była rejestracja „Solidarności”, udostępniliśmy w całości numer naszego pisma poświęcony historii i współczesnemu znaczeniu tamtego ruchu społecznego. Pod adresem nowyobywatel.pl/solidarnosc można za darmo pobrać, w formie pliku PDF, „Obywatela” nr 5(25)/2005, niemal w całości wypełnionego wspomnianą tematyką, a także przeczytać poszczególne teksty bezpośrednio na stronie. Można tam znaleźć także filmową relację z współorganizowanych przez nas, niezależnych od władz i polityków, obchodów 25. rocznicy Porozumień.

Co więcej, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przypomnieliśmy tekst Zygmunta Zaremby, jednego z socjalistycznych delegatów do podziemnej Rady Jedności Narodowej oraz uczestnika zrywu. Zaremba akcentuje głęboko demokratyczny i egalitarny program polityczny tamtej walki oraz całej Polski Podziemnej, do których tak chętnie odwołują się różne odmiany rodzimej prawicy, przeważnie konserwatywnej społecznie i zakochanej w kapitalizmie. Poruszający tekst przeczytać można pod tym adresem. Wszystkich zainteresowanych działalnością, etosem i myślą polityczną Zygmunta Zaremby informujemy, że tej postaci poświęcimy sporo miejsca w jesiennym „Nowym Obywatelu”.

Ponadto, w sierpniu udostępniliśmy w Sieci publikację przygotowaną w ramach programu ETOS, adresowaną do spółdzielni socjalnych oraz stowarzyszeń i poświęconą m.in. społecznym i etycznym kontekstom tzw. przedsiębiorczości społecznej.

* * *

2 sierpnia ukazał się w „Dzienniku Trybuna” tekst Rafała Bakalarczyka pt. „Kowalik miał rację”. W dniach 14-18 sierpnia w Zegrzu, w ramach Letniej Szkoły „Razem możemy więcej”, Rafał poprowadził warsztat poświęcony socjaldemokratycznej polityce społecznej. Jego uczestnikami byli m.in. przedstawiciele Komisji Młodych OPZZ i FZZ.

Cezary Miżejewski 1 sierpnia występował na spotkaniu w Opolu nt. Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. 20 sierpnia uczestniczył w spotkaniu Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w sprawie wyników lustracji związku. Z kolei w dniach 28-29 sierpnia wziął udział w spotkaniu-szkoleniu z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

23 sierpnia Konrad Malec wystąpił w TV Republika, w politycznym komentarzu dnia. Mówił m.in. o fatalnym dostępie do opieki zdrowotnej w Polsce i jednym z najniższych poziomów refundacji leków w Europie. Nie zabrakło też uszczypliwości pod adresem obecnego rządu, zwłaszcza w kontekście wewnętrznych wyborów w PO. Z kolei 28 sierpnia Konrad poprowadził w Radiu WNET audycję dotyczącą parków narodowych, które powinny powstać, a z różnych przyczyn jeszcze nie powstały.

Krzysztof Mroczkowski regularnie reprezentuje nas w TV Republika, jako komentator ekonomiczny; tak było i w sierpniu. Przykład jednego z jego występów znajduje się tutaj.

W 7 numerze półrocznika „Ekonomia Społeczna”, wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ukazał się tekst Remigiusza Okraski, zatytułowany „Przeszłość dla (lepszej) przyszłości”. Redaktor naczelny „Nowego Obywatela” i portalu Lewicowo.pl oraz pomysłodawca i redaktor prowadzący serii Biblioteka Obywatela apeluje w nim o to, by propagując gospodarkę społeczną wprost odwoływać się do wartości etycznych oraz tęsknot za bardziej sprawiedliwym całościowym porządkiem gospodarczym. Remigiusz przypomina ogromny rodzimy dorobek inicjatyw społeczno-ekonomicznych takich jak spółdzielczość, od lat propagowany przez siebie m.in. na łamach naszego kwartalnika i książek oraz w Internecie. Czasopismo w formacie PDF, zawierające wspomniany artykuł, można bezpłatnie pobrać klikając tutaj.

Michał Sobczyk w sierpniu brał udział w spotkaniu poświęconym wynikom lustracji OZRSS oraz dwukrotnie poprowadził konwersatorium dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania gospodarką społeczną. Spotkania poświęcone były m.in. temu, jak można skutecznie promować w szerszych warstwach społeczeństwa ideę łączenia przedsiębiorczości z rozwiązywaniem problemów społecznych.

Szymon Surmacz w ramach afiliowanego przy naszym stowarzyszeniu Laboratorium Aktywności Społecznej w Wolimierzu w woj. dolnośląskim zajmował się szeroko rozumianą edukacją i animacją lokalnej społeczności Pogórza Izerskiego, m.in. w zakresie aktywności samopomocowej. Co więcej, zdaniem mieszkańców wsi przygotowana i wygłoszona przez Szymona prezentacja podczas wizytacji z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego – będąca profesjonalnym „opakowaniem” tego, co od paru lat świetnie robią sami – była bezpośrednią przyczyną przyznania miejscowości nagrody specjalnej w konkursie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Chętnych do „bycia na bieżąco” z tym co robimy w południowo-zachodniej Polsce zapraszamy do mailowej listy dyskusyjnej.

Tradycyjnie aktywny w zakresie publicystyki obywatelskiej był Krzysztof Wołodźko. Wśród jego sierpniowych tekstów polecamy zwłaszcza te poświęcone:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>