Portfele na ostrej diecie

Portfele na ostrej diecie

Trzeci rok z rzędu nasze dochody nie dogonią cen. Najbardziej ubożeją pracownicy i właściciele firm.

„Rzeczpospolita” pisze, że jak wylicza GUS, po sześciu latach wzrostu realnych (tj. po odliczeniu inflacji) dochodów rok 2012 był drugim z kolei, gdy one malały. Tak zwany dochód rozporządzalny – pieniądze, jakie mamy faktycznie do wydania po opłaceniu danin na rzecz państwa – wynosił w ubiegłym roku 1278 zł na jedną osobę i był realnie o 0,1 proc. niższy niż rok wcześniej. Wszystko wskazuje, że podobna sytuacja powtórzy się w tym roku, w efekcie m.in. niskiego wzrostu gospodarczego oraz wysokiego bezrobocia.

Dochody najbardziej maleją przedsiębiorcom i osobom pracującym. W 2012 r. zmniejszyły się one więcej niż średnia – odpowiednio o 1,9 i 0,7 proc. Na drugim biegunie znaleźli się rolnicy i emeryci, których dochody wzrosły – odpowiednio o 7,4 i 0,9 proc. W ubiegłym roku średnie dochody rolników były niższe o 14,6 proc. od średniej krajowej, a jeszcze w 2011 r. było to 21 proc.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Czarne sumienia „pracodawców”

Czarne sumienia „pracodawców”

Bestialstwo wobec 23-letniego budowlańca, który upomniał się o zaległą wypłatę, zwróciło po raz kolejny uwagę opinii publicznej na problem zatrudniania „na czarno”.

Wirtualna Polska przypomina, że w naszym kraju bez jakichkolwiek pisemnych umów z pracodawcami pracuje 1,1 mln osób – tak wynika z danych GUS. Wstrząsająca historia mężczyzny walczącego o należne pobory, któremu szef i jego podwładny obcięli pięć palców, podcięli gardło i zostawili nagiego w lesie, przypomniała o randze problemu. Choć tak drastyczne zachowania stanowią margines, częste są inne nadużycia wobec nierejestrowanych pracowników, zwłaszcza niewypłacanie pensji.

W rozmowie portalu z Jolantą Zedlewską, rzeczniczką prasową Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, padło pytanie o to, jak pracownik, wykorzystując obowiązujące prawo, może bronić się przed zatrudnieniem w szarej strefie. – „Jeżeli pracujący »na czarno« chciałby zmienić swój status, a obawia się, że nie uzyska legalnego zatrudnienia negocjując z pracodawcą, może poprosić o interwencję Państwową Inspekcję Pracy. Oczywiście taka interwencja będzie skuteczna, jeżeli sygnał o nielegalnym zatrudnieniu złożony będzie w trakcie zatrudnienia, a nie po jego zakończeniu, tak aby inspektor pracy mógł stwierdzić wykonywanie pracy w miejscu jej świadczenia. Okoliczności prowadzenia czynności kontrolnych w wyniku skargi oraz dane osoby skarżącej są w inspekcji pracy informacjami szczególnie chronionymi i tylko pisemna zgoda skarżącego mogłaby zwolnić inspektora pracy z zachowania tajemnicy służbowej” – padła odpowiedź.

Jolanta Zedlewska przypomina, że zatrudnianie w ramach stosunku pracy – ale bez potwierdzenia umowy o pracę na piśmie – to wykroczenie zagrożone grzywną w granicach od 1 000 do 30 000 zł, a brak zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to wykroczenie, za które grozi grzywna nie mniejsza niż 3 000 zł. – „Sam pracujący nielegalnie, jeżeli nie jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie popełnia wykroczenia ściganego przez inspekcję pracy, chyba że jest zarejestrowany w PUP i nie zgłosił do tego urzędu faktu podjęcia pracy” – przypomina Zedlewska. – „Trzeba jednak pamiętać, że nielegalna praca to również nielegalne zarobki i odpowiedzialność za nieodprowadzone podatki, ale to jest już poza właściwością PIP” – dodaje.

Spotkajmy się w Massolicie

Spotkajmy się w Massolicie

Już w najbliższy piątek (4 października) w Krakowie odbędzie się dyskusja na kanwie bieżącego numeru „Nowego Obywatela”. Zaproszenie do rozmowy stanowić będzie hasło: „Więcej niż sprawiedliwość. Dobre państwo, podmiotowe społeczeństwo”.

W refleksji nad kondycją polskiego państwa warto zastanowić się, jak zdefiniować dobre państwo, oraz co należy uznać za wyróżniki podmiotowego społeczeństwa. To dzięki nim może powstać i rozwijać się bardziej sprawiedliwy, równościowy projekt ustrojowy.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie odniesienie do skandynawskich modeli społeczno-gospodarczych. Nie idzie jednak o proste naśladownictwo, faktycznie niemożliwe do zrealizowania, ale inspirację. Dlatego porozmawiamy także o samorządności, samoorganizacji i wolności obywateli, roli protestów społecznych, wreszcie zobowiązaniach inteligencji wobec wspólnoty.

Paneliści: Mateusz Trzeciak (Polska Partia Socjalistyczna), Karol Kleczka („Pressje”), dr hab. Rafał Łętocha („Nowy Obywatel”).

Prowadzenie: Krzysztof Wołodźko („Nowy Obywatel”).

Czas: 4 października 2013 r., początek o godz. 18:30

Miejsce: kawiarnia/księgarnia Massolit, ul. Felicjanek 4, 31-104 Kraków

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie na Facebooku

IX Festiwal Obywatela: odkrywamy karty

IX Festiwal Obywatela: odkrywamy karty

Na stronie IX Festiwalu Obywatela, który odbędzie się w Łodzi w dniach 18-20 października 2013 r., można się zapoznać ze szczegółowym programem wydarzenia.

Festiwal Obywatela to ogólnopolska impreza samokształceniowo-integracyjna dla współtwórców i sympatyków naszego kwartalnika oraz wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną. Wiodącym tematem IX edycji Festiwalu będą różne formy obywatelskiego oporu w sferach takich jak praca, edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo socjalne czy polityka transportowa.

Spotkania, debaty i pokazy filmowe, podobnie jak w zeszłym roku, odbędą się w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi (ul. Zawiszy Czarnego 39). Dopełnieniem Festiwalu będą wieczorne imprezy integracyjne oraz koncert zespołu Hańba.

Program imprezy można znaleźć na stronie nowyobywatel.pl/festiwal, na której sukcesywnie będą się pojawiać także dodatkowe informacje, np. dotyczące dojazdu do CZP nr 1.

IX Festiwal Obywatela na Facebooku – kliknij tutaj.