Bo najłatwiej jest winić imigrantów

Bo najłatwiej jest winić imigrantów

Skala tzw. turystyki zasiłkowej jest wyolbrzymiana przez media i polityków, a zdecydowana większość migrantów przeprowadza się do innego kraju członkowskiego UE z powodu pracy – wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej.

Opracowanie, sporządzone przez firmę konsultingową ICF–GHK, jest odpowiedzią na wezwania Austrii, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii do walki ze zjawiskiem przenoszenia się do krajów oferujących wyższy poziom świadczeń socjalnych bez podejmowania w nich pracy – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Niepracujący i nieszukający pracy imigranci z państw unijnych stanowią zaledwie 1 proc. populacji całej Wspólnoty. Co prawda w ciągu ostatnich 10 lat liczba nieaktywnych zawodowo wewnątrzunijnych imigrantów zwiększyła się zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i procentowo (z 0,7 proc. w 2003 r. do 1 proc. w 2012 r.), ale i tak ten wzrost był mniejszy niż całkowity wzrost migracji między państwami członkowskimi. Obywatele mieszkający w innym państwie członkowskim niż ojczyste stanowią tylko 2,6 proc. całej ludności UE. W ciągu ostatnich 10 lat, czyli w okresie obejmującym rozszerzenie Wspólnoty na wschód i kryzys gospodarczy, odsetek imigrantów z UE nieaktywnych zawodowo spadł z 47 do 33 proc.

Co więcej, w owej niepracującej grupie aż 71 proc. stanowią emeryci, studenci i osoby szukające pracy. Prawie 2/3 imigrantów nieaktywnych zawodowo w przeszłości pracowało w swoim obecnym kraju zamieszkania, przy czym prawie 1/3 pracowała w ciągu ostatniego roku. Raport nie podaje, jak dużą grupę wśród imigrantów stanowią osoby szukające pracy, które w sporej części są uprawnione do otrzymywania zasiłków.

Według autorów raportu nie ma dowodów na istnienie turystyki zasiłkowej, występuje jedynie wyraźnie widoczne zjawisko przenoszenia się za pracą: ze wschodu na zachód, a ostatnio coraz częściej także z południa na północ. „Spada liczba migrantów z pozostałych krajów UE przenoszących się do pogrążonych w kryzysie Hiszpanii czy Irlandii, wzrasta zaś napływ do Niemiec, Austrii czy Danii. W efekcie według raportu odsetek imigrantów z UE nieaktywnych zawodowo jest niższy niż w przypadku obywateli danego kraju” – pisze dziennik.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Stażyści wstają z kolan

Stażyści wstają z kolan

Bunt młodych pracowników wobec bezpłatnych staży i praktyk, który zaowocował falą pozwów w USA, stopniowo ogarnia także Europę.

„The New York Times” pisze, że wszystko zaczęło się od dramatycznej historii 21-letniego Niemca Moritza Erhardta: stażysta w londyńskim oddziale banku Merrill Lynch zmarł po 72 godzinach nieprzerwanej pracy. Gazeta pisze, że przyjmowanie młodych na wymagające dużego wysiłku, a jednocześnie nieopłacane staże, staje się plagą. Wymowny jest tytuł książki Rossa Perlina, poświęconej krytyce tego zjawiska w Ameryce: „Naród stażystów: Jak nie zarobić nic i nie nauczyć się wiele w nowej, wspaniałej ekonomicznej rzeczywistości”.

NYT opisuje historię Saxona Bairda, 29-letniego dziennikarza z Nowego Jorku, który odbył już sześć staży. Wspomina m.in. swoją pracę w redakcji prestiżowego „Vogue”, w której otrzymywał symboliczne 12 dolarów dziennie, pracując do 30 godzin tygodniowo i zastępując w wielu sprawach etatowych pracowników. Zdaniem dziennika doświadczenia Bairda świetnie obrazują los całego pokolenia absolwentów, którzy próbują przebić się na rynku pracy w Europie czy w Stanach Zjednoczonych.

Z raportu opublikowanego w 2011 r. przez Komisję ds. Petycji Parlamentu Europejskiego wynika, że tylko we Francji i Niemczech co roku staż lub praktykę rozpoczyna około 1,5 mln młodych ludzi. Z kolei z ankiety Europejskiego Forum Młodzieży dowiadujemy się, że mniej więcej połowa staży oferowanych przez europejskich pracodawców jest bezpłatnych, a 45 proc. zakłada płacę tak niską, że stażysta nie jest w stanie się z niej utrzymać.

Rządy państw UE zachęcają młodych do podejmowania staży, wspierają także organizujących je pracodawców – ma to być jeden z elementów walki z bezrobociem w tej grupie wiekowej. Niestety, staże często nie podlegają żadnym regulacjom, także w kwestii płac, w związku z czym stażyści nagminnie padają ofiarą wykorzystywania. Nie mają też żadnej gwarancji, że zdobyte doświadczenie pomoże im znaleźć płatną pracę. W 2011 r. aż 37 proc. respondentów ankiety Europejskiego Forum Młodzieży miało za sobą trzy lub więcej staży. Z badań Krajowego Związku Studentów w Wielkiej Brytanii wynika, że aż 43 proc. respondentów w wieku 18-24 lat stwierdziło, że bezpłatne staże są główną przeszkodą w znalezieniu stałego zatrudnienia. Z kolei z badań zleconych przez Narodowe Stowarzyszenie Szkół Wyższych i Pracodawców w USA wyszło, że aż 61 proc. studentów, którzy w trakcie nauki odbyli płatny staż, znalazło po zakończeniu edukacji pracę, tymczasem wśród stażystów pracujących za darmo odsetek ten był znacznie mniejszy i wynosił 38 proc.

W konsekwencji absolwenci amerykańskich uczelni coraz częściej kwestionują pogląd, że darmowe staże i praktyki pomagają w odnalezieniu się na rynku pracy. Zmianę nastrojów dobrze odzwierciedlają pozwy zbiorowe skierowane ostatnimi czasy przeciwko wielkim korporacjom, jak wytwórnia filmowa Fox Searchlight. W czerwcu br. sąd federalny w Nowym Jorku orzekł, że naruszyła ona przepisy dotyczące płacy minimalnej, nie wypłacając wynagrodzenia stażystom zatrudnionym przy produkcji filmu „Czarny łabędź”. Wytyczne Departamentu Pracy stanowią bowiem, że staż musi przede wszystkim wiązać się z korzyściami dla stażysty, a dopiero w dalszej kolejności dla pracodawcy.

Perlin uważa, że wspomniane orzeczenie i późniejsze analogiczne wyroki w podobnych sprawach mogą zwiastować przełom. – „Ponad dwadzieścia spraw sądowych, precedensowa decyzja sądu federalnego, nagłośnienie tych spraw w mediach, zmiana nastawienia w firmach i na uczelniach, kampanie organizowane przez młodych ludzi – wszystko to sprawia, że kultura pracy bez płacy i gospodarki stojącej stażem zaczyna się przeobrażać” – mówi.

Fala protestów przeciwko bezpłatnym stażom wzbiera także w Europie. W Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoszech powstają organizacje, które gromadzą świadectwa pochodzące od niezadowolonych stażystów, oferują im pomoc prawną, organizują akcje protestacyjne i zwracają na problem uwagę mediów. Tymczasem, co ciekawe, nawet Parlament Europejski oferuje liczne bezpłatne staże, co w lipcu wywołało protesty. Z kolei Komisja Europejska płaci swoim stażystom mniej niż wynosi płaca minimalna w Belgii, gdzie znajduje się jej główna siedziba.

Protesty nierzadko odnoszą skutek. Ben Lyons, współprzewodniczący organizacji Intern Aware, wspólnie z panelem prawników pracuje już nad kształtem indywidualnych porozumień, jakie mieliby zawierać stażyści zatrudnieni w znanych brytyjskich firmach ze swoimi pracodawcami. We Francji w ub. roku weszła w życie tzw. ustawa Cherpion, w myśl której stażysta zatrudniony na dłużej niż dwa miesiące musi otrzymać wynagrodzenie minimalne. – „W dobie walki z kryzysem przekonanie, że bezpłatne staże nie powinny być integralną częścią gospodarki, staje się coraz silniejsze” – mówi Lyons.

Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, przygotowane przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, znaleźć można tutaj.

„Nie robię tego za darmo”  – kampania społeczna przeciwko pracy młodych bez wynagrodzenia

Dokument podpisany!

Dokument podpisany!

Ważny dla europejskiego przemysłu stoczniowego dokument, określający normy socjalne w tej branży, został po sześcioletnich negocjacjach podpisany 14 października w Brukseli przez pracodawców i pracobiorców oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Dokument przyjęto w trakcie plenarnego spotkania Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Okrętowego.

Stronę polską reprezentowali Mirosław Piórek, przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Żmuda, sekretarz SKPO i Jerzy Czuczman, dyrektor Związku Pracodawców ,,Forum Okrętowe”. W spotkaniu uczestniczył także Daniel Calleja Crespo, dyrektor Generalny Dyrekcji ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości Komisji Europejskiej.

– „To dla nas bardzo ważny dokument” – ocenia Krzysztof Żmuda. – „Będziemy dążyć do tego, aby podpisały go także inne reprezentacje pracodawców. W przyszłości, jeśli dojdzie w Polsce do wznowienia prac Zespołu Trójstronnego ds. przemysłu, chcielibyśmy, aby również strona rządowa zaangażowała się w przyjęcie pewnych ustaleń”.

Krzysztof Żmuda dodaje, że podczas plenarnego spotkania Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Okrętowego w Brukseli uzgodniono także, iż Komisja Europejska będzie miała nadzór nad realizacją zapisów przyjętego dokumentu.

– „Przedstawiciel Komisji Europejskiej zapewnił, że KE będzie monitorować, jak wyglądają warunki pracy w poszczególnych przedsiębiorstwach w odniesieniu do zapisów wypracowanego wspólnie dokumentu” – mówi Żmuda.

Negocjacje związane z wypracowaniem porozumienia w Europejskim Komitecie Dialogu Społecznego Sektora Okrętowego w Brukseli rozpoczęto w 2006 r. Przedstawiciele stron spotykali się co kilka miesięcy, uzyskać kompromis było bardzo trudno.

– „W listopadzie ubiegłego roku mieliśmy przekonanie, że dojdzie w końcu do podpisania dokumentu. Ale strona pracodawców wniosła kolejne uwagi. Jeszcze w lutym tego roku pracodawcy przedstawili dodatkowych 10 uwag” – wyjaśnia Żmuda.

Sekretarz SKPO dodaje, że ustalenia przyjęte w dokumencie będą bazą do podjęcia dyskusji i negocjacji podczas spotkań różnych zespołów i komisji. Polityka sukcesywnych działań nad przyjęciem przez strony pracodawców, pracowników oraz rządu norm oraz standardów w branży okrętowej to skuteczna droga do polepszenia warunków pracy we wszystkich stoczniach.

_____

Przedruk za stroną Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Pogoda dla (nadwiślańskich) bogaczy

Pogoda dla (nadwiślańskich) bogaczy

Najwyższa stawka podatku dochodowego w Polsce wynosi 32%. Wyższe stawki obowiązują w aż 19 z 28 krajów Unii Europejskiej.

Bankier.pl przypomina, że w Polsce funkcjonują dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych: 18% i 32%. Niższa obowiązuje osoby, których dochód uzyskany w roku podatkowym nie przekroczył 85 528 zł. Za każdą złotówkę powyżej tego progu fiskus pobiera 32 grosze.

Zdecydowanie większą część osobistych dochodów muszą oddać mieszkańcy Szwecji i Danii – w obu tych krajach najwyższe stawki przekraczają 55%. Za nimi znalazła się pogrążona w kryzysie Hiszpania z podatkiem dla najbogatszych wynoszącym 52%. Na drugim biegunie znalazły się państwa Europy Środkowo-Wschodniej: w pięciu krajach regionu najwyższe stawki podatku dochodowego wynoszą poniżej 20%. Najniższe podatki wprowadziła Bułgaria, gdzie obowiązuje zaledwie 10-procentowa stawka. Na drugim miejscu uplasowała się Litwa (15%), dalej są Węgry i Rumunia (po 16%) i Słowacja (19%).

Z zestawienia przygotowanego przez firmę doradczą KPMG wynika, że polskie 32% to znacznie mniej, niż wynosi średnia unijna (37,92%) i niewiele więcej niż średnia światowa (31,91%). Co więcej, w 2013 r. najlepiej zarabiający mieszkańcy globu przekażą fiskusowi więcej, niż w roku ubiegłym. Średnia światowa wzrosła o 0,3%, a unijna o 0,46%. Stawka podatku dochodowego dla najbogatszych wzrosła w sześciu, a zmalała w trzech krajach Unii. W Słowenii podatek podniesiono aż o dziewięć punktów procentowych, z kolei brytyjscy bogacze zapłacą o pięć punktów procentowych mniej.