Przybysze pod wiA�kszA� ochronA�

PosA�owie do Parlamentu Europejskiego oraz Rada UE osiA�gnA�li kompromis w sprawie dyrektywy o pracownikach sezonowych z krajA?w trzecich. W projekcie zawarto zapisy dotyczA�ce m.in. pA�acy minimalnej i odpowiednich warunkA?w zakwaterowania.

Portal Farmer.pl przypomina, A?e ponad 100 000 osA?b przyjeA?dA?a co roku z krajA?w trzecich do Unii Europejskiej w poszukiwaniu pracy sezonowej w rolnictwie i turystyce, np. przy zbiorze owocA?w. Planowana dyrektywa ma na celu zapewnienie im wiA�kszej ochrony podstawowych praw.

Zgodnie z projektem pracodawcy bA�dA� zobligowani do przedstawiania kandydatom do zatrudnienia umowy o pracA� lub wiA�A?A�cej oferty, zawierajA�cej szczegA?A�owe informacje na tematy takie jak wysokoA�A� wynagrodzenia czy godziny pracy. Kraje czA�onkowskie bA�dA� musiaA�y ustanowiA� maksymalny czas pobytu imigrantA?w a�� od 5 do 9 miesiA�cy ponad kaA?dy 12-miesiA�czny okres, a pracownicy sezonowi bA�dA� mogli przedA�uA?yA� kontrakty czy zmieniA� pracodawcA� w ramach limitu czasowego.

MigrantA?w bA�dA� obejmowaA�y takie same prawa jak obywateli Unii w zakresie minimalnego wieku, stawek, warunkA?w zwolnienia, czasu pracy, urlopA?w czy ubezpieczenia zdrowotnego. Pracodawcy bA�dA� zobowiA�zani do pokrycia kosztA?w podrA?A?y oraz ubezpieczenia zdrowotnego, zaA� tych, ktA?rzy naruszA� prawo, majA� spotykaA� a�zskuteczne i odstraszajA�cea�? sankcje.

PoszczegA?lne kraje bA�dA� zobowiA�zane przeprowadzaA� regularne kontrole (zgodnie z miejscowym prawem), jednak same zdecydujA�, jaka bA�dzie dopuszczalna liczba pracownikA?w sezonowych. BA�dA� mogA�y rA?wnieA? rozszerzyA� definicjA� a�zpracy sezonoweja�? o inne niA? rolnictwo i turystyka dziaA�alnoA�ci, pod warunkiem udowodnienia sezonowego charakteru danej pracy.

JeA�li nowe przepisy zostanA� przyjA�te (gA�osowanie plenarne Parlamentu Europejskiego ma siA� odbyA� w styczniu), paA�stwa czA�onkowskie bA�dA� miaA�y 2,5 roku na ich transpozycjA� do prawa krajowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>