Smutna statystyka

Smutna statystyka

Z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego o wypadkach przy pracy za pierwsze półrocze 2013 roku wynika, że najwięcej wypadków ma miejsce w przetwórstwie przemysłowym.

Przyczyn tego typu zjawisk należy doszukiwać się zarówno w czynniku ludzkim, ogólnych warunkach pracy, jak i awariach sprzętu.

GUS podaje, że w pierwszym półroczu bieżącego roku doszło do 38428 wypadków przy pracy, w tym 114 śmiertelnych i 216 ciężkich, a większość była udziałem mężczyzn. Jest to jednak zdecydowanie mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Niestety znacznie wzrosła liczba kobiet, które uległy wypadkom w pracy – w pierwszym półroczu 2013 roku ofiarami wypadków było 14177 pań, a w analogicznym okresie roku ubiegłego ponad pół tysiąca kobiet mniej (13624). Ta tendencja utrzymuje się od kilku lat.

Na pierwszym miejscu wypadków w pracy zdecydowanie plasuje się przetwórstwo przemysłowe. Dalej jest handel, opieka zdrowotna, transport i budownictwo.

Do największej liczby wypadków dochodzi na zachodzie i północy kraju. Prym wiedzie tutaj województwo dolnośląskie (4,59 na tysiąc pracujących), następnie woj. warmińsko-mazurskie (4,17) oraz woj. lubuskie (4,16). Zdecydowanie najmniej wypadków przy pracy ma miejsce w województwie mazowieckim (2,20). Największa śmiertelność została odnotowana na Pomorzu (0,019 na tysiąc przypadków) i w woj. świętokrzyskim (0,013).

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Nie chcą być śmieciowym pokoleniem

Nie chcą być śmieciowym pokoleniem

„Mniej nagród dla ministrów, więcej pracy dla ludzi”, „Szacunku w pracy i godnej płacy”, „Nie chcemy być śmieciowym pokoleniem” – to niektóre hasła pikiety zorganizowanej przez Komisję Młodych OPZZ pod Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Lewica24 informuje, że związkowcy przynieśli ze sobą śmietnik z napisem „Umowy śmieciowe do kosza”. – „My, młodzi, nie chcemy być nazywani straconym pokoleniem, nie chcemy być nazywani prekariatem, dlatego żądamy godnej pracy i godnej płacy” – skandowała przewodnicząca Komisji Młodych Monika Ditmar. Wskazywała na największą bolączkę swoich rówieśników, czyli kompletny brak stabilizacji. – „Żądamy znacznego ograniczenia stosowania »umów śmieciowych«. Skrócenia wieku emerytalnego, tak by dać szansę młodym ludziom wejścia na rynek pracy. Żądamy identyfikacji głównych barier tworzenia miejsc pracy i ich eliminacji nie tylko na poziomie przedsiębiorstw, ale na poziomie całej gospodarki. Żądamy też opracowania i wdrożenia stabilnych warunków prawno-ekonomicznych, sprzyjających zatrudnieniu młodych oraz tworzeniu miejsc pracy. Zmiany metod funkcjonowania i struktury zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy” – usłyszeliśmy.

W imieniu młodych Ditmar domagała się zapewnienia korzyści przedsiębiorcom zatrudniającym młodych absolwentów, opracowania programu gwarancji dla młodych i szybkiego jego wdrożenia. – „Szanowny Panie Ministrze, Komisja Młodych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych domaga się, by rząd Rzeczpospolitej Polskiej zaczął poważnie traktować problem bezrobocia wśród młodych ludzi. Władze nie pozwalają młodym ludziom spokojnie myśleć o przyszłości i świadomie ją planować. Panie Ministrze, jeżeli nie zmieni Pan swojej polityki, to za kilka lat z kraju wyjedzie kolejne dwa miliony młodych ludzi” – przekonywała. Tadeusz Szmit, przewodniczący zgromadzenia, poprosił o minutę ciszy po 8-godzinnym dniu pracy.

Zdaniem Andrzeja Radzikowskiego, wiceprzewodniczącego OPZZ, to młodych ludzi w największym stopniu dotknął kryzys, a pazerni przedsiębiorcy to właśnie ich w największym stopniu eksploatują, wykorzystując duże bezrobocie do zatrudniania na umowy cywilno-prawne, które nie dają żadnej ochrony i stabilności. – „Niedawno słyszałem, że mówi się o polskim społeczeństwie, iż jest mało mobilne w poszukiwaniu pracy. To ja się pytam, Panie Ministrze: ile jeszcze ludzi musi wyjechać z Polski, żeby uznał Pan, że jesteśmy jednak mobilni? Dwa miliony to mało?” – ironizował Radzikowski.

Podkreślił, że OPZZ przedłożyło wiele propozycji ograniczenia stosowania „umów śmieciowych”, ale także ożywienia rynku zatrudnienia i poprawy warunków pracy. Ostatnie – w sierpniu br. – „Rozmowy nie zostały podjęte przez rząd pod naciskiem polskich przedsiębiorców, którzy kryzys wykorzystują do jeszcze szybszego bogacenia się” – ocenił Radzikowski. W jego opinii fakt, że PKB rośnie, jest dostatecznym dowodem na to, że są pieniądze, jedynie nieuczciwie dzielone. – „Rządzący muszą zrozumieć, że ich konstytucyjnym zadaniem jest działanie na rzecz całego społeczeństwa, a nie tylko wybranych – najbogatszych elit” – podsumował wiceszef Porozumienia.

Delegacja KM OPZZ została wpuszczona do siedziby resortu, gdzie przedstawiła swoje postulaty:

– Tworzenie nowych, godnych miejsc pracy, ponieważ władze publiczne zgodnie z Konstytucją mają obowiązek prowadzić politykę pełnego zatrudnienia
– Znaczące zmniejszenie liczby „umów śmieciowych”, gdyż młodym ludziom należy się godna, etatowa praca
– Zniesienie darmowych staży, bowiem za każdą pracę należy się godne wynagrodzenie
– Wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej w wysokości 11 zł brutto
– Podwyższenie zasiłków dla bezrobotnych i objęcie nimi wszystkich osób pozbawionych pracy
– Radykalne zwiększenie wydatków na politykę rodzinną
– Budowa mieszkań socjalnych i komunalnych zamiast dodatków do kredytów mieszkaniowych, z których korzystają tylko najbogatsi Polacy.

Reforma OFE jest potrzebna

Reforma OFE jest potrzebna

„System OFE został stworzony bez dogłębnej analizy jego skutków. Konieczne jest radykalne ograniczenie jego negatywnego wpływu na finanse publiczne” – pisze w liście otwartym grupa cenionych polskich ekonomistów.

* * *

W 1998 roku Polska przyjęła bardzo ważną reformą systemu emerytalnego. Udało się doprowadzić do sytuacji, w której każdy urodzony po 1948 r. zyskał w ZUS swoje konto emerytalne, na którym – w zależności od długości pracy i wysokości odprowadzonych składek – odkładany jest jego tzw. kapitał emerytalny. Tak działa system zdefiniowanej składki.

Niestety w tej samej reformie przyjęto inny mechanizm, który stanowi olbrzymi balast dla naszych finansów publicznych. Nawet najwięksi obrońcy tego systemu nie zaprzeczą jednemu faktowi. Ten system generuje koszty. I to ogromne koszty. W ciągu ostatnich 15 lat wyniosły one aż 280 mld złotych.

Nie da się podważyć faktu, że gdyby nie system OFE, dług publiczny byłby o 17,5 pkt proc. PKB niższy, a Polska miałaby dziś wiarygodność porównywalną do Czech. Ten system, dając pozory oszczędności, w rzeczywistości jest zaszytym w system emerytalny mechanizmem generowania długu. Jeśli nie zreformujemy systemu OFE w ciągu najbliższych 10 lat, Polsce może grozić bankructwo.

System OFE został stworzony bez dogłębnej analizy jego skutków. Konieczne jest radykalne ograniczenie jego negatywnego wpływu na finanse publiczne. Jednak jego funkcjonowanie przez 15 lat miało ogromny wpływ na polski rynek kapitałowy. Dlatego zmiany w systemie emerytalnym muszą być przeprowadzone w sposób niepociągający za sobą dodatkowych kosztów z tytułu zaburzeń na tych rynkach.

Rządowa propozycja zmian w systemie emerytalnym ma charakter umiarkowany, ale spełnia te warunki. Z jednej strony dzięki przeniesieniu tzw. części obligacyjnej do ZUS zmniejszy się dług publiczny o 7-8 pkt proc. PKB. Z drugiej strony pozostawienie w OFE tzw. części akcyjnej eliminuje ryzyko poważnych zaburzeń na rynku kapitałowym. W końcu możliwość podjęcia decyzji co do uczestnictwa w systemie OFE daje wszystkim obywatelom szansę wyboru, której większa część Polaków nigdy nie miała. Dla tych, którzy mogli 15 lat temu wybrać, jest możliwością weryfikacji swoich sądów po 15 latach funkcjonowania tego systemu.

Chcemy też poprzeć zapowiedź wprowadzenia nowej stabilizującej reguły wydatkowej, która zracjonalizuje obecny system progów ostrożnościowych. Ich realne obniżenie, będące efektem zmian w systemie OFE, w połączeniu z wprowadzeniem zasad podejmowania działań antycyklicznych pozwoli trwale zredukować poziom długu, co systemowo poprawi kondycję polskich finansów publicznych i wiarygodność kredytową Polski.

Pod listem, opublikowanym przez Wyborcza.biz, podpisali się m.in. prof. Grażyna Ancyparowicz, dr Andrzej S. Bratkowski, dr Bogusław Grabowski, prof. Urszula Kalina-Prasznic, prof. Witold Kasperkiewicz, prof. Paweł Kozłowski, prof. Anna Krajewska, prof. Stefan Krajewski, dr Piotr Krajewski, prof. Rafał Krawczyk, prof. Eugeniusz Kwiatkowski, dr Kazimierz Łaski, prof. Michał Mackiewicz, prof. Krzysztof Marczewski, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Tomasz Michalski, prof. Jolanta Młodawska, prof. Ewa Okoń-Horodyńska, prof. Jerzy Osiatyński, prof. Leokadia Oręziak, prof. Leon Podkaminer, prof. Jerzy Wilkinprof. Jerzy Żyżyński.

Minister nie chce rozmawiać o likwidacji laboratoriów

Minister nie chce rozmawiać o likwidacji laboratoriów

Kolejny skandal z dialogiem pomiędzy rządem a związkami zawodowymi. Ministerstwo Zdrowia nie tylko nie zamierza spotykać się ze związkowcami, ale nawet udzielić merytorycznej odpowiedzi na stawiane w pismach pytania. Wskazuje na Komisję Trójstronną.

Na początku października „Solidarność” ochrony zdrowia wystosowała do ministra zdrowia protest w sprawie likwidacji akredytowanych laboratoriów działających przy stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Związkowcy sprzeciwiają się również wydzieleniu nadzoru nad ochroną żywności ze struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Żądają zaprzestania niezgodnej ich zdaniem z prawem likwidacji placówek i spotkania w tej sprawie. Na próżno. W odpowiedzi, jakiej udzieliło Ministerstwo Zdrowia, możemy przeczytać, że miejscem do rozmów jest Komisja Trójstronna.

– „W sprawie stacji sanitarno-epidemiologicznych rozmowy w Trójstronnej toczyły się bezskutecznie od kilku lat” – komentuje wezwanie ministra Maria Ochman, szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. – „To kolejny dowód na jałowość dialogu społecznego”.

Zdaniem Ochman to co się dzieje, to nic innego jak motywowana wyłącznie oszczędnościami destrukcja polegająca na likwidacji i zwalnianiu ludzi. Głównie w województwach małopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim i podkarpackim.

– „W ostatnim czasie proces ten został znacznie przyśpieszony, dlatego potrzebne jest pilne spotkanie” – podsumowuje Ochman. (…)

Pismo Sekretariatu Ochrony Zdrowia do Ministra Zdrowia
Odpowiedź Ministra Zdrowia

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”. Drobne skróty pochodzą od „Nowego Obywatela”.