Dokument do poprawy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” krytycznie oceniło projekt Programu „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”.

Celem Programu jest osiągnięcie w perspektywie do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie 50%. Program zakłada podjęcie działań na wszelkich płaszczyznach od aktywizacji zawodowej do poprawy usług medycznych, poszerzenia szkoleń, promowania istniejących już instrumentów rynku pracy.

NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, że zaproponowane działania w zakresie poprawy zdrowia obywateli są daleko niewystarczające i skupiają się głównie na działaniach promocyjnych profilaktyki zdrowotnej oraz upowszechnianiu idei aktywnego i zdrowego starzenia się.

Związek negatywnie opiniuje przyjęty w projekcie Cel 6 „Ograniczenie korzystania z transferów społecznych osób w wieku przedemerytalnym”, ponieważ jest sprzeczny z programem ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego, zawartym w dokumencie MPiPS „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”.

„Solidarność” z oburzeniem protestuje przeciwko zawartemu w dokumencie założeniu, że im większa jest dostępność świadczeń społecznych, tym większa jest dezaktywizacja zawodowa osób 50+. Korzystanie ze świadczeń społecznych jest w Polsce traktowane przez ich beneficjentów jako ostateczność wynikająca z realiów rynku pracy i bezradności rządu w zakresie prowadzenia działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Związek zwraca również uwagę, że nawet w ramach szacunkowych kwot finansowania działań nie przedstawiono w projekcie zasad, jakimi posłużono się przy wyliczeniu. To podważa istotę tego wyliczenia. Tym bardziej, że od roku 2016 do 2020 autorzy zakładają, że wartość ta ma być w każdym roku identyczna.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>