Kooperacja na nowe czasy

We wtorek (3 grudnia) odbA�dzie siA� w Warszawie spotkanie poA�wiA�cone powoli odradzajA�cym siA� w Polsce niekomercyjnym inicjatywom opartym na dobrowolnej kooperacji. InspiracjA� do debaty oraz warsztatA?w, wspA?A�prowadzonych przez czA�onka zespoA�u a�zNowego Obywatelaa�?, jest ksiA�A?ka, w powstaniu ktA?rej waA?ny udziaA� miaA� redaktor naczelny naszego pisma.

Jak funkcjonuje kooperatywa rowerowa? W jaki sposA?b stworzyA� prawdziwA� wspA?lnotA� mieszkaniowA� i organizowaA� wspA?lne zakupy? Czy kooperatyzm moA?e sprzyjaA� aktywnoA�ci obywatelskiej? Czy jest juA? tylko ideA�, o ktA?rej moA?emy wspominaA�, czy moA?e jednak coraz bardziej atrakcyjnym sposobem zmieniania rzeczywistoA�ci? MiA�dzy innymi na te pytania bA�dziemy starali siA� wspA?lnie odpowiedzieA� podczas debaty i warsztatA?w 3 grudnia w Barze Prasowym w WarszawieA�a�� piszA� organizatorzy wydarzenia, tj. Instytut Spraw Publicznych, WydziaA� Stosowanych Nauk SpoA�ecznych i Resocjalizacji UW, portal Ekonomiaspoleczna.pl. Celem wydarzenia jest omA?wienie wspA?A�czesnych zjawisk, przyjrzenie siA� historii i wyciA�gniA�cie wnioskA?w na przyszA�oA�A�.

564063_10151737649972190_900996081_n

InspiracjA� do spotkania jest ksiA�A?ka a�zKooperatyzm, spA?A�dzielczoA�A�, demokracjaa�? pod redakcjA� BartA�omieja BA�esznowskiego, na ktA?rA� skA�ada siA� wybA?r okoA�o dwudziestu tekstA?w pionierA?w i pionierek polskiej myA�li spA?A�dzielczej z przeA�omu XIX i XX stulecia, prezentujA�ca idee polskiego kooperatyzmu i ukazujA�ca wpA�yw, jaki ta ideologia wywarA�a na ksztaA�towanie siA� etosu aktywnej spoA�ecznie inteligencji i demokracji partycypacyjnej w naszym kraju. WaA?ny wkA�ad w powstanie publikacji miaA� Remigiusz Okraska, redaktor naczelny a�zNowego Obywatelaa�?.

Warsztaty, ktA?re odbA�dA� siA� w ramach spotkania:

  • Od kooperatywy do ruchA?w miejskichA�a�� o praktyce wspA?A�dziaA�ania, prowadzenie Joanna Erbel
  • Czy tradycyjna spA?A�dzielczoA�A� to nadal spA?A�dzielczoA�A�? Czy musimy budowaA� kulturA� wspA?A�dziaA�ania od nowa? a��A�prowadzenie Konrad Malec
  • Aktywny konsument, czyli jak ruchy konsumenckie przywracajA� wA�adzA� konsumentom? a��A�prowadzenie Aleksandra Bilewicz
  • Czy chcielibyA�my razem mieszkaA�? Jak ze spA?A�dzielni mieszkaniowej zrobiA� prawdziwA� wspA?lnotA�? a��A�prowadzenie Maciej Czeredys

Po dyskusjach stolikowych odbA�dzie siA� debata z udziaA�em wszystkich uczestniczek i uczestnikA?w spotkania. Poprowadzi jA� Justyna DA?bik, dziennikarka TVP Info oraz radiowej CzwA?rki.

Debacie i warsztatom towarzyszyA� bA�dA� fotografie portretujA�ce dziaA�alnoA�A� kooperatyw z dwudziestolecia miA�dzywojennego oraz obecnie odradzajA�cych siA� inicjatyw wzajemnoA�ciowych, a takA?e poczA�stunek.

Miejsce:A�Bar Prasowy,A�ul.A�MarszaA�kowska 10/16, Warszawa

Czas:A�Wtorek, 3 grudnia, od godz. 18:30

Wydarzenie na Facebooku

a�zNowy Obywatela�? jest jednym z partnerA?w imprezy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>