Wniosek do prokuratury w sprawie LPP

RozpoczA�ta 4 stycznia akcja bojkotu spA?A�ki LPP S.A. oraz jej marek: Reserved, Cropp, House, Sinsay, Promo Stars a�� nabiera tempa. W ramach solidarnoA�ci z tA� inicjatywA� MA�odzi SocjaliA�ci zA�oA?yli dzisiaj dwa pisma w tej sprawie do gdaA�skich instytucji: prokuratury i I UrzA�du Skarbowego.

W powiadomieniu o moA?liwoA�ci popeA�nienia przestA�pstwa stwierdzamy, A?e mogA�o dojA�A� do naruszenia prawa z art. 55 Kodeksu Karnego Skarbowego, mA?wiA�cego o zatajaniu prawdziwych rozmiarA?w dziaA�alnoA�ci gospodarczej. Pytamy rA?wnieA? UrzA�d Skarbowy o to, czy unikanie opodatkowania przez LPP S.A. zostaA�o juA? objA�te kontrolA�.

Korporacja alergicznie zareagowaA�a na bojkot marek, doprowadzajA�c do zablokowania treA�ci strony akcji na portalu Facebook (w momencie blokady miaA�a 10 tys. a�zlubiA�cycha�? oraz ponad 300 tys. a�zzasiA�gua�?). Administratorzy zostali poinformowani, A?e strona a�znarusza lub w inny sposA?b A�amie prawa (a��) wA�asnoA�ci (a��) podmiotu trzeciegoa�?. ObsA�uga portalu Facebook ignoruje w ten sposA?b fakt, A?e parodia i pastisz (stosowane przez akcjA� bojkotu) sA� dopuszczalnym przez polskie prawo sposobem wykorzystania wA�asnoA�ci intelektualnej. Interesy korporacyjne okazujA� siA� wiA�c waA?niejsze od interesA?w obywateli zaangaA?owanych w jak najbardziej legalny bojkot.

Bojkot marek koncernu LPP S.A. spotyka siA� w czasie z planowanA� przez MA�odych SocjalistA?w na drugA� poA�owA� stycznia kampaniA� przeciwko ucieczkom korporacji do tzw. rajA?w podatkowych. Co roku budA?ety krajA?w OECD, w tym Polski, tracA� miliardy na oszustwach podatkowych wielkich korporacji. PieniA�dze z podatkA?w dochodowych sA�uA?A� miA�dzy innymi na pokrycie kosztA?w edukacji, sA�uA?by zdrowia, budowy i utrzymania drA?g, kolei itd. Korporacje, ktA?re korzystajA� z caA�ej tej paA�stwowej infrastruktury nie poczuwajA� siA� do A?adnej odpowiedzialnoA�ci w kwestii pA�acenia naleA?nych spoA�eczeA�stwu podatkA?w. Kampania przeciwko tolerowaniu ucieczek podatkowych bA�dzie nagA�aA�niaA�a kilka innych, skrajnie oburzajA�cych przykA�adA?w tego procederu oraz bA�dzie sA�uA?yA�a naciskowi na podjA�cie dziaA�ania przez wA�adze publiczne.

MA�odzi SocjaliA�ci

Pismo do prokuratury

Pismo doA�I UrzA�du Skarbowego

_____

Przedruk za stronA� MA�odych SocjalistA?w

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>