Pracownicy przeciwko Systemowi

Pracownicy przeciwko Systemowi

Redakcje trzech mediów o profilu prospołecznym – „Nowego Obywatela”, Magazynu „Kontakt” oraz portalu Nowe Peryferie – serdecznie zapraszają do udziału w drugiej wspólnej debacie. Tym razem, 1 lutego w Warszawie, będziemy dyskutować na temat współczesnego ruchu pracowniczego.

O „masach pracujących” coraz rzadziej myśli się i mówi jako o istotnych czynnikach sprawczych polityki. Podczas spotkania pod hasłem „Pracownicy przeciwko Systemowi” zastanowimy się m.in. jaki jest aktualny potencjał zorganizowanej klasy pracowniczej w zakresie zmiany realiów ekonomicznych na bardziej sprawiedliwe, od czego będzie zależeć skuteczność związków zawodowych i jakich sojuszników powinny sobie dobierać.

Miejsce i czas: 1 lutego (sobota) od godz. 17:00, kawiarnia Stacja Muranów, ul. Gen. Andersa 13, Warszawa

Paneliści:

  • prof. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna Handlowa)
  • Longina Kaczmarska (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych)
  • Marek Lewandowski (NSZZ „Solidarność”)

Wydarzenie na Facebooku

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Działaliśmy w grudniu

Działaliśmy w grudniu

Oprócz głównej działalności, czyli tworzenia czasopisma oraz portalu „Nowy Obywatel”, „nasi ludzie” byli aktywni także na innych frontach. Oto prezentacja tego, co ekipa „Nowego Obywatela” oraz członkowie Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” robili w grudniu 2013 r., wraz z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń z życia naszego środowiska.

Zacznijmy od kampanii informacyjnej, w ramach której uświadamiamy czytelnikom „Nowego Obywatela”, jak ważny jest sposób nabywania naszego kwartalnika. Prenumerata to korzyści dla Was (dostajecie pismo taniej, szybciej i wygodnie), a jednocześnie jedyny sposób zakupu, który realnie wspiera nas finansowo. Więcej na temat prenumeraty można się dowiedzieć tutaj. Użytkowników Facebooka dodatkowo prosimy o zapraszanie znajomych do społecznościowej akcji mobilizacyjnej, której  pierwszym celem jest zyskanie 100 nowych prenumeratorów do 15 lutego.

20 grudnia w stolicy odbyła się pierwsza z cyklu debat organizowanych wspólnie przez redakcje „Nowego Obywatela”, Magazynu „Kontakt” oraz portalu Nowe Peryferie. Więcej o imprezie, która zatytułowana była „Miasto-wieś – wspólna sprawa? O prawie do miasta i prawie do wsi”, można przeczytać tutaj, zaś galeria zdjęć znajduje się na stronie wydarzenia.

Ponadto w grudniu w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce – zbędny obowiązek czy konieczność?”, objęta patronatem przez wydawane przez nasze Stowarzyszenie pismo „JAK robić biznes społeczny”. Natomiast sama organizacja została głównym laureatem konkursu „Aktywni Ekonomicznie”, organizowanego przez Fundację Europejskie Centrum Edukacji Społecznej ECES i mającego wskazać przykłady organizacji społecznych z woj. łódzkiego, które skutecznie wspierają swoje działania statutowe świadcząc odpłatne usługi (w naszym przypadku mowa o studiu graficznym Kooperatywa.org).

* * *

Rafał Bakalarczyk udzielił wywiadu portalowi prawy.pl na temat sytuacji opiekunów osób niepełnosprawnych oraz wziął udział w naszej audycji w Radiu WNET, poświęconej  polityce edukacyjnej i sporom wokół „ratowania maluchów”. W grudniowym numerze miesięcznika „Moja Rodzina” opublikował artykuł nt. sytuacji opiekunów osób starszych, zaś w 4 numerze magazynu „W Punkt” – artykuł o ekonomicznych i społecznych uwarunkowaniach systemu emerytalnego. W dniach 5-6 grudnia Rafał prowadził warsztaty dla działaczy OPZZ z woj. podkarpackiego, poświęcone stosunkom pracy i dialogowi społecznemu w Norwegii. Z kolei 10 grudnia nasz kolega wziął udział w posiedzeniu zespołu ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych i parlamentarnego zespołu ds. autyzmu.

W 21. wydaniu czasopisma „Anarchist Studies” ukazała się recenzja dwóch z trzech tomów publikacji Antoniego A. Kamińskiego pt. „Michaił Bakunin. Życie i myśl (1814-1876)”, autorstwa dr. hab. Rafała Chwedoruka we współpracy z członkiem naszego stowarzyszenia, Mateuszem Bateltem.

3 grudnia Konrad Malec wziął udział w spotkaniu pt: „Kooperatyzm – jak w Polsce odradza się chęć do współdziałania”, poprzedzającego wydanie książki „Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja” pod redakcją Bartłomieja Błesznowskiego, do której wstęp napisał i brał udział w wyborze tekstów redaktor naczelny „Nowego Obywatela”, Remigiusz Okraska. W ramach wydarzenia Konrad moderował dyskusję pod hasłem „Czy tradycyjna spółdzielczość to nadal spółdzielczość? Czy musimy budować kulturę współdziałania od nowa?”. Książka ukaże się wiosną bieżącego roku pod patronatem „Nowego Obywatela”, który był także partnerem spotkania. 4 grudnia Konrad poprowadził kolejny „Głos Obywatela”, czyli radiowe wydanie naszego pisma. Tym razem jego autorski program był poświęcony Kolei Dużych Prędkości, która być może niedługo powstanie w Polsce. Gośćmi naszego kolegi byli Karol Trammer, redaktor naczelny czasopisma „Z Biegiem Szyn” i stały współpracownik „Nowego Obywatela”, oraz Anna Ludwin-Właszczuk ze Stowarzyszenia „Aktywni dla Regionu”. Kolejna audycja odbyła się 18 grudnia, była poświęcona kontrowersjom ws. obniżenia wieku szkolnego, a wzięli w niej udział Rafał Bakalarczyk oraz Maciej Łapski z Polski Społecznej.

W drugiej połowie grudnia Konrad wraz z Małgorzatą Ołdak poprowadził szkolenia z zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych, w których wzięli udział osadzeni w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego na Białołęce. Konrad opublikował ponadto relację z V Forum Spółdzielni Socjalnych.

Cezary Miżejewski w dn. 2-4 grudnia przebywał w Słubicach na warsztatach dotyczących regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w woj. lubuskim, 5-6 grudnia prowadził szkolenie dla radnych wspomnianego województwa w zakresie walki z ubóstwem. 10 grudnia uczestniczył w posiedzeniu Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN), 17 grudnia w posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego, zaś 19 grudnia prowadził spotkanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. W grudniu w drugim numerze pisma stowarzyszenia CAL pt. „Empowerment” ukazał się ponadto artykuł Cezarego pt. „Aktywna integracja – nowy wymiar pomocy społecznej”.

Krzysztof Mroczkowski kontynuował reprezentowanie „Nowego Obywatela” na antenie TV Republika, wypowiadając się w kwestiach gospodarczych (zobacz tutaj oraz tutaj).

Małgorzata Ołdak 2 grudnia wzięła udział w spotkaniach konsultacyjnych dla przedstawicieli urzędów gmin w powiecie siedleckim, dotyczących stosowania w zamówieniach publicznych preferencji np. dla podmiotów zatrudniających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 4 grudnia wzięła udział w posiedzeniu Komisji Spółdzielczości Pracy Krajowej Rady Spółdzielczej, gdzie zaprezentowała analizę funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ustawodawstwa w tym zakresie. Dzień później poprowadziła zajęcia nt. działalności statutowej i funkcjonowania spółdzielni socjalnych w ramach kursu dla kandydatów na lustratorów spółdzielczych, organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą. 7 grudnia Małgorzata poprowadziła zajęcia pn. „Publiczne i niepubliczne podmioty rynku pracy w Polsce” w ramach studiów podyplomowych dla Doradców Zawodowych i Pośredników Pracy.

Michał Sobczyk opublikował w grudniu tekst poświęcony inicjatywie Łódź Społeczna, który trafił do kilkunastu tysięcy łodzian za pośrednictwem bezpłatnej gazety obywatelskiej „Miasto Ł”. Michał wziął także udział w happeningu i akcji ulotkowej stowarzyszenia Młodzi Socjaliści, wymierzonej w firmy lichwiarskie (szczególnie aktywne przed Świętami) oraz w akcji przygotowywania bezpłatnych posiłków dla potrzebujących mieszkańców Łodzi.

12 grudnia Marceli Sommer reprezentował redakcję „Nowego Obywatela” podczas debaty „Polska neokolonią Zachodu?”, zorganizowanej przez tygodnik internetowy „Nowa Konfederacja”. Wideozapis spotkania znajduje się tutaj.

W dn. 7-8 grudnia Szymon Surmacz prezentował osiągnięcia społeczności Wolimierza podczas V Kongresu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. W odróżnieniu od wielu innych wsi, siłą napędową Wolimierza jest przede wszystkim czyn społeczny i wsparcie z funduszu sołeckiego, a nie zewnętrzne dotacje. Docelowo model jej rozwoju, współtworzony przez członka naszego stowarzyszenia, ma opierać się na działalności gospodarczej wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe. 10 grudnia Szymon prowadził konferencję „Gospodarka społeczna w rozwoju lokalnym”, która odbyła się w Domu Kultury w Leśnej i zgromadziła m.in. przedstawicieli powiatu lubańskiego, Powiatowego Urzędu Pracy i okolicznych gmin. Największym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Cezarego Miżejewskiego, który przedstawił m.in. założenia Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

11 grudnia na zaproszenie Krakowa Społecznego Szymon poprowadził warsztat nt. przedsiębiorczości społecznej, przeznaczony dla studentów tamtejszego Uniwersytetu Pedagogicznego, 12 grudnia poprowadził w Rzeszowie prelekcję i warsztat dotyczący wspomnianego tematu w ramach konferencji Kanwa Przedsiębiorczych. Kolejnego dnia Szymon poprowadził w Nowym Targu na zaproszenie fundacji GAP forum pt. „Przedsiębiorstwa społeczne atrakcyjnym pracodawcą”; wśród prelegentów, którzy opowiadali o idei reinwestowania zysków z działalności biznesowej w realizację celów społecznych, znaleźli się Michał Sobczyk ze Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” oraz Roland Zarzycki, reprezentujący wrocławskie spółdzielnie socjalne PANATO i Biz:on.

W grudniu Krzysztof Wołodźko pisał między innymi:

Polską racją stanu jest prawda

Polską racją stanu jest prawda

Partia Zieloni oraz Młodzi Socjaliści żądają wyjaśnienia sprawy tajnych więzień CIA w Polsce.

Wspólne stanowisko obu organizacji przedrukowujemy poniżej.

* * *

Artykuł „Washington Post” ujawniający nowe informacje na temat funkcjonowania tajnych więzień CIA w Polsce wywołał, już po raz kolejny, solidarną reakcję klasy politycznej oraz części publicystów, sprowadzającą się do jednoczesnego zaprzeczania istnieniu więzień i usprawiedliwiania ich utworzenia.

Leszek Miller, premier w czasie funkcjonowania na terytorium RP tajnego więzienia w Kiejkutach, twierdzi, że nie wie nic na ten temat, a osoby zaangażowane w wyjaśnianie sprawy nazywa „agentami terrorystów”. Wojciech Olejniczak z SLD, Paweł Zalewski z PO i Krzysztof Szczerski z PiS jednogłośnie stwierdzają, jakoby w interesie naszego kraju leżało milczenie na temat współpracy polskiego wywiadu z CIA w porywaniu i torturowaniu ludzi. Z różnych stron padają cyniczne ostrzeżenia, że wyjaśnienie tej sprawy narazi Polskę na niebezpieczeństwo. Uważamy, że nikt nie jest bezpieczny w kraju, w którym politycy stoją ponad prawem.

Partia Zieloni i Młodzi Socjaliści nie godzą się na utożsamianie polskiej racji stanu z zamiataniem tej sprawy pod dywan. W interesie Polski, jej obywateli i obywatelek, leży zmycie z naszego kraju opinii miejsca, w którym bezkarnie łamie się prawa człowieka i depcze Konstytucję. Uważamy za oburzające, że na prowadzonym śledztwie cieniem kładą się takie fakty, jak odmowa zwolnienia kluczowych świadków z tajemnicy państwowej, dwukrotna zmiana prowadzących sprawę prokuratorów, utrudnianie pełnomocnikom pokrzywdzonych dostępu do akt sprawy czy uporczywa odmowa współpracy z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w toczącej się sprawie Al-Nashiri i Abu-Zubaydah przeciwko Polsce. Wszystko to rodzi podejrzenia, że śledztwo jest przewlekłe i poddawane politycznym naciskom.

Władze Rzeczpospolitej Polskiej mają moralny i prawny obowiązek dążyć do ustalenia winnych i pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Włochy, które skazały odpowiedzialnych za porwania i tortury oficerów włoskiego i amerykańskiego wywiadu, pokazują, że jest to możliwe. Nie chcemy się wstydzić za nasz kraj. Żądamy rzetelnego i szybkiego wyjaśnienia sprawy, w tym:

– pełnej współpracy z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka podczas rozpatrywania skarg przeciwko Polsce,
– zwolnienia kluczowych świadków w sprawie z tajemnicy państwowej,
– dopuszczenia pokrzywdzonych do udziału w śledztwie, zgodnie z tym, co gwarantuje im polskie i międzynarodowe prawo,
– umożliwienia pełnomocnikom pokrzywdzonych zapoznania się z aktami sprawy,
– ochrony niezależności i bezstronności toczącego się śledztwa,
– w przypadku udowodnienia złamania prawa przez urzędników państwowych należy ich – zgodnie z prawem – pociągnąć do odpowiedzialności.

Partia Zieloni
Młodzi Socjaliści

Bez węgla ani rusz!

Bez węgla ani rusz!

Podczas gdy Polskę krytykuje się za „brudną” energetykę, Niemcy, uchodzące za ekologicznego prymusa, inwestują nie tylko w odnawialne źródła energii, ale i w spalanie węgla.

Śląsko-Dąbrowska „Solidarność” pisze, że w ciągu najbliższych dwóch lat Niemcy, będące europejskim liderem w dziedzinie ochrony środowiska, uruchomią 10 nowych węglowych bloków energetycznych. Większość z nich będzie spalać węgiel brunatny, czyli „najbrudniejszy” surowiec energetyczny.

Nasi zachodni sąsiedzi od wielu lat realizują długoterminową politykę energetyczną, w ramach której m.in. rozwijają własną energetykę węglową. Jak mówi prof. Mariusz-Orion Jędrysek, były Główny Geolog Kraju, poseł PiS i członek NSZZ „Solidarność”, w budowie lub fazie planowania jest tam 20 bloków węglowych. Stanowi to ponad połowę tego typu bloków energetycznych powstających w UE. Niemcy przodują również w ilości spalanego węgla brunatnego: rocznie zużywają go ok. 170 mln ton. To prawie tyle co łącznie pozostałe kraje i o ok. 50 proc. więcej niż Polska. W przypadku węgla kamiennego sytuacja kształtuje się podobnie. Wprawdzie Niemcy wygaszają wydobycie tego surowca, jednak jego zużycie wynosi tam ok. 70 mln ton rocznie, przy spalaniu w całej UE na poziomie 140 mln ton.

Polska jest krajem zasobnym w surowce, w tym w szczególności w węgiel, jednak polski rząd nie ma żadnej strategii w tej dziedzinie. Koncepcje zmieniają się co kilka miesięcy i dotyczą m.in. inwestycji w wydobycie gazu łupkowego, budowę elektrowni atomowych, nowe bloki węglowe, wiatraki oraz ogniwa fotowoltaiczne.

Prof. Jędrysek wskazuje, że moc zainstalowana per capita jest w Polsce najniższa spośród wszystkich krajów UE. Zdaniem eksperta niezbędne jest podwojenie ilości produkowanej energii, powrót do produkcji węgla kamiennego na poziomie ponad 100 mln ton rocznie, wzrost wydobycia węgla brunatnego do 70-80 mln ton i uruchomienie w najbliższych latach eksploatacji gazu z łupków. – „Gaz z łupków absolutnie nie zablokuje rozwoju energetyki węglowej, bo potrzeby są większe, niż można uzyskać z potencjalnego wzrostu eksploatacji węgla. Zapóźnienia są tak ogromne, że potrzebujemy obu tych surowców” – zauważa prof. Jędrysek.

Nasz wywiad z prof. Jędryskiem przeczytać można tutaj.