Młodzi Socjaliści przeciwko wyzyskowi w biurach poselskich

Rada Krajowa Młodych Socjalistów wydała 15 stycznia oświadczenie, w którym skrytykowała utrwaloną w strukturach Sejmu RP oraz poszczególnych biur poselskich praktykę zatrudniania tzw. asystentów społecznych, których praca ma zwykle charakter całkowicie bezpłatny i wolontariacki.

Socjaliści napisali, że wyrażają „sprzeciw wobec praktyki wyzysku pracowników/pracownic biur posłów i posłanek na Sejm RP, tzw. asystentów społecznych, którzy pełnią swoją funkcję całkowicie nieodpłatnie”. Jak zaznaczyli, w ich ocenie jest to „nadużycie idei wolontariatu, która jest z założenia szczytna i godna kultywowania, o ile łączy osoby pracujące razem – na równych zasadach – bez wynagrodzenia i niewynoszące zysków finansowych ze swojej działalności. Staje się jednak wypaczeniem, kiedy służy do zasłaniania w złudny sposób faktycznego wyzysku jednych przez drugich”.

W rozwinięciu oświadczenia Młodzi Socjaliści opisali pozycję wolontariuszy pracujących dla posłów. „Posłowie i posłanki na Sejm RP otrzymują comiesięcznie z odpowiedniego funduszu celowego budżetu państwa, a więc budżetu wszystkich podatników, ok. 12 tys. 150 złotych na prowadzenie biura poselskiego. Mogą korzystać z reguły z preferencyjnych i symbolicznych stawek cenowych, jeśli chodzi o wynajem odpowiednich pomieszczeń pod prowadzenie biur poselskich. Pozostała kwota powinna wystarczać im na wynagrodzenie swoich pracowników/-nic, niejednokrotnie jednak korzystają z pomocy wolontariuszy, nie wypłacając im żadnego wynagrodzenia. W niektórych przypadkach zatrudniają etatowych pracowników, a jednocześnie wolontariuszy, w innych natomiast – samych wolontariuszy. Posłowie i posłanki na Sejm RP pobierają comiesięcznie dodatkowo kilkunastotysięczne wynagrodzenia i diety, jednak nie zawsze pamiętają o swoich pracownikach i pracownicach”. Autorzy oświadczenia podkreślili także różnicę pomiędzy wolontariatem a stażem. „Co znamienne, w przypadku wolontariuszy nie istnieje klauzula ograniczająca czasowo odbywany wolontariat, w odróżnieniu od – często także bezpłatnych – staży absolwenckich, które mogą trwać maksymalnie 3 miesiące. Szczególnie niewłaściwe praktyki takie wydają się naszym zdaniem w przypadku posłów i posłanek określających się oficjalnie jako przedstawiciele/-ki lewicy (Sojuszu Lewicy Demokratycznej i ugrupowania Twój Ruch Janusza Palikota)” – zaznaczyli Młodzi Socjaliści.

W konkluzji sygnatariusze oświadczenia zaproponowali zmianę dotychczasowego stanu rzeczy i wezwali do odpowiedniego wynagradzania pracowników biur poselskich. „Takie praktyki oceniamy jako negatywny przykład i przyzwolenie dla wyzysku i wykorzystywania darmowej siły roboczej na rynku pracy, tak dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Substrat osobowy władzy ustawodawczej, jaki stanowią posłowie i posłanki na Sejm RP, jak również cały sektor publiczny, powinien dawać pozytywny przykład, jeśli chodzi o przestrzeganie standardów pracowniczych. Często, niestety, dzieje się jednak inaczej. Młodzi Socjaliści wzywają posłów i posłanki na Sejm RP oraz innych władnych do tego funkcjonariuszy publicznych do odpowiedniego uregulowania tej kwestii i doprowadzenia do wynagradzania wszystkich pracowników i pracownic biur poselskich według określonych stawek godzinowych, a w razie potrzeby zwiększenia funduszy celowych na prowadzenie biur poselskich (w celu wypłacania odpowiednich wynagrodzeń wszystkim ich pracownikom i pracownicom)” – podsumowali socjaliści.

Pełna treść oświadczenia dostępna jest tutaj.

Michał Kamiński

(informacja prasowa)

Nasz wywiad o pladze bezpłatnych staży przeczytać można tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>