Postawić tamę dyskontom

Postawić tamę dyskontom

Polska Izba Handlu skierowała do premiera, marszałków Sejmu i Senatu oraz przewodniczących klubów parlamentarnych apel o przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozwojowi dyskontów. W ocenie Izby ma on wpływ na zamykanie małych sklepów, zaburza również równowagę w handlu detalicznym.

„Nasz Dziennik” przywołuje wypowiedź Waldemara Nowakowskiego, prezesa PIH, który wskazuje, że ekspansja dyskontów prowadzi do bankructwa małych sklepów i z czasem uderzy w interesy konsumentów. – „Nie można zawężać pola wyboru konsumentowi i dlatego nie można doprowadzić do sytuacji, gdy nie będzie innych sklepów niż dyskonty” – zauważa. Grozi to bowiem monopolizacją rynku.

Izba wskazuje również, że każdego roku upada kilka tysięcy małych sklepów, powstają natomiast nowe dyskonty. W jej ocenie państwo powinno chronić lokalne rynki. W tym celu postuluje sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tak, by uwzględniały „zrównoważony rozwój wszystkich formatów handlu”. Zdaniem Nowakowskiego taka polityka przyczyni się do ożywienia rozwoju gospodarczego, zagwarantuje wyższe wpływy z podatków oraz dywersyfikację zatrudnienia.

Poseł PiS Szymon Giżyński skierował do premiera interpelację, w której pyta, jakie działania zostały podjęte w celu zapobieżenia zjawiskom wskazanym w apelu. Parlamentarzysta wskazuje, że w jego rodzinnej Częstochowie działa 80 hipermarketów i dyskontów. W innych miastach sytuacja wygląda podobnie.

W latach 2009-2013 upadło ok. 25 tys. sklepów (w tym ostatnim roku – przynajmniej 6 tys. placówek). Znikają zarówno sklepy ogólnospożywcze czy spożywczo-przemysłowe, jak i specjalistyczne: piekarniczo-ciastkarskie, rybne czy warzywno-owocowe, wypierane z rynku przez sklepy wielkopowierzchniowe i dyskonty. Jedno miejsce pracy, które powstaje w dużym sklepie, oznacza przeciętnie likwidację pięciu stanowisk w handlu tradycyjnym.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Zawsze niskie… pensje

Zawsze niskie… pensje

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada kontrolę w Tesco. W jednym z opolskich sklepów sieci personel spędzał w pracy tyle czasu, ile wynikałoby z pełnego etatu, pomimo że formalnie zatrudniony był tylko na pół.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, w sklepie Tesco przy ul. Ozimskiej 72 w Opolu zatrudnione osoby pracowały na pół etatu plus cztery godziny tzw. dopełnienia. W praktyce wychodził więc pełny etat. Pracownicy dostawali wprawdzie wynagrodzenie za dodatkowe godziny, ale np. w przypadku zwolnienia lekarskiego ich wypłata była wyliczana według stawki dla pół etatu.

Dyrekcja sklepu ogłosiła, że pracy w ramach dopełnienia już nie będzie. Oznacza to, że pracownicy z dnia na dzień będą zarabiać o połowę mniej – będą teraz dostawać jedynie ok. 600 zł. Tymczasem brakuje rąk do pracy, co zwłaszcza w sobotę jest dla personelu uciążliwe.

Zdecyduj o przyszłości prawa autorskiego

Zdecyduj o przyszłości prawa autorskiego

Do 5 marca potrwają ogólnoeuropejskie konsultacje dotyczące prawa autorskiego. Wszyscy obywatele mają szansę włączyć się w proces jego reformowania. Fundacja Nowoczesna Polska stworzyła platformę ułatwiającą udział w konsultacjach.

Od 2001 roku, kiedy uchwalono obowiązującą dyrektywę dotyczącą prawa autorskiego, sposób korzystania z treści kultury znacząco się zmienił. Dzięki rozwojowi szerokopasmowego dostępu do internetu powstały serwisy hostingu wideo, serwisy społecznościowe i streamingowe.

– „Prawo autorskie reguluje większość komunikacji międzyludzkiej. Konsultacje to okazja dla obywateli do wpłynięcia na przepisy, które dotyczą codziennej aktywności komunikacyjnej w Sieci” – mówi Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska. – „Trzeba pokazać Komisji Europejskiej, że obywatelom zależy na wolności słowa w Sieci. A to fundament demokracji”.

Prawo autorskie budzi emocje polskich użytkowników Internetu, czego przykładem były protesty przeciw ACTA. Z badań prowadzonych przez Fundację Nowoczesna Polska wynika jednak, że świadomość prawna zwykłych użytkowników, ale i ludzi pracujących w obszarze kultury i mediów, jest niska, co prowadzi do autocenzury – nie korzystamy z naszych wolności w obawie przed naruszeniem prawa. To nie sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego oraz realizacji prawa do edukacji, wiedzy i kultury.

Pytania Komisji obejmują najważniejsze zagadnienia systemu prawnoautorskiego, takie jak: legalność linkowania, czas obowiązywania majątkowych praw autorskich, system wynagradzania twórców, zakres dozwolonego użytku. Niestety, Komisja przygotowała pytania wyłącznie w języku angielskim. Aby ułatwić obywatelom udział w konsultacjach, Fundacja Nowoczesna Polska opracowała polską wersję pytań oraz zestaw 12 najważniejszych zagadnień wraz z wyjaśnieniami. Wystarczy pół godziny, by na nie odpowiedzieć. Formularz znajduje się na stronie: konsultacje.prawokultury.pl.

W wyniku konsultacji Komisja Europejska zadecyduje, czy i w jakim kierunku powinny pójść zmiany prawa autorskiego, dlatego jest ważne, aby jak najwięcej obywateli wzięło w nich udział.

Kontakt: prawokultury@nowoczesnapolska.org.pl

Materiał prasowy od Fundacji Nowoczesna Polska

Ruch w obronie lokatorów

Ruch w obronie lokatorów

Posłowie Twojego Ruchu złożyli w Sejmie projekt zmian w ustawie o ochronie lokatorów, dotyczący m.in. zapewnienia ochrony praw człowieka osób eksmitowanych, wzmocnienia instrumentów w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej najuboższych.

Zdaniem polityków obowiązujące obecnie przepisy w niewielkim stopniu zapewniają ochronę praw lokatorów, a władze publiczne stwarzają jedynie pozory, że wywiązują się z konstytucyjnych obowiązków wobec eksmitowanych. Jak informuje Portal Samorządowy, proponowane zmiany dotyczyłyby praw i obowiązków gmin. Twój Ruch chce wprowadzenia pojęcia osoby zagrożonej bezdomnością, wobec której gmina miałaby obowiązek m.in. zapewnienia lokalu socjalnego lub lokalu, do którego nastąpiłoby przekwaterowanie. Posłowie chcą też wzmocnienia ochrony i zwiększenia uprawnień lokatorów w zasobach publicznych. Ponadto osobom, które wynajmują lokale z takiego zasobu, a mogłyby bez uszczerbku dla własnego utrzymania korzystać z najmu w zasobach prywatnych, gminy mogłyby naliczać podwyższone opłaty czynszowe.

W nowych regulacjach wprowadzone zostałyby również mechanizmy umożliwiające uzyskanie pełnej wiedzy o potrzebach mieszkaniowych oraz stopniu ich zaspokojenia, a także kierowanie środków na ten cel zgodnie z zapotrzebowaniem. Pomysłodawcy projektu proponują także wprowadzenie określenia, że udzielanie pomocy mieszkaniowej lokatorom i byłym lokatorom ze zreprywatyzowanych budynków jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiaty. W celu skuteczniej realizacji ustawowych zadań posłowie formacji Janusza Palikota chcą wprowadzenia zasad dotyczących przyznawania gminom dotacji.