Rozmawiajmy o Polsce!

Rozmawiajmy o Polsce!

W czwartek i piątek (2021 lutego) w Warszawie odbędą się dwie interesujące debaty współorganizowane przez naszą redakcję, poświęcone odpowiednio nowoczesnemu patriotyzmowi oraz podmiotowości Polski.

W piątek 21 lutego o godz. 17:00 w kluboksięgarni Tarabuk przy ul. Browarnej 6 odbędzie się debata pod hasłem „Czy Polskę stać na podmiotowość?”, zorganizowana przez „Nowego Obywatela” wspólnie z internetowym tygodnikiem idei „Nowa Konfederacja”. Gośćmi specjalnymi będą prof. Witold Kieżun, znany z krytycznych analiz polskiej transformacji oraz diagnoz o neokolonialnym statusie naszego kraju, oraz ceniony ekonomista i polityk socjaldemokratyczny prof. Ryszard Bugaj, zasiadający w naszej Radzie Honorowej. Udział wezmą również Bartłomiej Radziejewski („Nowa Konfederacja”) oraz Michał Sobczyk („Nowy Obywatel”), zaś debatę poprowadzi Michał Rachoń z TV Republika.

Spotkanie zostało objęte patronatem przez Telewizję Republika, „Uważam Rze Historia”, Frondę.pl, Rebelyę.pl, serwisy Pitu Pitu i Blogpress oraz Wydawnictwo Rambler.

Wydarzenie na Facebooku: kliknij tutaj

Dzień wcześniej, czyli w czwartek, w Stacji Muranów (ul. Gen. Andersa 13) odbędzie się natomiast kolejna wspólna debata redakcji „Nowego Obywatela”, Nowych Peryferii i magazynu „Kontakt”. Tym razem głównym organizatorem jest to ostatnie czasopismo, które postanowiło zaprosić wszystkich do dyskusji, czy w roku 2014, w którym czeka nas m.in. dwudziestopięciolecie obrad Okrągłego Stołu i siedemdziesięciolecie powstania warszawskiego, możliwe jest stworzenie modelu patriotyzmu zaspokajającego potrzebę przynależności do wspólnoty, ale zarazem samokrytycznego i inkluzywnego. Debata, która rozpocznie się o godz. 19:00, będzie połączona z premierą 24. numeru „Kontaktu”, zatytułowanego „Pols-kość niezgody”, a panelistami będą socjolożka i publicystka Aleksandra Bilewicz, jeden z liderów polskich Zielonych dr Adam Ostolski oraz David Wildstein – zastępca redaktora naczelnego „Frondy”. Spotkanie poprowadzi Jan Mencwel z „Kontaktu”.

Wydarzenie na Facebooku: kliknij tutaj

Na oba spotkania serdecznie zapraszamy!

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Zawsze niskie… pensje

Zawsze niskie… pensje

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada kontrolę w Tesco. W jednym z opolskich sklepów sieci personel spędzał w pracy tyle czasu, ile wynikałoby z pełnego etatu, pomimo że formalnie zatrudniony był tylko na pół.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, w sklepie Tesco przy ul. Ozimskiej 72 w Opolu zatrudnione osoby pracowały na pół etatu plus cztery godziny tzw. dopełnienia. W praktyce wychodził więc pełny etat. Pracownicy dostawali wprawdzie wynagrodzenie za dodatkowe godziny, ale np. w przypadku zwolnienia lekarskiego ich wypłata była wyliczana według stawki dla pół etatu.

Dyrekcja sklepu ogłosiła, że pracy w ramach dopełnienia już nie będzie. Oznacza to, że pracownicy z dnia na dzień będą zarabiać o połowę mniej – będą teraz dostawać jedynie ok. 600 zł. Tymczasem brakuje rąk do pracy, co zwłaszcza w sobotę jest dla personelu uciążliwe.

Zdecyduj o przyszłości prawa autorskiego

Zdecyduj o przyszłości prawa autorskiego

Do 5 marca potrwają ogólnoeuropejskie konsultacje dotyczące prawa autorskiego. Wszyscy obywatele mają szansę włączyć się w proces jego reformowania. Fundacja Nowoczesna Polska stworzyła platformę ułatwiającą udział w konsultacjach.

Od 2001 roku, kiedy uchwalono obowiązującą dyrektywę dotyczącą prawa autorskiego, sposób korzystania z treści kultury znacząco się zmienił. Dzięki rozwojowi szerokopasmowego dostępu do internetu powstały serwisy hostingu wideo, serwisy społecznościowe i streamingowe.

– „Prawo autorskie reguluje większość komunikacji międzyludzkiej. Konsultacje to okazja dla obywateli do wpłynięcia na przepisy, które dotyczą codziennej aktywności komunikacyjnej w Sieci” – mówi Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska. – „Trzeba pokazać Komisji Europejskiej, że obywatelom zależy na wolności słowa w Sieci. A to fundament demokracji”.

Prawo autorskie budzi emocje polskich użytkowników Internetu, czego przykładem były protesty przeciw ACTA. Z badań prowadzonych przez Fundację Nowoczesna Polska wynika jednak, że świadomość prawna zwykłych użytkowników, ale i ludzi pracujących w obszarze kultury i mediów, jest niska, co prowadzi do autocenzury – nie korzystamy z naszych wolności w obawie przed naruszeniem prawa. To nie sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego oraz realizacji prawa do edukacji, wiedzy i kultury.

Pytania Komisji obejmują najważniejsze zagadnienia systemu prawnoautorskiego, takie jak: legalność linkowania, czas obowiązywania majątkowych praw autorskich, system wynagradzania twórców, zakres dozwolonego użytku. Niestety, Komisja przygotowała pytania wyłącznie w języku angielskim. Aby ułatwić obywatelom udział w konsultacjach, Fundacja Nowoczesna Polska opracowała polską wersję pytań oraz zestaw 12 najważniejszych zagadnień wraz z wyjaśnieniami. Wystarczy pół godziny, by na nie odpowiedzieć. Formularz znajduje się na stronie: konsultacje.prawokultury.pl.

W wyniku konsultacji Komisja Europejska zadecyduje, czy i w jakim kierunku powinny pójść zmiany prawa autorskiego, dlatego jest ważne, aby jak najwięcej obywateli wzięło w nich udział.

Kontakt: prawokultury@nowoczesnapolska.org.pl

Materiał prasowy od Fundacji Nowoczesna Polska

Ruch w obronie lokatorów

Ruch w obronie lokatorów

Posłowie Twojego Ruchu złożyli w Sejmie projekt zmian w ustawie o ochronie lokatorów, dotyczący m.in. zapewnienia ochrony praw człowieka osób eksmitowanych, wzmocnienia instrumentów w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej najuboższych.

Zdaniem polityków obowiązujące obecnie przepisy w niewielkim stopniu zapewniają ochronę praw lokatorów, a władze publiczne stwarzają jedynie pozory, że wywiązują się z konstytucyjnych obowiązków wobec eksmitowanych. Jak informuje Portal Samorządowy, proponowane zmiany dotyczyłyby praw i obowiązków gmin. Twój Ruch chce wprowadzenia pojęcia osoby zagrożonej bezdomnością, wobec której gmina miałaby obowiązek m.in. zapewnienia lokalu socjalnego lub lokalu, do którego nastąpiłoby przekwaterowanie. Posłowie chcą też wzmocnienia ochrony i zwiększenia uprawnień lokatorów w zasobach publicznych. Ponadto osobom, które wynajmują lokale z takiego zasobu, a mogłyby bez uszczerbku dla własnego utrzymania korzystać z najmu w zasobach prywatnych, gminy mogłyby naliczać podwyższone opłaty czynszowe.

W nowych regulacjach wprowadzone zostałyby również mechanizmy umożliwiające uzyskanie pełnej wiedzy o potrzebach mieszkaniowych oraz stopniu ich zaspokojenia, a także kierowanie środków na ten cel zgodnie z zapotrzebowaniem. Pomysłodawcy projektu proponują także wprowadzenie określenia, że udzielanie pomocy mieszkaniowej lokatorom i byłym lokatorom ze zreprywatyzowanych budynków jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiaty. W celu skuteczniej realizacji ustawowych zadań posłowie formacji Janusza Palikota chcą wprowadzenia zasad dotyczących przyznawania gminom dotacji.