Sędziom zabrakło odwagi

Sędziom zabrakło odwagi

– „Większości Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zabrakło odwagi do naprawienia skutków głupich decyzji politycznych, które każą Polakom pracować aż do śmierci” – komentuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podniesienia wieku emerytalnego Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”. – „Nigdy się z tym nie pogodzimy”.

Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzno do 67 lat jest konstytucyjne. Zakwestionował jedynie emerytury częściowe. „Solidarność” z rozczarowaniem przyjęła wyrok.

Związek od początku sprzeciwiał się reformowaniu systemu emerytalnego poprzez podniesienie wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. „Solidarność” domagała się poddania planowanych zmian pod głosowanie w referendum. Sejm odrzucił wniosek. W sierpniu Komisja Krajowa zdecydowała o skierowaniu skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego. Zdaniem Związku zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz zróżnicowanie warunków nabycia prawa do tzw. emerytur częściowych w zależności od płci jest niezgodne z Konstytucją RP. „Solidarność” skarży również nieprzestrzeganie przyjętej w Polsce w 2013 r. konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 102 w sprawie minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Konwencja zaleca, aby wiek uprawniający do emerytury nie przekraczał 65 lat. Dopuszcza się ustalenie wyższego wieku, ale powinno to być uzależnione od zdolności do pracy osób starszych w danym kraju. Związek zwraca uwagę, że ten warunek w Polsce nie został spełniony. We wrześniu 2012 „Solidarność” rozpoczęła kampanię informacyjną pod hasłem „Nie chcemy pracować aż do śmierci”, przypominającą o skutkach wydłużenia wieku emerytalnego. Spoty informacyjne były wyświetlane w kinach oraz w internecie.

Zgodnie z danymi GUS i Eurostatu tylko niewielka część społeczeństwa zachowuje po 65. roku życia zdolność do pracy zawodowej. Choć wydłuża się średnia długość życia, skraca się tzw. długość życia w zdrowiu. Oznacza to, że w polskich realiach wiek 67 lat nie jest wiekiem rozpoczynania nowego życia na emeryturze, ale wiekiem chorowania i umierania.

Trybunał Konstytucyjny wczoraj niejednogłośnie uznał, że podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia jest zgodne z konstytucją. Pełny skład TK – przy sześciu zdaniach odrębnych co do różnych punktów wyroku – uznał, że zaskarżone przez NSZZ „Solidarność”, posłów PiS i OPZZ przepisy o podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat są zgodne z ustawą zasadniczą i konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy.

– „Jedno jest pewne. Sprawy wydłużonego wieku emerytalnego nie odpuścimy” – podkreśla szef „Solidarności”.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Neoliberałowie, czyli szaleńcy i puczyści

Neoliberałowie, czyli szaleńcy i puczyści

Od niedawna w Sieci można przeczytać dwie ciekawe publikacje: „Pucz Balcerowicza” Jana Koziara oraz „Obłęd reform. Wyprzedaż Polski” prof. Kazimierza Z. Poznańskiego.

Wspomniane broszury poświęcone są krytyce neoliberalizmu oraz polskiej transformacji gospodarczej, opartej na tej doktrynie. W wersji elektronicznej opracował je Jan Koziar, członek Rady Honorowej „Nowego Obywatela” zaangażowany w krytykę antyspołecznych modeli gospodarki rynkowej już w czasach podziemnej „Solidarności”.

Z pierwszym z wspomnianych opracowań można się zapoznać klikając tutaj, z drugim – pod tym adresem.

Polecamy!

Chorzy, ale bojowi

Chorzy, ale bojowi

W poniedziałek pod Sejmem odbyła się Manifestacja Godności Osób z Niepełnosprawnościami, w której wzięło udział kilkuset uczestników.

Jak informuje portal niepelnosprawni.pl, protestujący domagali się m.in. uchwalenia ustawy antydyskryminacyjnej, zniesienia kryterium dochodowego w dofinansowywaniu przedmiotów ortopedycznych i podniesienia wysokości rent do poziomu najniższej emerytury.

Oprócz tego manifestujący zwracali uwagę na potrzebę uchwalenia ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (opracowanej przez środowisko fizjoterapeutów), likwidacji tzw. pułapki rentowej, udoskonalenia systemu kierowania rodziców dzieci z niepełnosprawnością do odpowiednich poradni, instytucji i ośrodków, ujednolicenia systemu rozliczania placówek oświatowych z subwencji na uczniów z niepełnosprawnością poprzez przedstawianie comiesięcznych raportów z poniesionych kosztów terapii.

Głównym organizatorem protestu było Stowarzyszenie Aktywne Życie. Poparło go 46 organizacji z całego kraju. Protestujący przeszli spod Sejmu pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, której przekazali postulaty zebrane przed manifestacją od wszystkich popierających ją inicjatyw.

Ekonomia absurdu

Ekonomia absurdu

Kolejna audycja z cyklu „Głos Obywatela” będzie poświęcona absurdom medialnych narracji o polskich przedsiębiorcach, rzekomo gnębionych przez chciwe państwo i roszczeniowych pracowników. Słuchajcie nas w środę (7 maja) o godzinie 9:07 w internetowym Radiu WNET.

Taki mamy klimat – w którym przedsiębiorca robiący wszystko, by móc jak najtaniej i jak „najelastyczniej” zatrudnić pracownika określany jest jako rozsądny i kierujący się interesem firmy oraz logiką rynkową. Za to pracownik, robiący wszystko, by jak najwięcej zarabiać i mieć możliwie stabilne zatrudnienie, nazywany jest roszczeniowym i nieodpowiedzialnym. W zdrowo funkcjonującej gospodarce każdy zdaje sobie sprawę, że wszystkie strony gry rynkowej (przedsiębiorcy, pracownicy, konsumenci) są równie istotne, a nadmierne osłabienie którejś z nich przyniesie przykre konsekwencje prędzej czy później. Ale kto powiedział, że u nas musi być zdrowa gospodarka – tak przed miesiącem na łamach „Nowego Obywatela” pisał Piotr Wójcik. Nawiązując do wspomnianego artykułu, który wzbudził duże zainteresowanie czytelników, w naszej audycji porozmawiamy z jego autorem m.in. o pozycji pracowników i pracodawców, faktycznych obciążeniach podatkowych i składkowych nałożonych na te grupy itd. Drugim gościem programu będzie Konrad Pisarski z ruchu Polska Społeczna, którego jednym z głównych celów jest walka o szeroko rozumiane prawa pracownicze.

Radia WNET można słuchać tutaj.