Kobiety na peryferiach

Kobiety na peryferiach

Czy istnieje „wiejski feminizm”? Jakie bariery muszą przełamywać kobiety działające na wsi i w małych miastach? Dlaczego ich historia oraz dzisiejsza społeczna aktywność i praca pozostają „niewidzialne”? 15 maja (czwartek) oraz 21 maja (środa) będzie można o tym porozmawiać w warszawskiej Klubokawiarnia Kicia Kocia. Wydarzenie zostało objęte naszym patronatem.

15 maja o 18:00 zapraszamy na pokaz filmowy i dyskusję o nieopowiedzianej historii kobiet.

Zaprezentowany zostanie film pt. „Jugów – pamięć i zapomnienie”, którego celem było odtworzenie historii przymusowych przesiedleń powojennych na Śląsk z perspektywy kobiet i ich życia codziennego.

Po filmie odbędzie się dyskusja z inicjatorkami powstania filmu – Aliną Doboszewską (Fundacja Dobra Wola) i Sławomirą Walczewską (Fundacja Kobieca eFKa).

21 maja o 18:30 w tym samym miejscu zapraszamy na debatę pod hasłem „Kobiety na peryferiach. O niewidzialnej aktywności kobiet na wsiach i mniejszych miastach”.

Jej uczestnikami/czkami będą:

Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – socjolożka i etnografka, specjalizuje się w socjologii wsi i rolnictwa. Kierowała pracą zespołu socjologicznego „Solidarności” Mazowsze w latach 80. Pracuje w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Henryk Wujec – działacz KOR i „Solidarności”, doradca prezydenta ds. społecznych, zajmuje się m.in. problemami mieszkańców wsi.

Joanna Szewczyk – organizatorka Wiejskiego Domu Kultury w Trzylatkowie Parcela k. Grójca, aktywistka rolniczo-wiejska, mieszkanka Ziemięcina, związana z warszawskim BioBazarem.

Dr Tomasz Rakowski – etnolog, antropolog kultury, lekarz, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Prowadził badania terenowe nad społecznymi doświadczeniami transformacji na obszarach wiejskiego bezrobocia. Autor głośnych „Łowców, zbieraczy, praktyków niemocy”.

Debatę poprowadzą:

Dr Sylwia Michalska – adiunktka w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, zajmuje się m.in. rolą kobiet na wsi dawniej i dziś.

Mateusz Piotrowski – działacz Stowarzyszenia Folkowisko, współorganizator kampanii społecznej „Jestem ze Wsi!”.

Wydarzenie organizowane jest w ramach akcji Stowarzyszenia Folkowisko „Kultura jest Babą”. Miejsce obu imprez: Klubokawiarnia Kicia Kocia, ul. Garibaldiego 5A.

Dołącz na Facebooku

Przypominamy nasz tekst na podobny temat: kliknij tutaj

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Spółdzielcza noc

Spółdzielcza noc

W sobotę (17 maja) w Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce już po raz czwarty odbędzie się Noc Kooperatystów, współorganizowana przez nas razem z Krajową Radą Spółdzielczą i Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych. Z kolei w środę (14 maja) o godz. 9:07 Radio WNET wyemituje okolicznościową audycję.

W tym roku, poza tradycyjnym zwiedzaniem muzeum – przewodnikiem będzie jeden z naszych stałych współpracowników, Konrad Malec – odbędą się dwa wykłady. Pierwszy z nich, pt. „Historia i znaczenie spółdzielczości inwalidów”, zostanie wygłoszony przez Ludwika Mizerę z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych. Drugi wygłosi dr Adam Piechowski, dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego i członek Rady Honorowej „Nowego Obywatela”, a będzie on dotyczył wkładu spółdzielczości w odzyskanie i umocnienie niepodległości Polski po I wojnie światowej.

Ponadto będzie można wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez Spółdzielnię MaM, zapoznać się z polskimi spółdzielniami i innymi działaniami prospołecznymi (własne stoisko będzie miała m.in. redakcja „Nowego Obywatela”). Oprawę artystyczną zapewni Spółdzielnia Socjalna UAD. Uważni zwiedzający będą mogli wziąć udział w konkursie wiedzowym i wygrać Wielkie Księgi Polskiej Spółdzielczości oraz przekazane przez Spółdzielnię Socjalną „Spóła Działa” płyty „Zespolenie”.

Gorąco zapraszamy w najbliższą Noc Muzeów (17 maja) do Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce, na ul. Jasną 1 w Warszawie, od godziny 19.00 do północy. Równie serdecznie rekomendujemy specjalne wydanie „Głosu Obywatela” – gośćmi audycji Konrada Malca będą wspomniani L. Mizera i A. Piechowski.

Program Nocy Kooperatystów znajduje się tutaj, zaś stosowne wydarzenie na Facebooku – można znaleźć tu.

Radia WNET można słuchać tutaj.

Ćwierć wieku manipulacji

Ćwierć wieku manipulacji

Minęło 25 lat od powstania „Gazety Wyborczej”, czyli organu prasowego beneficjentów polskiej transformacji.

Choć nie podzielamy prawicowych obsesji na tle Adama Michnika i jego środowiska, już od kilkunastu lat krytykujemy je za bardzo konkretne grzechy, zwłaszcza ograniczanie debaty publicznej – np. poprzez wyrafinowane uciszanie krytyków niesprawiedliwych stosunków społeczno-ekonomicznych. Z okazji dzisiejszej rocznicy przypominamy nasz wywiad ze Stanisławem Remuszką z maja 2001 r. Jeden z współtwórców czołowej polskiej gazety wspomina w nim co najmniej dwuznaczne początki imperium medialnego Agory oraz haniebne próby uciszania przez nie swoich krytyków.

Wywiad przeczytać można tutaj.

Sędziom zabrakło odwagi

Sędziom zabrakło odwagi

– „Większości Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zabrakło odwagi do naprawienia skutków głupich decyzji politycznych, które każą Polakom pracować aż do śmierci” – komentuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podniesienia wieku emerytalnego Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”. – „Nigdy się z tym nie pogodzimy”.

Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzno do 67 lat jest konstytucyjne. Zakwestionował jedynie emerytury częściowe. „Solidarność” z rozczarowaniem przyjęła wyrok.

Związek od początku sprzeciwiał się reformowaniu systemu emerytalnego poprzez podniesienie wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. „Solidarność” domagała się poddania planowanych zmian pod głosowanie w referendum. Sejm odrzucił wniosek. W sierpniu Komisja Krajowa zdecydowała o skierowaniu skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego. Zdaniem Związku zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz zróżnicowanie warunków nabycia prawa do tzw. emerytur częściowych w zależności od płci jest niezgodne z Konstytucją RP. „Solidarność” skarży również nieprzestrzeganie przyjętej w Polsce w 2013 r. konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 102 w sprawie minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Konwencja zaleca, aby wiek uprawniający do emerytury nie przekraczał 65 lat. Dopuszcza się ustalenie wyższego wieku, ale powinno to być uzależnione od zdolności do pracy osób starszych w danym kraju. Związek zwraca uwagę, że ten warunek w Polsce nie został spełniony. We wrześniu 2012 „Solidarność” rozpoczęła kampanię informacyjną pod hasłem „Nie chcemy pracować aż do śmierci”, przypominającą o skutkach wydłużenia wieku emerytalnego. Spoty informacyjne były wyświetlane w kinach oraz w internecie.

Zgodnie z danymi GUS i Eurostatu tylko niewielka część społeczeństwa zachowuje po 65. roku życia zdolność do pracy zawodowej. Choć wydłuża się średnia długość życia, skraca się tzw. długość życia w zdrowiu. Oznacza to, że w polskich realiach wiek 67 lat nie jest wiekiem rozpoczynania nowego życia na emeryturze, ale wiekiem chorowania i umierania.

Trybunał Konstytucyjny wczoraj niejednogłośnie uznał, że podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia jest zgodne z konstytucją. Pełny skład TK – przy sześciu zdaniach odrębnych co do różnych punktów wyroku – uznał, że zaskarżone przez NSZZ „Solidarność”, posłów PiS i OPZZ przepisy o podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat są zgodne z ustawą zasadniczą i konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy.

– „Jedno jest pewne. Sprawy wydłużonego wieku emerytalnego nie odpuścimy” – podkreśla szef „Solidarności”.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”