Twoja Stacja Cię potrzebuje

Twoja Stacja Cię potrzebuje

Ruszyła społeczna zbiórka pieniędzy na upiększenie Stacji Wolimierz – centrum kultury alternatywnej funkcjonującego w sercu Pogórza Izerskiego. „Nowy Obywatel” zachęca do włączenia się!

Stacja to zabytkowy dworzec kolejowy, który ponad 20 lat temu ocaliła od rozbiórki grupa aktorów teatru Klinika Lalek. Dzięki społecznemu zaangażowaniu setek osób Wolimierz stał się miejscem na mapie Polski, którego nie sposób porównać z żadnym innym. Każdy może tutaj przyjechać, zaangażować się w życie stacyjne – wspólnie z nami planować, kreować przestrzeń, gotować, pracować w ogrodzie, organizować wydarzenia kulturalne. Stacja działa na zasadach wolontariatu, wymiany międzykulturowej, ekologii… Integruje się tutaj lokalna społeczność i wielcy artyści, okoliczni twórcy, rolnicy i młodzież z wolontariuszami z całego świata, cyrkowcami, aktorami, muzykami, podróżnikami, dobrymi ludźmi – piszą mieszkańcy Stacji.

Jeszcze przed tegoroczną (17-20 lipca) edycją corocznego międzynarodowego festiwalu sztuki, muzyki i ekologii – będącego tym razem jednocześnie Spotkaniem Wiejskich Alternatywnych Społeczności z Polski i Europy – rezydenci Stacji planują ją wzbogacić i upiększyć, m.in. za pomocą małych domków, stołów, ław, huśtawek oraz… plaży. Wsparcie finansowe jest potrzebne, żeby zakupić jakościowe materiały i zapewnić bezpieczeństwo korzystającym z nowych przestrzeni oraz zapewnić komfort pracy – nakarmić spracowanych fachowców i wolontariuszy. Wspierając inicjatywę, inwestujecie pieniądze w swój przyjazd tutaj, współtworzycie miejsce, które będzie Wam służyć. Przyczyniacie się do rozwoju Stacji Wolimierz – miejsca otwartego, do którego, jeśli tylko zechcecie, możecie przyjechać – piszą animatorzy inicjatywy.

Co możesz zrobić, żeby pomóc Stacji?
1) wpłacić za pośrednictwem tej strony choćby symboliczną kwotę;
2) informować o akcji swoich znajomych (np. za pomocą portali społecznościowych), naganiać, nagabywać, głosić dobre imię…

Zbiórka potrwa do 24 czerwca. Zachęcamy!

Artykuł Szymona Surmacza na temat Stacji i powiązanych z nią inicjatyw, które współanimuje Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” (wydawca „Nowego Obywatela”), przeczytać można tutaj.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

„Amazon” najgorszym szefem świata

„Amazon” najgorszym szefem świata

Zakończył się III Kongres MKZZ w Berlinie, który odbywał się w dniach 18-23 maja. Delegaci ponownie wybrali na Sekretarz Generalną Sharan Burrow. Przewodniczącym MKZZ po odejściu Michaela Sommera został João Antonio Felicio z brazylijskiego CUT, a zastępcami Sekretarz Generalnej Jaap Wienen i Wellington Chibebe. Rada Generalna, która odbyła się na zakończenie Kongresu, mianowała również wiceprzewodniczących MKZZ: Marię Fernandę Carvalho Francisco z UNTA-CS z Angoli i Karl-Pettera Thorwaldssona ze szwedzkiego LO.

Uchwała programowa zjazdu obejmuje m.in. plan działań budujących siłę pracowników – siłę kształtowania społeczeństw i gospodarek sprawiedliwych społecznie. Kongres przyjął plany działań zapewniające wzrost uzwiązkowienia (m.in. delegaci zadeklarowali zorganizowanie ponad 27 mln nowych członków), stabilne miejsca pracy, bezpieczne dochody i ochronę socjalną, wdrażanie praw. MKZZ domaga się w niej również działań instytucjonalnych i polityki dążącej do formalizowania miejsc pracy w szarej strefie, w tym systemów ochrony socjalnej i płac minimalnych, z których można się utrzymać. Ochrona socjalna musi zastąpić korporacyjną dobroczynność, która coraz częściej wypycha politykę publiczną. MKZZ jest zdeterminowana odeprzeć ataki na negocjacje zbiorowe. Domaga się, aby cele rozwojowe ONZ po 2015 r. zawierały godną pracę, ochronę socjalną i sprawiedliwość klimatyczną.

Jednocześnie Kongres wezwał do walki o świat bez broni masowego rażenia i o rozbrojenie poprzez demokratyczną władzę ludzi oraz dialog jako metodę rozwiązywania konfliktów. MKZZ będzie przeciwstawiać się opresji ze strony władz wobec kobiet i emigrantów oraz ludności autochtonicznej, mniejszości religijnych i etnicznych, dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy.

Delegaci Kongresu mieli też możliwość głosowania na najgorszego szefa świata. W szranki stanęli:

• C. Douglas McMillon, dyrektor generalny Wal-Mart Stores,
• Jamie Dimon, dyrektor generalny JP Morgan Chase,
• Loyd Blankfein, dyrektor generalny Goldman Sachs Group,
• Charles Koch, dyrektor generalny Koch Industries,
• Lee Kun-Hee, prezes Samsung Group,
• Ivan Glasenberg, dyrektor generalny Glencore Xstrata,
• Jeff Bezos, dyrektor generalny firmy Amazon,
• Pan X, szef Qatar Airways,
• Rupert Murdoch, prezes i dyrektor generalny News Corp.

Oddano ponad 20 tysięcy głosów. „Zwycięzcą” został Jeff Bezos z Amazona.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Dumping? Nie tym razem

Dumping? Nie tym razem

Ministerstwo pracy przy okazji niedawnego przetargu dało przykład, jak administracja publiczna może walczyć ze śmieciowym zatrudnieniem.

W przetargu na ochronę budynków resortu jedno z głównych kryteriów oceny ofert (aż 40 proc.) stanowiła liczba pracowników, którzy zostaną po zawarciu umowy zatrudnieni na etatach. „Rzeczpospolita” podkreśla, że ministerstwo pierwszy raz postawiło wykonawcom takie wymagania. Zazwyczaj urzędy, szpitale czy jednostki wojskowe stosują tylko jedno kryterium, którym jest najniższa cena. – „Przetarg na ochronę gmachów ministerstwa może być zwiastunem pierwszych pozytywnych zmian na rynku zamówień publicznych” – komentuje Mirosław Greber, prezes zarządu Impel Security Polska, spółki, która wygrała wspomniany przetarg. – „Liczymy, że inne instytucje publiczne, ogłaszając przetargi, będą stosowały podobne kryteria przy wyborze najlepszej oferty” – mówi Janusz Sejmej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Sławomir Wagner, prezes Polskiej Izby Ochrony, jest pozytywnie zaskoczony krokiem ministerstwa. Komentuje, że kryteria, jakie przyjęto, powinny być standardem, w przeciwnym wypadku powstaje tak silna presja na zaniżanie płac, że ochroniarze pracują za stawki, w które wprost trudno uwierzyć. Do redakcji „Rzeczpospolitej” zadzwonił ostatnio ochroniarz jednego z oddziałów… Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który na etacie pracuje tylko do końca maja. Od 1 czerwca dostał propozycję tej samej pracy na umowie-zleceniu z wynagrodzeniem 3 zł za godzinę (sic!) i pulą 240 godzin do przepracowania w miesiącu. Pracodawca utrzymuje, że za pieniądze z kontraktu wynegocjowanego z ZUS nie jest w stanie utrzymać wcześniejszych warunków.

– „Wcześniej nie słyszałem, aby którykolwiek urząd czy instytucja publiczna stosowały podobne kryteria wyboru oferty” – komentuje politykę resortu pracy Tomasz 
Czajkowski, były prezes 
Urzędu Zamówień Publicznych. – „Trzeba promować takie dobre 
praktyki, bo dzięki temu zmaleje liczba umów śmieciowych 
i przybędzie osób zatrudnionych na etatach. 
Przypomnę, że zgodnie z Prawem zamówień publicznych 
premier ma prawo wydać rozporządzenie, w którym określi, 
jakie kryteria powinny być stosowane przez administrację 
publiczną przy ogłaszaniu przetargów. Szef rządu mógłby łatwo podnieść standardy, potrzebne szczególnie przy zamawianiu usług ochrony i sprzątania” – dodaje.

Przypomnijmy przy okazji, że resort pracy przygotował zmiany, które mają przeciwdziałać nadużywaniu „śmieciówek” m.in. przez firmy ochroniarskie. Powszechnym zjawiskiem jest zaniżanie składek ZUS poprzez zawieranie kilku umów-zleceń. Nowelizacja przepisów, która trafiła już do Sejmu, nakaże płacić składki od kilku takich umów do wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Przypominamy nasz tekst o tym, jak ważną bronią w walce o sprawiedliwość społeczną mogą być odpowiednio konstruowane zamówienia publiczne: kliknij, aby przeczytać.

Dreszcze Bieńkowskiej

Dreszcze Bieńkowskiej

Dlaczego rząd, promując efekty dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, postanowił nie wspominać o kolei?

Państwo są jacyś bardzo ponurzy. Ja za każdym razem mam dreszcze jak ten spot widzę. Naprawdę was nie ruszył?! – ze zdziwieniem dopytywała dziennikarzy wicepremier Elżbieta Bieńkowska po pierwszym pokazie spotu „10 lat świetlnych”, promującego dziesięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Spot powstał na zlecenie kierowanego przez Bieńkowską Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Jak czytamy w oficjalnym opisie spotu, „film promocyjny »10 lat świetlnych« pokazuje skok cywilizacyjny, który dokonał się na przestrzeni lat 2004-2014, w znaczącym stopniu dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich. Celem filmu jest zobrazowanie wymiernych korzyści związanych z obecnością Polski w Unii Europejskiej oraz unaocznienie skoku cywilizacyjnego, który dzięki naszej akcesji do Unii Europejskiej, dokonał się w stosunkowo krótkim czasie”.

W filmie promocyjnym możemy zobaczyć wieżowce, zadbane starówki, wiatraki energetyczne, łany zbóż, a także koncerty, festyny, wydarzenia sportowe, kibiców, ludzi wypoczywających nad wodą oraz pokazy fajerwerków. Znamienne jest, że w spocie – który u wicepremier odpowiedzialnej za infrastrukturę wywołuje dreszcze – ani razu nie pojawia się kolej. Czterokrotnie pojawiają się za to inwestycje drogowe: autostrada, droga ekspresowa oraz dwa widowiskowe mosty drogowe.

W rozpędzonym pociągu

Niemal równocześnie z filmem promocyjnym wydany został obszerny raport Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod tytułem „10 PL-UE. Polskie 10 lat w Unii”. Publikacja niejako stanowi merytoryczne rozwinięcie spotu, a przy tym – w przeciwieństwie do materiału filmowego – nie sprowadza zagadnienia skoku cywilizacyjnego głównie do koncertów, festynów i wydarzeń sportowych.

Na początku raportu możemy przeczytać, że „przystępując do UE w 2004 r., Polska wsiadła do »rozpędzonego pociągu«, poruszającego się według skomplikowanych mechanizmów i zasad gry wypracowanych w ciągu 50 lat procesu integracji”. I właściwie na tych słowach kończy się tematyka kolejowa w raporcie…

W dziale zatytułowanym „Rozbudowa infrastruktury” nie znajdziemy żadnego zdania dotyczącego kolei. Na dział poświęcony infrastrukturze składają się bowiem tylko takie oto rozdziały: „Autostrady i drogi ekspresowe”, „Po Polsce: szybciej i bezpieczniej” (odnoszący się wyłącznie do dróg), „Ochrona środowiska” (poświęcony oczyszczaniu ścieków), „Energetyka”, „Infrastruktura gazowa” oraz „Infrastruktura elektroenergetyczna”.

Publikacja na swoich 252 stronach tylko dwa razy podejmuje temat kolei. A właściwie jedynie się po nim prześlizguje. Pierwszy raz w rozdziale „Ramy prawne dobre dla firm”: „W Polsce pojawiły się także zupełnie nowe prawne rozwiązania, jak np. otwarcie rynku transportu kolejowego czy lotniczego”. Drugi raz w rozdziale „Nowa lotnicza infrastruktura”: „Zbudowano połączenia lotniska z aglomeracjami miejskimi. Tak powstało m.in. połączenie kolejowe z Dworca Centralnego na Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie”.

Największy program w historii?

To, że w 252-stronicowym raporcie, w którego merytoryczne opracowanie były zaangażowane 24 osoby, temat kolei został właściwie pominięty, nie może być wynikiem przypadkowego niedopatrzenia.

Tym bardziej, że Grupa PKP chwali się, że „10 lat w Unii Europejskiej przyniosło ogromne zmiany na polskiej kolei”, podkreślając, że spółki kolejowe „należą do najważniejszych beneficjentów środków unijnych”. Prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Remigiusz Paszkiewicz mówi nawet o „największym w historii polskich kolei programie modernizacji, rewitalizacji i remontów”.

Według danych Grupy PKP, przez ostatnich 10 lat PKP PLK wydały na remonty infrastruktury ponad 26 mld zł. Środki te w większości pochodzą z funduszy europejskich. – „Dzięki ich efektywnemu wykorzystaniu realizowane są inwestycje w tabor, modernizowane linie kolejowe oraz dworce. Wszystkie te działania oznaczają szybszą i bardziej komfortową podróż pociągiem oraz obsługę podróżnych na europejskim poziomie” – chwali się PKP.

Balans w stronę dróg

Zapewnienia Grupy PKP kłócą się z danymi zaprezentowanymi przez Dyrekcję Generalną Mobilności i Transportu w Komisji Europejskiej. Dyrekcja niespełna miesiąc przed dziesiątą rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej opublikowała „Tablicę wyników transportu w Unii Europejskiej” („EU Transport Scoreboard”). Z tego rankingu wcale nie wynika, by polska kolej mogła chwalić się osiągnięciem europejskiego poziomu.

Według zestawienia Komisji Europejskiej, wskaźnik jakości infrastruktury kolejowej – w skali od 1 (ekstremalnie nierozwinięta) do 7 (rozległa, sprawna i wydajna) – wynosi dla Polski 2,56. Polska, spośród 26 unijnych państw posiadających kolej, uplasowała się na 25. pozycji. Gorszy wynik osiągnęła jedynie Rumunia – 2,33.

Wciąż niski jest w Polsce również poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Wskaźnik dla Polski – mierzony liczbą ofiar śmiertelnych na milion pociągokilometrów – wynosi 2,24, co daje naszemu krajowi 23. pozycję. Gorzej jest tylko w Bułgarii (2,33), na Słowacji (2,48) oraz w Rumunii (2,86).

Wygląda na to, że wicepremier Elżbieta Bieńkowska wcale jednak nie zamierza traktować problemów kolei jako tych, które należy rozwiązać. Filozofia Bieńkowskiej sprowadza się do co jakiś czas wyrywających się jej słów o konieczności przesuwania funduszy unijnych z kolei na drogi. 7 lutego 2014 r. na spotkaniu z marszałkami województw w Kielcach wicepremier Bieńkowska powiedziała: „Potrzebujemy, aby balans był przechylony w stronę dróg, nie kolei”.

Jak widać, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju kolej wciąż uważana jest za problem, który najlepiej omijać. Zamówiony przez resort spot promocyjny, w którym ani razu nie pojawia się kolej, tylko to potwierdza.

Karol Trammer

Tekst pochodzi z dwumiesięcznika „Z Biegiem Szyn” nr 3/71 (maj-czerwiec 2014), www.zbs.net.pl