Finał akcji „Kultura jest Babą”

Finał akcji „Kultura jest Babą”

Już w najbliższy weekend na Festiwalu Folkowisko akcja „Kultura jest Babą” będzie miała swój punkt kulminacyjny. W jej ramach na odbywającej się we wsi Gorajec imprezie pomysłodawcy działania organizują debatę społeczną z wiejskimi aktywistkami, finałowy koncert „Babskie granie”, dyskusje o kobiecej historii oraz różnorodne warsztaty.

Akcja „Kultura jest Babą”, mająca na celu pokazanie wkładu wiejskich kobiet w kulturę, do tej pory toczyła się w Internecie (na profilu na Facebooku), a także prezentowała się w Warszawie i Krakowie (w maju i czerwcu odbyły się tam debaty o społecznej i literackiej aktywności wiejskich kobiet).

W sobotę 12 lipca Mała Scena Folkowiska gościć będzie trzecią z serii „babskich” dyskusji, pod tytułem „Kultura jest babą? Zaangażowanie kobiet w działalność społeczną i kulturalną na wsi i w mieście”. – „Robimy debatę o wsi i na wsi” – mówi Mateusz Piotrowski, jeden z organizatorów. – „Chcemy podczas niej oddać głos osobom, które znają sprawę najlepiej – czyli kobietom działającym i mieszkającym na obszarach wiejskich. Wspólnie przyjrzymy się temu, jak wygląda nieoceniona praca kobiet w sferze społecznej i kulturalnej, a także – »niewidzialna« praca w domu i w polu”. Debata ma mieć charakter otwarty, panelistki i uczestniczki warsztatów będzie wspierać publiczność. Zamiarem organizatorów jest nie tylko opowiedzenie o szeroko rozumianej aktywności kobiet i wymienienie problemów, z którymi muszą się mierzyć, ale także konstruktywne myślenie, jak można te problemy rozwiązywać.

Uczestniczkami debaty będą:
• członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz Klubu Seniora z gminy Cieszanów, uczestniczki warsztatów w ramach akcji „Kultura jest Babą”
oraz
Urszula Kopeć-Zaborniak – poetka, podróżniczka, aktywistka, dyrektor biblioteki w Cieszanowie. Organizatorka wielu akcji animujących i integrujących lokalną społeczność, m.in. Seniorzy dla Najmłodszych, Wielopokoleniowy Kuferek Babci czy Centrum Fotografii Lokalnej;
Aleksandra Rózga – animatorka kultury i artystka, związana m.in. z Uniwersytetem Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej i grupą MOKSHA z Ukrainy Współtworzy Kolektyw Stacja „Sanok Miasto”, zajmujący się kreowaniem nowej przestrzeni kultury w budynku dawnego dworca miejskiego w Sanoku;
Joanna Szurlej – działaczka na rzecz równych praw kobiet, założycielka Stowarzyszenia Kobiet Bieszczadzkich „Nasza Szansa”, dyrektorka Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „SOS” w Lesku;
Zofia Zaborniak – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Bruśnie, radna gminy Horyniec-Zdrój, inicjatorka wielu inicjatyw społecznych w Nowym Bruśnie i Polance Horynieckiej, m.in.: Pikników Rodzinnych, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Babci i Dziadka czy wspólnej Wigilii dla mieszkańców;
Moderacja: Magdalena Chustecka – działaczka społeczna i trenerka zajmująca się wspieraniem aktywności oraz obecności kobiet w sferze publicznej, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Drugim dużym wydarzeniem w ramach akcji na festiwalu będzie finałowy koncert „Babskie Granie”, który odbędzie się w niedzielny wieczór 13 lipca. Nie będą to zwykłe występy – organizatorzy poproszą dwa zespoły, jeden grający tradycyjnie, drugi łączący folklor ze współczesną muzyką, o przygotowanie wspólnych kompozycji. Pierwsza para to BlokowioskaHudacy – zespoły w różny sposób interpretujące muzykę bałkańską i karpacką. W drugiej zaś współpracować będą Strojone – grupa dziewcząt z Krakowa śpiewających słowiańskie pieśni, oraz Niespodzianka – zespół z Koła Gospodyń Wiejskich z Krowicy Samej.

Oprócz tego, do programu Folkowiska włączono także liczne warsztaty, m.in. spotkanie „Kobieca Pamięć”, na którym festiwalowicze będą uczyć się, jak odnajdywać swoje korzenie, a także pokaz filmu „Żywobyczi przi granicy”, po którym odbędzie się dyskusja z inicjatorkami powstania obrazu, Aliną Doboszewską oraz Olgą Łaniewską.

Organizator akcji, Stowarzyszenie „Folkowisko”, zaprasza także na stronę folkowisko.gorajec.info, gdzie m.in. publikowane są wywiady z aktywnymi i oryginalnymi kobietami mieszkającymi na wsi. Wszystkie tegoroczne działania organizacji mają na celu promowanie pozytywnego wizerunku wsi, a szczególnie przypomnienie roli kobiety w kulturze wiejskiej.

„Nowy Obywatel” jest jednym z patronów kampanii.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Przyszłość kooperatyw, kooperatywy przyszłości

Przyszłość kooperatyw, kooperatywy przyszłości

11 lipca (najbliższy piątek) w Warszawie odbędzie się dyskusja poświęcona perspektywom rozwoju polskiej spółdzielczości. „Nowy Obywatel” objął patronat nad imprezą.

Czy w czasach triumfu indywidualizmu i obsesji efektywności kooperatywy mają jeszcze rację bytu? Na całym świecie blisko miliard ludzi zaangażowanych jest w taką formę aktywności, jednak w Polsce spółdzielczość jest powszechnie uznawana za relikt minionych czasów. Tymczasem idea przedsiębiorstwa, które jest zarządzane demokratycznie, należy do swoich członków, dba o lokalny rozwój i nie dąży do zysku za wszelka cenę, wciąż dla wielu może być pociągająca. W ostatnich latach nastąpił rozkwit aktywności opartej na współdziałaniu i współdzieleniu; młodzi dorośli mają dość śmieciowych prac na śmieciowych umowach, ale nie chcą paść w objęcia korporacji, dlatego skrzykują się i zakładają kooperatywy.

Podczas piątkowego spotkania praktycy szeroko rozumianej spółdzielczości opowiedzą o tym, czym się zajmują, dlaczego wybrali taką formę działania i jak wyobrażają sobie przyszłość kooperatyw w Polsce. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele m.in. Nowego Obywatela”, Kooperatywy Dobrze, Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO oraz Spółdzielni Socjalnej Spóła Działa.

Impreza odbywa się w ramach „Wczasów Ekonomicznych”, czyli letniego cyklu dyskusji, wykładów i prezentacji realizowanych w ramach tegorocznej edycji Zielonego Jazdowa, będącego projektem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. „Punktem wyjścia wszystkich spotkań są wizje, idee i strategie dla szeroko rozumianej ekonomii, które mają siłę tworzenia alternatywy wobec lawiny kryzysów współczesnego świata” – piszą organizatorzy. Cele najbliższej debaty definiują następująco: „Zależy nam na przedstawieniu wizji pozytywnej i jednocześnie realistycznej, na zarysowaniu perspektyw budowy Rzeczpospolitej Kooperatywnej w obecnych warunkach”.

Kiedy: 11 lipca 2014 (piątek) g. 19:00

Gdzie: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2

Zapraszamy!

 

Bezcłowo i bezprawnie

Bezcłowo i bezprawnie

Trwa kampania w obronie pracownicy sklepu bezcłowego Aelia na warszawskim Lotnisku Chopina, zwolnionej za działalność związkową. Zachęcamy do podpisywania e-petycji w tej sprawie.

27 maja personel sklepu międzynarodowej sieci Aelia na warszawskim Okęciu założył komisję zakładową Inicjatywy Pracowniczej. 7 czerwca Anna Kucharzyk, wybrana przez członków na przedstawicielkę komisji, została zwolniona bez terminu wypowiedzenia. Jej umowa została rozwiązana w trybie dyscyplinarnym, stosowanym w przypadkach ciężkich zaniedbań obowiązków w miejscu pracy. Zwolnienie nie zostało zaakceptowane przez związek zawodowy, co stanowi pogwałcenie obowiązujących przepisów. Kierownictwo firmy naciska na pozostałych pracowników, by zaniechali samoorganizacji.

Petycję w tej sprawie można podpisać tutaj.

 

Dali przykład innym branżom

Dali przykład innym branżom

Pracownicy i pracodawcy branży budowlanej podpisali porozumienie dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Wyniesie ona 14,29 zł i będzie aktualizowana raz w roku.

O sprawie poinformował na swoim blogu Jan Guz, przewodniczący OPZZ. Przypomniał, że związki zawodowe od wielu lat postulują zawieranie branżowych układów zbiorowych. „Nasi partnerzy z sektora budowniczego pokazali, że jest to możliwe. 3 lipca 2014 roku największe organizacje pracodawców i pracowników sektora budowlanego podpisały porozumienie w sprawie stosowania i promowania stawki minimalnej w zamówieniach publicznych. Wśród nich są między innymi OPZZ Budowlani”.

Guz wyjaśnia, że porozumienie jest reakcją środowiska budowlanego na liczne przypadki łamania zasad uczciwej konkurencji przez zamawiających i oferentów oraz na bezczynność państwa w tym obszarze. Autorzy porozumienia piszą, że firmy uczciwe i działające zgodnie z prawem przegrywają przetargi z „szarą strefą” wspieraną przez państwo złym i szkodliwym prawem. Deklarują, że chcą wspólnie przeciwdziałać patologicznym zjawiskom na rynku budowlanym.

„Organizacje OPZZ są gotowe do negocjowania porozumień w innych branżach. Wprowadźmy cywilizowane prawo do polskiej gospodarki!” – czytamy na blogu związkowca.