ZUS > OFE

ZUS > OFE

Wyniki symulacji przeprowadzonej dla ObserwatorFinansowy.pl pokazują, że przekazanie całej składki do ZUS pozwoli uzyskać wyższą emeryturę niż w przypadku pozostania w OFE.

„Pierwsze okno transferowe wyboru pomiędzy OFE a ZUS zamyka się już 31 lipca. Na decyzję pozostało już niewiele czasu. W wyborze może pomóc symulacja efektu pozostania w OFE dla przyszłej emerytury” – piszą Jakub Borowski, główny ekonomista banku Crédit Agricole w Polsce, oraz Jakub Olipra, odbywający staż w CA. Zaczynają od przypomnienia podstawowych informacji na temat systemu emerytalnego. Podkreślają np., że środki zapisane na indywidualnym koncie w ZUS są waloryzowane tempem wzrostu funduszu płac – innymi słowy, im więcej osób płaci składkę emerytalną oraz im szybciej rosną płace, tym wyższe są aktualnie wypłacane emerytury. Tymczasem w przypadku środków znajdujących się w OFE nie mamy do czynienia z mechanizmem waloryzacji, gdyż są one inwestowane na rynkach finansowych. W związku z tym wysokość emerytur z OFE zależy od trafności inwestycji zarządzających tymi instytucjami.

Ekonomiści przypominają, co wpływa na wysokość świadczeń, a następne przeprowadzają symulację kształtowania się przyszłej emerytury w zależności od wyboru pomiędzy ZUS a OFE. „Przedmiotem przeprowadzonych przez nas obliczeń była przyszła emerytura osoby w wieku 20 lat, wchodzącej na rynek pracy w 2015 r. i pozostającej na nim aż do osiągnięcia wieku emerytalnego (67 lat), czyli do 2062 r.” – wyjaśniają. Po opisaniu założeń, na których oparli swój model, przechodzą do podania wyliczeń. Wynika z nich, że niezależnie od przyjętego wariantu stopy zwrotu aktywów z OFE (pesymistyczny, neutralny oraz optymistyczny) czy też płacy początkowej, przekazanie całej składki do ZUS pozwoli na uzyskanie wyższej emerytury niż w OFE. „W najbardziej optymistycznym wariancie symulacji wybór ZUS oznacza stopę zastąpienia wyższą o 5,06 pkt. proc. Choć różnica ta wydaje się niewielka, w rzeczywistości oznacza ona, że po wybraniu OFE nasza miesięczna emerytura będzie aż o 551,20 zł niższa niż w przypadku, gdy zdecydujemy się przenieść składkę do ZUS” – czytamy.

Szczegółowe wyliczenia, wraz z wyjaśnieniami, można znaleźć tutaj.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Finał akcji „Kultura jest Babą”

Finał akcji „Kultura jest Babą”

Już w najbliższy weekend na Festiwalu Folkowisko akcja „Kultura jest Babą” będzie miała swój punkt kulminacyjny. W jej ramach na odbywającej się we wsi Gorajec imprezie pomysłodawcy działania organizują debatę społeczną z wiejskimi aktywistkami, finałowy koncert „Babskie granie”, dyskusje o kobiecej historii oraz różnorodne warsztaty.

Akcja „Kultura jest Babą”, mająca na celu pokazanie wkładu wiejskich kobiet w kulturę, do tej pory toczyła się w Internecie (na profilu na Facebooku), a także prezentowała się w Warszawie i Krakowie (w maju i czerwcu odbyły się tam debaty o społecznej i literackiej aktywności wiejskich kobiet).

W sobotę 12 lipca Mała Scena Folkowiska gościć będzie trzecią z serii „babskich” dyskusji, pod tytułem „Kultura jest babą? Zaangażowanie kobiet w działalność społeczną i kulturalną na wsi i w mieście”. – „Robimy debatę o wsi i na wsi” – mówi Mateusz Piotrowski, jeden z organizatorów. – „Chcemy podczas niej oddać głos osobom, które znają sprawę najlepiej – czyli kobietom działającym i mieszkającym na obszarach wiejskich. Wspólnie przyjrzymy się temu, jak wygląda nieoceniona praca kobiet w sferze społecznej i kulturalnej, a także – »niewidzialna« praca w domu i w polu”. Debata ma mieć charakter otwarty, panelistki i uczestniczki warsztatów będzie wspierać publiczność. Zamiarem organizatorów jest nie tylko opowiedzenie o szeroko rozumianej aktywności kobiet i wymienienie problemów, z którymi muszą się mierzyć, ale także konstruktywne myślenie, jak można te problemy rozwiązywać.

Uczestniczkami debaty będą:
• członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz Klubu Seniora z gminy Cieszanów, uczestniczki warsztatów w ramach akcji „Kultura jest Babą”
oraz
Urszula Kopeć-Zaborniak – poetka, podróżniczka, aktywistka, dyrektor biblioteki w Cieszanowie. Organizatorka wielu akcji animujących i integrujących lokalną społeczność, m.in. Seniorzy dla Najmłodszych, Wielopokoleniowy Kuferek Babci czy Centrum Fotografii Lokalnej;
Aleksandra Rózga – animatorka kultury i artystka, związana m.in. z Uniwersytetem Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej i grupą MOKSHA z Ukrainy Współtworzy Kolektyw Stacja „Sanok Miasto”, zajmujący się kreowaniem nowej przestrzeni kultury w budynku dawnego dworca miejskiego w Sanoku;
Joanna Szurlej – działaczka na rzecz równych praw kobiet, założycielka Stowarzyszenia Kobiet Bieszczadzkich „Nasza Szansa”, dyrektorka Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „SOS” w Lesku;
Zofia Zaborniak – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Bruśnie, radna gminy Horyniec-Zdrój, inicjatorka wielu inicjatyw społecznych w Nowym Bruśnie i Polance Horynieckiej, m.in.: Pikników Rodzinnych, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Babci i Dziadka czy wspólnej Wigilii dla mieszkańców;
Moderacja: Magdalena Chustecka – działaczka społeczna i trenerka zajmująca się wspieraniem aktywności oraz obecności kobiet w sferze publicznej, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Drugim dużym wydarzeniem w ramach akcji na festiwalu będzie finałowy koncert „Babskie Granie”, który odbędzie się w niedzielny wieczór 13 lipca. Nie będą to zwykłe występy – organizatorzy poproszą dwa zespoły, jeden grający tradycyjnie, drugi łączący folklor ze współczesną muzyką, o przygotowanie wspólnych kompozycji. Pierwsza para to BlokowioskaHudacy – zespoły w różny sposób interpretujące muzykę bałkańską i karpacką. W drugiej zaś współpracować będą Strojone – grupa dziewcząt z Krakowa śpiewających słowiańskie pieśni, oraz Niespodzianka – zespół z Koła Gospodyń Wiejskich z Krowicy Samej.

Oprócz tego, do programu Folkowiska włączono także liczne warsztaty, m.in. spotkanie „Kobieca Pamięć”, na którym festiwalowicze będą uczyć się, jak odnajdywać swoje korzenie, a także pokaz filmu „Żywobyczi przi granicy”, po którym odbędzie się dyskusja z inicjatorkami powstania obrazu, Aliną Doboszewską oraz Olgą Łaniewską.

Organizator akcji, Stowarzyszenie „Folkowisko”, zaprasza także na stronę folkowisko.gorajec.info, gdzie m.in. publikowane są wywiady z aktywnymi i oryginalnymi kobietami mieszkającymi na wsi. Wszystkie tegoroczne działania organizacji mają na celu promowanie pozytywnego wizerunku wsi, a szczególnie przypomnienie roli kobiety w kulturze wiejskiej.

„Nowy Obywatel” jest jednym z patronów kampanii.

Nosił bank razy kilka…

Nosił bank razy kilka…

Węgierski parlament uchwalił prawo, które zmienia kursy wymiany i oprocentowania stosowane przez banki w przypadku kredytów hipotecznych w walutach obcych.

Projekt ustawy, zgłoszony przez rząd Orbána, był zgodny z orzeczeniem Sądu Najwyższego. Uznał on, że banki na Węgrzech, w większości zagraniczne, wyzyskiwały klientów, którym udzielały kredytów w dewizach. Przy ustalaniu wysokości hipotek obliczały wysokość kredytu i kwotę zadłużenia klienta według odmiennych kursów. Nowa ustawa, poparta przez lewicę oraz nacjonalistów, nakazuje bankom stosowanie przy tego rodzaju operacjach kursów ustanowionych przez Bank Narodowy.

Podobnie jak w Polsce, hipoteki dewizowe są na Węgrzech ogromnym problemem społecznym. Mają je tam setki tysięcy obywateli, najczęściej są one zaciągnięte we frankach szwajcarskich – w obliczu dewaluacji forinta wysokość tych zobowiązań wzrosła w ostatnich latach aż o 70 proc.

Kwestię zwrotu klientom kwot pobranych ponad stopę wymiany ustaloną w nowej ustawie ureguluje odrębny akt prawny.

Przyszłość kooperatyw, kooperatywy przyszłości

Przyszłość kooperatyw, kooperatywy przyszłości

11 lipca (najbliższy piątek) w Warszawie odbędzie się dyskusja poświęcona perspektywom rozwoju polskiej spółdzielczości. „Nowy Obywatel” objął patronat nad imprezą.

Czy w czasach triumfu indywidualizmu i obsesji efektywności kooperatywy mają jeszcze rację bytu? Na całym świecie blisko miliard ludzi zaangażowanych jest w taką formę aktywności, jednak w Polsce spółdzielczość jest powszechnie uznawana za relikt minionych czasów. Tymczasem idea przedsiębiorstwa, które jest zarządzane demokratycznie, należy do swoich członków, dba o lokalny rozwój i nie dąży do zysku za wszelka cenę, wciąż dla wielu może być pociągająca. W ostatnich latach nastąpił rozkwit aktywności opartej na współdziałaniu i współdzieleniu; młodzi dorośli mają dość śmieciowych prac na śmieciowych umowach, ale nie chcą paść w objęcia korporacji, dlatego skrzykują się i zakładają kooperatywy.

Podczas piątkowego spotkania praktycy szeroko rozumianej spółdzielczości opowiedzą o tym, czym się zajmują, dlaczego wybrali taką formę działania i jak wyobrażają sobie przyszłość kooperatyw w Polsce. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele m.in. Nowego Obywatela”, Kooperatywy Dobrze, Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO oraz Spółdzielni Socjalnej Spóła Działa.

Impreza odbywa się w ramach „Wczasów Ekonomicznych”, czyli letniego cyklu dyskusji, wykładów i prezentacji realizowanych w ramach tegorocznej edycji Zielonego Jazdowa, będącego projektem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. „Punktem wyjścia wszystkich spotkań są wizje, idee i strategie dla szeroko rozumianej ekonomii, które mają siłę tworzenia alternatywy wobec lawiny kryzysów współczesnego świata” – piszą organizatorzy. Cele najbliższej debaty definiują następująco: „Zależy nam na przedstawieniu wizji pozytywnej i jednocześnie realistycznej, na zarysowaniu perspektyw budowy Rzeczpospolitej Kooperatywnej w obecnych warunkach”.

Kiedy: 11 lipca 2014 (piątek) g. 19:00

Gdzie: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2

Zapraszamy!