Będzie się działo – po raz dziesiąty

Będzie się działo – po raz dziesiąty

Zachęcamy wszystkich Czytelników i Czytelniczki „Nowego Obywatela” do rezerwowania czasu na dni 17-19 października (piątek-niedziela). Organizujemy wówczas w Łodzi X Festiwal Obywatela, podczas którego będzie można wziąć udział w ciekawych dyskusjach oraz imprezach integracyjnych dla współtwórców i sympatyków naszego pisma.

Już wkrótce na stronie http://nowyobywatel.pl/festiwal można będzie znaleźć pełny program imprezy oraz przydatne informacje organizacyjne. Aktualnie potwierdzamy udział zaproszonych prelegentów, jednak już teraz możemy zdradzić, że w programie merytorycznym znajdzie się m.in.:

  • panel dyskusyjny na temat społecznego bilansu transformacji ustrojowej, w którym weźmie udział dr hab. Ryszard Bugaj – ekonomista, polityk socjaldemokratyczny, publicysta, uczestnik opozycji antykomunistycznej oraz obrad Okrągłego Stołu;
  • spotkanie z prof. Leokadią Oręziak, ekonomistką ze Szkoły Głównej Handlowej od lat bezkompromisowo walczącą o demontaż nieudanego systemu obowiązkowych Otwartych Funduszy Emerytalnych;
  • debata na temat podatków, z udziałem prof. Witolda Modzelewskiego – prezesa Instytutu Studiów Podatkowych, współtwórcy polskiego systemu fiskalnego oraz krytyka jego późniejszych zmian;
  • debata na temat ruchów miejskich i ich miejsca w krajowym życiu społecznym i politycznym, w której wezmą udział Joanna Erbel (socjolożka miasta i aktywistka, jedna z liderek Kongresu Ruchów Miejskich oraz kandydatka na urząd prezydenta Warszawy), Tomasz Leśniak (szef oddolnej inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom, która storpedowała plany organizacji pod Wawelem zimowej olimpiady, a teraz walczy o prospołeczne zmiany w polityce lokalnej) oraz Jan Śpiewak (przewodniczący stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, walczącego o obywatelską reprezentację w stołecznym samorządzie).

Będziemy w kontakcie!

Wydarzenie na Facebooku

Pytania, uwagi i propozycje odnoszące się do Festiwalu można zgłaszać pisząc na adres sobczyk@nowyobywatel.pl.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Miasto „solidarności”

Miasto „solidarności”

Zachęcamy do podpisywania internetowej petycji przeciwko bezprawnej eksmisji gdańskich Romów.

Autorzy listu otwartego do samorządowców zwracają uwagę, że „miasto solidarności” szczyci się ideami demokracji, braterstwa i dialogu, jednak kiedy na jego terenie pojawiają się imigranci, jedyną odpowiedzią władz jest wyburzenie ich mieszkań. „Władze Gdańska konsekwentnie odmawiają dostrzeżenia obecności imigrantów w swoim mieście, nazywając ich »turystami«, a działania eksmisyjne podjęte wobec rodziny rumuńskich Romów porządkowaniem terenu ze śmieci. Zamiast dążyć do dialogu, wysyłają urzędników grożących im deportacją lub odebraniem dzieci, policję, straż miejską oraz straż graniczną” – czytamy.

Jedyną odpowiedzią Urzędu Miasta jest odsyłanie Romów, tymczasem nie ma żadnego konkretnego kraju, do którego mogliby „wrócić”. W wypadku byłych mieszkańców osady przy ul. Bursztynowej powrót „do domu” często nie oznacza już rumuńskich wiosek i miast. Część z nich większość życia spędziła na terenie Polski, ich dzieci urodziły się już nad Wisłą.

„Tylko kilku z nich, poza językiem romani, posługuje się także polskim. Nie potrafią jednak czytać i pisać. Jednocześnie wszystkie czynności urzędowe, które ich dotyczą, są prowadzone w języku polskim, mimo obowiązku zapewnienia im tłumacza. Są ofiarami systemowej dyskryminacji, która odbiera im możliwość korzystania z przysługujących im praw” – dowiadujemy się z listu, w którym znajduje się także przypomnienie, że każdy obywatel Rumunii może korzystać m.in. ze swobodnego, bezwizowego przekraczania granic wewnątrz Unii Europejskiej.

„W trakcie kolejnej nielegalnej eksmisji Romów w dniu 26 sierpnia wiceprezydent miasta Maciej Lisicki przypominał, że reprezentuje władzę wybraną przez mieszkańców. Swoje nielegalne działania tłumaczył wypełnianiem woli społeczeństwa. Nie mówił jednak o woli uzyskanej podczas konsultacji społecznych, mówił o woli wyrażanej w rasistowskich komentarzach pod doniesieniami prasowymi. My, niżej podpisani, stanowczo sprzeciwiamy się legitymizowaniu dyskryminacyjnej polityki wobec imigrantów pseudo-poparciem społecznym. (…) Apelujemy do władz miasta Gdańska o podjęcie rozmów z Romami, innymi mieszkańcami miasta oraz przedstawicielami niezależnych instytucji i zadośćuczynienie krzywd wypędzonej rodzinie. Kiedy władza wydaje 227 mln złotych na budowę Europejskiego Centrum Solidarności, my zbudujmy solidarność sprzeciwu wobec systemowego wykluczenia wszystkich imigrantów”.

List można przeczytać w całości – oraz podpisać – klikając w ten odnośnik. Nasz wywiad poświęcony polityce imigracyjnej można przeczytać tutaj, zaś w numerze 65 opublikujemy obszerny tekst na ten temat.

Rzeczpospolita Niestabilna

Rzeczpospolita Niestabilna

Pomimo nie najgorszego wzrostu gospodarczego (3,3% w II kwartale) oraz niewielkiego spadku bezrobocia (z 12% do 11,9%), rynek pracy w Polsce za nic w świecie nie chce się zamienić w rynek pracownika, a polska praca nie chce stać się bardziej stabilna.

Wyżej wymienione wskaźniki przełożyły się nie na polepszenie sytuacji zatrudnionych, lecz głównie na… wyraźny wzrost obrotów agencji pracy tymczasowej. Agencje zrzeszone w Polskim Forum HR w II kwartale tego roku osiągnęły przychody wyższe aż o 26% w stosunku do analogicznego okresu roku 2013. Liczba zatrudnionych przez nie osób wzrosła w tym okresie o 9%, czyli o ponad 100 tysięcy.

Podobne dane podaje Europejska Konfederacja Prywatnych Agencji Zatrudnienia (Eurociett). Według niej w Polsce wystąpił zdecydowanie największy w Europie wzrost obrotów agencji zatrudnienia z tytułu pracy tymczasowej. Wyniósł on 21% rok do roku. W drugiej Danii wyniósł on już tylko 13%, a trzeba pamiętać, że w tym kraju pracownicy dysponują ogromnym, szczególnie na tle Polski, zabezpieczeniem z tytułu utraty pracy. W pozostałych badanych krajach wspomniany wzrost wynosił zaledwie kilka procent.

Brak stabilności zatrudnienia odbija się na słabszym wzroście produktywności oraz mniejszej skłonności do innowacji oraz podejmowania ryzyka przez pracowników, a więc wpływa negatywnie na całą gospodarkę. Jak widać to akurat pierwsze miejsce w Europie nie powinno cieszyć. Tym bardziej, że to kolejne z całej serii danych wskazujących na to, że mamy prawdopodobnie najmniej stabilny rynek pracy w Europie. Warto przy okazji dodać, że statystyczny polski bezrobotny szuka pracy prawie 13 miesięcy. Trwa to coraz dłużej: w II kwartale br. zajmowało o prawie 10 proc. więcej czasu niż przed rokiem.

Nie mają wody? Niech piją szampana!

Nie mają wody? Niech piją szampana!

Sejmowa podkomisja odrzuciła propozycję zmian w prawie, które miały zniechęcić właścicieli kamienic do ich „czyszczenia” poprzez odcinanie lokatorom wody.

Gazeta.pl pisze, że wspomniana metoda jest nawet skuteczniejsza w zmuszaniu do wyprowadzki niż zastraszanie czy podrzucanie robaków: mało kto wytrzymuje dłużej niż kilka tygodni. Nadzór budowlany może zmusić kamienicznika np. do naprawienia wyciętych rur, ale nie może mu nakazać wznowienia dostaw wody. Dlatego poznański poseł PiS Tadeusz Dziuba zgłosił projekt legislacyjny, który przewidywał, że jeśli w budynku mieszkalnym odcięto celowo wodę i może to zagrażać zdrowiu lub życiu lokatorów, prokuratura na zawiadomienie nadzoru budowlanego będzie występować do sądu z pozwem o uruchomienie instalacji. – „Sąd w ramach zabezpieczenia powództwa mógłby w ciągu kilku dni nakazać właścicielowi włączenie wody. To skutecznie utrudniłoby pracę »czyścicieli«” – przekonywał Dziuba.

Projekt, złożony w Sejmie półtora roku temu, został właśnie rozpatrzony przez powołaną w tym celu podkomisję. Jej przewodniczący, poseł PO Tadeusz Jarmuziewicz, złożył wniosek o odrzucenie projektu, powołując się na negatywnie opinie rządu i sejmowych prawników. Ci ostatni uznali, że zmiany w prawie są niepotrzebne, a bez wody da się żyć. Twierdzili, że mieszkańcy „mogą przynieść wodę do picia z zewnątrz”, „dla zachowania higieny mogą udać się do znajomych lub rodziny”, mogą też się wyprowadzić (sic!).

Z kolei wiceminister infrastruktury Janusz Żbik argumentował, że nadzór budowlany nie ma uprawnień śledczych, a takie są potrzebne, by ocenić, z jakim zamiarem odcięto wodę. Nie przekonały go argumenty posła Dziuby, że inspektorzy nie muszą rozstrzygać, czy zrobiono to celowo, wystarczy, że mieliby takie podejrzenie – dalsze działania podejmowałaby prokuratura.

Karina Bednik, przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości, przekonywała, że „zakręcenie kurka trudno uznać za przestępstwo”. Jej również nie przekonał poznański parlamentarzysta, który mówił, że chodzi przecież o wystąpienie na drogę cywilną i że już dziś prokuratorzy mogą to robić – chodzi tylko o to, by w przypadku odcięcia wody mieli taki obowiązek. Merytoryczne wyjaśnienia Dziuby byłby zbywane, np. przez Jarmuziewicza, który w pewnym momencie po prostu mu przerwał („ Mam wrażenie, że nic nowego pan nie doda”). Ostatecznie pięciu na siedmiu posłów zagłosowało za odrzuceniem projektu.

Paweł Łukaszewski, szef poznańskiego nadzoru budowlanego, jest zdania, że uchwalenie propozycji posła PiS stworzyłoby narzędzie szybkiego i skutecznego działania. – „Była szansa powstrzymać »czyścicieli«. Szkoda, że z niej nie skorzystano” – ubolewa.