Dzięki „S” samozatrudnieni będą mogli się zrzeszać

Dzięki „S” samozatrudnieni będą mogli się zrzeszać

Dzisiejszy „Dziennik Gazeta Prawna” przynosi informację na temat działań ministerstwa pracy w kwestii rozszerzenia prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych dla pracowników samozatrudnionych, a także dla pracowników świadczących pracę na podstawie umów-zleceń oraz umów o dzieło. Autor artykułu „zapomniał” wspomnieć jednak, jaką rolę w procesie przygotowywania nowych przepisów odegrała „Solidarność”.

Gazeta cytuje wypowiedź Jacka Męciny, wiceministra pracy, który informuje, że do końca roku projekty zostaną skierowane do partnerów społecznych, ponieważ intencją resortu jest, aby „poszerzenie prawa koalicji (zrzeszania się w związkach zawodowych) i związane z tym rozwiązania prawne powstały w dialogu”.

Autor artykułu nie wspomina jednak ani słowem o działaniach podejmowanych w ostatnich latach przez NSZZ „Solidarność”, które doprowadziły do sytuacji, w której rząd RP został zmuszony do poprawy wadliwie skonstruowanych przepisów.

W marcu 2012 r. „Solidarność” wygrała przed Komitetem Wolności Związkowej Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy sprawę przeciwko Polsce wykazując, że w naszym kraju łamane są prawa międzynarodowe m.in poprzez ograniczenie zakresu prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych. Skarga została oparta na 3 ratyfikowanych przez Polskę konwencjach. Pomimo przegranej, resort pracy nie podjął żadnych działań. W czerwcu tego samego roku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych złożyło skargę do Trybunału Konstytucyjnego w tej samej kwestii – do dzisiaj nie została rozpatrzona.

W 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt nowelizacji obowiązujących przepisów, w myśl którego pełną swobodę organizowania się w związki zawodowe mieli otrzymać wyłącznie wykonawcy pracy nakładczej. Sprzeciw Związku oraz kolejne starania „Solidarności” doprowadziły do spotkania partnerów społecznych z ekspertami MOP w ramach tzw. pomocy technicznej, której celem była analiza polskiego prawa związkowego. Raport końcowy MOP (wersja w jęz. angielskim tutaj) z konkretnymi rekomendacjami, który został opublikowany latem br., wykazał liczne nieprawidłowości prawa. – „Polska jest członkiem MOP i ma obowiązek przestrzegać jej standardów. Uwagi Misji na pewno są kolejnym krokiem naprzód, który przybliża do likwidacji barier prawnych w zakresie zrzeszania się w związki zawodowe” – komentowała w lipcu wyniki raportu Ewa Podgórska-Rakiel, ekspert Komisji Krajowej. – „Oczekujemy, że po tej Misji MOP nowelizacja prawa związkowego zostanie przygotowana bez zbędnej zwłoki”.

W raporcie MOP podkreślono prawo każdego pracującego obywatela do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych, w szczególności osób pracujących na podstawie umów innych niż tradycyjne umowy o pracę (pisaliśmy na ten temat tutaj).

– „Rząd nie podejmował działań w zakresie zrzeszania w związki zawodowe samozatrudnionych przez lata. Ale teraz trzeba napisać raport do Genewy i wytłumaczyć się z niezgodności polskiego prawa z konwencjami międzynarodowymi” – mówi dr Krzysztof Walczak z Zakładu Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia Uniwersytetu Warszawskiego. – „Przygotowywana nowelizacja jest efektem zaleceń MOP, a więc jest to oddziaływanie skargi złożonej przez »Solidarność«”.

Szkoda, że autor artykułu „zapomniał” wspomnieć o tym na łamach gazety.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Będzie się działo – po raz dziesiąty

Będzie się działo – po raz dziesiąty

Zachęcamy wszystkich Czytelników i Czytelniczki „Nowego Obywatela” do rezerwowania czasu na dni 17-19 października (piątek-niedziela). Organizujemy wówczas w Łodzi X Festiwal Obywatela, podczas którego będzie można wziąć udział w ciekawych dyskusjach oraz imprezach integracyjnych dla współtwórców i sympatyków naszego pisma.

Już wkrótce na stronie http://nowyobywatel.pl/festiwal można będzie znaleźć pełny program imprezy oraz przydatne informacje organizacyjne. Aktualnie potwierdzamy udział zaproszonych prelegentów, jednak już teraz możemy zdradzić, że w programie merytorycznym znajdzie się m.in.:

  • panel dyskusyjny na temat społecznego bilansu transformacji ustrojowej, w którym weźmie udział dr hab. Ryszard Bugaj – ekonomista, polityk socjaldemokratyczny, publicysta, uczestnik opozycji antykomunistycznej oraz obrad Okrągłego Stołu;
  • spotkanie z prof. Leokadią Oręziak, ekonomistką ze Szkoły Głównej Handlowej od lat bezkompromisowo walczącą o demontaż nieudanego systemu obowiązkowych Otwartych Funduszy Emerytalnych;
  • debata na temat podatków, z udziałem prof. Witolda Modzelewskiego – prezesa Instytutu Studiów Podatkowych, współtwórcy polskiego systemu fiskalnego oraz krytyka jego późniejszych zmian;
  • debata na temat ruchów miejskich i ich miejsca w krajowym życiu społecznym i politycznym, w której wezmą udział Joanna Erbel (socjolożka miasta i aktywistka, jedna z liderek Kongresu Ruchów Miejskich oraz kandydatka na urząd prezydenta Warszawy), Tomasz Leśniak (szef oddolnej inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom, która storpedowała plany organizacji pod Wawelem zimowej olimpiady, a teraz walczy o prospołeczne zmiany w polityce lokalnej) oraz Jan Śpiewak (przewodniczący stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, walczącego o obywatelską reprezentację w stołecznym samorządzie).

Będziemy w kontakcie!

Wydarzenie na Facebooku

Pytania, uwagi i propozycje odnoszące się do Festiwalu można zgłaszać pisząc na adres sobczyk@nowyobywatel.pl.

Żegnajcie, bilety!

Żegnajcie, bilety!

Od 1 września w granicach Lubina w woj. dolnośląskim można bezpłatnie podróżować autobusami wszystkich linii.

Portal RegionFAN.pl informuje, że darmowa komunikacja zbiorowa to pomysł prezydenta Roberta Raczyńskiego, zatwierdzony przez miejskich radnych w maju tego roku. Oprócz tego, że nie trzeba ponosić opłat, prawie nic dla podróżujących się nie zmieniło. – „Rozkład jazdy pozostaje ten sam, nie zmienia się liczba połączeń czy linii autobusowych” – mówi Jacek Mamiński, rzecznik prezydenta Lubina. – „Jedyną zmianą jet to, że kasowniki zostały usunięte bądź zaklejone taśmą. Wymagają tego warunki gwarancyjne niektórych autobusów” – dodaje.

Warto podkreślić, że lubińska komunikacja miejska jest bezpłatna dla wszystkich, niezależnie od miejsca zameldowania czy rezygnacji na jej rzecz z podróży autem. Tymczasem w niektórych innych gminach, które zdecydowały się na wprowadzenie bezpłatnych przejazdów, przysługują one tylko niektórym pasażerom (więcej szczegółów po kliknięciu tutaj).

Nowe likwidują stare

Nowe likwidują stare

Raport „Miejsca pracy w sektorze handlu w Poznaniu w latach 1991-2014” potwierdza, że budowa centrów handlowych wcale nie musi się wiązać ze zwiększeniem zatrudnienia w związku z nowymi miejscami pracy.

W latach 1998-2013 otwarto w Poznaniu 8 dużych galerii handlowych o powierzchni przynajmniej 40 tys. mkw. Szacuje się, że jedno takie centrum przynosi 1-2 tys. nowych miejsc pracy, dlatego ich powstanie powinno pociągnąć za sobą zatrudnienie 8-16 tys. pracowników. Niestety „nowe miejsca pracy” niekoniecznie oznaczają zwiększenie zatrudnienia w ogóle. Czasem wręcz przeciwnie: mogą się wiązać z likwidacją dużo większej liczby „starych miejsc pracy”. Tak właśnie się dzieje w przypadku galerii handlowych.

W Poznaniu liczba miejsc pracy w handlu nie tylko nie wzrosła, ale w latach 2007-2012 zaczęła wręcz gwałtownie spadać. Zatrudnienie w tym sektorze spadło z 43,3 tys. osób w 2007 r. do 36,7 tys. w roku 2012. I to pomimo wyraźnego wzrostu PKB na głowę mieszkańca, który wzrósł z 38,7 tys. zł w 2000 r. do 75,8 tys. w 2011 r.

Jak widać galerie handlowe przynoszą negatywne skutki uboczne zarówno w obszarze społecznym (zamieranie centrów miast, zanikanie tkanki miejskiej, banalizacja miejskiej kultury), jak i realnej gospodarki. Na szczęście coraz więcej osób zaczyna to dostrzegać. Według badań aż 84% mieszkańców Poznania jest przeciwnych powstawaniu nowych centrów handlowych. Miejmy nadzieję, że problem zaczną rozumieć samorządowcy w całym kraju. I zaczną podejmować kroki, które sprawią, że miejskie życie wyjdzie ze sterylnych galerii i powróci na ulice naszych miast.

Wspomniany raport można przeczytać tutaj.