Nieco większe, ale wciąż nie dla każdego

Nieco większe, ale wciąż nie dla każdego

Sejm przegłosował nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której wprowadzone zostaną dwie ważne zmiany w ulgach na dzieci.

Pierwszą z nich jest podwyższenie ulg na trzecie i kolejne dziecko. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1668 do 2 tys. zł, natomiast ulga na kolejnych potomków z 2224 do 2700 zł. Wzrost ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych jest więc dosyć wyraźny, bo 20-procentowy. Jednak przy tak niskich kwotach pomocy nie jest to żadnym wyczynem. Nawet po tej podwyżce rodzina z trójką dzieci będzie mogła rocznie odliczyć 4224 zł, co daje 352 zł na miesiąc. A więc dla takiej rodziny wymiar miesięcznej ulgi na jedno dziecko to trochę ponad 100 zł. Oczywiście dla rodzin w potrzebie nawet taka kwota ma znaczenie niebagatelne, ale z drugiej strony chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie sądzi, że podobne sumy są w stanie skłonić Polki do rodzenia większej liczby dzieci. Ulgi na dzieci mają więc w Polsce wyłącznie charakter bardzo skromnej pomocy społecznej, a nie racjonalnej polityki prorodzinnej.

Drugą zmianą jest przyznanie możliwości wykorzystania całej ulgi rodzinom, których podatek nie przewyższał kwoty ulgi. A więc rodzina z trójką dzieci, w której jeden z rodziców zarabia pensję minimalną, a drugi zajmuje się wychowaniem dzieci, otrzyma pełny zwrot 4224 zł, a nie jedynie 430 zł (wysokość rocznego podatku przy pensji minimalnej), jak to było dotychczas. Zmiana ta jest niewątpliwie pożądana, gdyż do tej pory rodziny w szczególnie złej sytuacji otrzymywały mniejsze wsparcie z tytułu ulgi na dzieci niż rodziny sytuowane lepiej, gdyż wysokość ich podatku uprawniała je jedynie do niewielkiej ulgi. Jednak w tej zmianie jest pewien szkopuł – wysokość zwrotu nie będzie mogła przekroczyć sumy wszystkich podatków i składek zapłaconych przez podatnika. Tak więc wciąż wiele rodzin w najtrudniejszej sytuacji nie będzie mogło dostać pełnej ulgi na dzieci – np. takich, w których jeden z rodziców zarabiał drobne sumy na umowach śmieciowych, w związku z czym suma jego podatków i składek nie przekroczy pełnej kwoty ulgi.

Zmiany w ulgach na dzieci idą w dobrym kierunku, lecz wciąż mają kosmetyczny charakter. Ich wysokość wzrośnie, lecz i tak nie będą one na tyle duże, by kogokolwiek wahającego się przekonać do posiadania dzieci. Ograniczy się także grono najuboższych, którzy nie są uprawnieni do pełnej ulgi, ale nadal pozostanie grupa rodzin w najtrudniejszej sytuacji, która skorzysta jedynie częściowo. Najwyższy czas, żeby ustawodawca zaczął traktować politykę rodzinną poważnie.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Agencje pracy wiecznie tymczasowej – apel „Solidarności”

Agencje pracy wiecznie tymczasowej – apel „Solidarności”

NSZZ „Solidarność” apeluje do Premier Ewy Kopacz o pilne zmiany prawa dotyczącego agencji pracy tymczasowej, zwracając uwagę na poważne nadużycia w ich funkcjonowaniu.

„Od lat zwracamy uwagę na patologie związane z funkcjonowaniem agencji pracy tymczasowej w Polsce” – czytamy w liście otwartym. Zdaniem Związku agencje utrzymują pracowników przez wiele lat na tzw. wiecznej tymczasowości, korzystając z luk w przepisach ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. „Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że agencje obchodzą art. 20 ustawy, która ogranicza w czasie zatrudnienie za pośrednictwem agencji” – czytamy dalej.

Chodzi o proceder kierowania pracownika do tego samego pracodawcy użytkownika przez różne agencje pracy tymczasowej, często zakładane przez tego samego właściciela. W ten sposób praca tymczasowa może trwać nawet kilka lat.

Wraz z listem NSZZ „Solidarność” przesłał również projekt ustawy, który został złożony 8 maja 2012 r. premierowi Donaldowi Tuskowi. Co ważne, projekt ten jest zgodny z rekomendacjami Państwowej Inspekcji Pracy, która 8 października br. zaprezentowała swój raport podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli państwowej. Raport w dużej mierze potwierdza zarzuty „Solidarności”. Czytamy w nim: „agencje pracy tymczasowej, jak i przedsiębiorcy korzystający z pracy pracowników tymczasowych jako pracodawcy użytkownicy stosują różne – nie zawsze zgodne z prawem – rozwiązania, które nie sprzyjają stałemu zatrudnieniu osób wykonujących pracę tymczasową”.

Sprawa dotyczy ponad pół miliona osób zatrudnianych przez agencje. Ogromną grupę z nich stanowią kobiety 50+, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. Zdaniem Związku to wyjątkowo bulwersujące i wymaga szybkiej reakcji.

Pełną wersję listu można przeczytać tutaj, projekt nowelizacji ustawy o agencjach pracy tymczasowej znajduje się tutaj.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

 

Przegapiliście? Nie jest za późno!

Przegapiliście? Nie jest za późno!

Przypominamy, że 64 numer „Nowego Obywatela”, który już za chwilę zniknie z salonów prasowych, zawiera bezpłatny dodatek: unikatową broszurę Andrzeja Struga o roli lewicy w odzyskaniu niepodległości.

Mowa o tekście „Wiekopomny dzień 6 sierpnia 1914”, wznowionym przez nas w stulecie wyruszenia Legionów na bitewne pola. Warto wiedzieć, że wspomniana broszura miała tylko jedno wydanie, dziewięć dekad temu (1926 r.). Innymi słowy – prawdziwy biały, czy raczej biało-czerwony, kruk.

Nie jest to pierwszy z dołączanych darmowo do „Nowego Obywatela”, zapomnianych bądź niedocenianych tekstów klasyków polskiej myśli egalitarno-demokratycznej. Wcześniej Remigiusz Okraska, redaktor naczelny naszego kwartalnika oraz portalu Lewicowo.pl, przygotował także nowe wydania „Takimi będą drogi wasze (sic itur ad virtutem)” Ludwika Krzywickiego (napisany w 1905 r., w okresie rewolucji niepodległościowo-socjalnej, apel do młodzieży) oraz „Listów do młodego przyjaciela” Stanisław Thugutta („katechizm młodych ludowców”, pochodzący z 1929 r.).

Wszystkie broszury, opatrzone obszernymi posłowiami, można zamówić w naszym sklepie wysyłkowym wraz ze stosownymi numerami kwartalnika – kliknij tutaj.

Wspomniane publikacje mogły zostać przygotowane i wydane dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Międzynarodowa Konferencja CopyCamp 2014

Międzynarodowa Konferencja CopyCamp 2014

Filmowcy, prawniczki, naukowcy, polityczki i anarchiści z całego świata, a także m.in. Michał Wiśniewski z Ich Troje, białoruscy Piraci oraz brytyjscy bibliotekarze spotkają się 67 listopada w Warszawie na konferencji o wpływie prawa autorskiego na społeczeństwo informacyjne. „Nowy Obywatel” jest patronem medialnym wydarzenia.

CopyCamp to wyjątkowe spotkanie wszystkich zainteresowanych debatą nad kształtem systemu praw autorskich. Co roku eksperci reprezentujący instytucje kultury i media, artystki, naukowcy, prawniczki, polityczki i aktywiści spotykają się w Warszawie, by na międzynarodowym forum porozmawiać o przyszłości prawa regulującego obieg kultury w Internecie oraz o jego wpływie na społeczeństwo, naukę, edukację i sztukę. W tym roku szczególną uwagą zostanie obdarzony wątek krajów grupy Wyszehradzkiej.

W roli jednego z głównych prelegentów organizatorzy będą gościć Cory’ego Doctorowa, kanadyjskiego dziennikarza, wielokrotnie nagradzanego pisarza oraz blogera. Konferencji towarzyszy premiera zbioru esejów Doctorowa w jęz. polskim. 7 listopada o godz. 12.00 w praskim Centrum Zarządzania Światem (ul. Stefana Okrzei 26) odbędzie się spotkanie autorskie z pisarzem.

Drugim gościem specjalnym konferencji będzie Birgitta Jónsdóttir, islandzka poetka i posłanka do parlamentu, gdzie zajmuje się kwestiami związanymi z wolnością informacji, wolnością słowa i prawami człowieka; twórczyni pierwszej islandzkiej galerii online, aktywistka związana z WikiLeaks, jedna z głównych postaci islandzkiej rewolucji 2012 r.

W ramach konferencji przewidywane są następujące ścieżki tematyczne: Prawo autorskie i sztuka, Ekonomia kultury, Prawo autorskie i edukacja, Technologie i innowacje, Prawo autorskie a prawa człowieka, Przyszłość książki, Prawo autorskie i jego egzekwowanie, Przyszłość prawa autorskiego, O debacie prawnoautorskiej.

Każda z występujących osób będzie mieć 10 min. na przedstawienie swoich postulatów, projektów lub wyników badań. Tegoroczne wydarzenie jest zaplanowane na 500 gości i 65 prelegentek/ów. Wstęp na konferencję jest bezpłatny, jednak konieczna jest rejestracja poprzez formularz na stronie http://copycamp.pl. Całość będzie transmitowana na żywo na wspomnianej witrynie.

Szczegółowe opisy ścieżek oraz materiały audio-wideo z dwóch poprzednich edycji również znajdują się na stronie imprezy.

Konferencja CopyCamp jest częścią projektu „Przyszłość prawa autorskiego” Fundacji Nowoczesna Polska.

Kino Praha, ul. Jagiellońska 26, Warszawa, 6-7 listopada 2014 r.