Opiekunowie nie składają broni

Opiekunowie nie składają broni

Rodzice niepełnosprawnych dzieci zrzeszeni w stowarzyszeniu „Mam Przyszłość” protestowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Chcieli przypomnieć o swoich postulatach z wiosny, gdy okupowali Sejm, domagając się m.in. podwyższenia renty socjalnej.

Protestujący zwracają uwagę, że mimo kolejnych obietnic ich sytuacja prawie się nie zmieniła – spełniono jedynie postulat podwyżki świadczenia dla rodzica rezygnującego z pracy, by zająć się niepełnosprawnym dzieckiem. Podkreślają, że ich najważniejszym żądaniem, obok zapewnienia kompleksowej opieki nad chorymi, jest „uzawodowienie” wysiłków opiekunów w formie wprowadzenia specjalnego świadczenia, przysługujące także po śmierci podopiecznego. Argumentują, że po kilku dekadach pracy opiekuńczej nieodwracalnie wypada się z rynku pracy – tym bardziej, że ma się już wówczas zniszczone zdrowie. Oczekują podniesienia zasiłku pielęgnacyjnego, który obecnie wynosi 153 zł, a także renty socjalnej, wynoszącej 619 zł.

Rodzice chcą także m.in. zmian w orzecznictwie dotyczącym niepełnosprawności (tak, by lekarz specjalista z danej dziedziny wystawiał je na dłuższy czas), wprowadzenie bezkolejkowego dostępu do lekarzy specjalistów, darmowych leków i środków do pielęgnacji, bezpłatnych przejazdów komunikacyjnych do szkoły, lekarza i na zajęcia rehabilitacyjne. Domagają się ponadto zmian związanych z subwencją oświatową – tak, by pieniądze na specjalne potrzeby edukacyjne ich dzieci faktycznie były na nie przeznaczane.

Część środowiska opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych nie zgadza się z postulatami „Mam Przyszłość”. Przekonują, że dorośli niepełnosprawni są dyskryminowani oraz że stronie społecznej i rządowej udało się wypracować podstawowe założenia nowych zasad systemowego wsparcia wszystkich niepełnosprawnych.

Przypominamy wideozapis ze spotkania z wykluczonymi opiekunami osób niepełnosprawnych.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Agencje pracy wiecznie tymczasowej – apel „Solidarności”

Agencje pracy wiecznie tymczasowej – apel „Solidarności”

NSZZ „Solidarność” apeluje do Premier Ewy Kopacz o pilne zmiany prawa dotyczącego agencji pracy tymczasowej, zwracając uwagę na poważne nadużycia w ich funkcjonowaniu.

„Od lat zwracamy uwagę na patologie związane z funkcjonowaniem agencji pracy tymczasowej w Polsce” – czytamy w liście otwartym. Zdaniem Związku agencje utrzymują pracowników przez wiele lat na tzw. wiecznej tymczasowości, korzystając z luk w przepisach ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. „Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że agencje obchodzą art. 20 ustawy, która ogranicza w czasie zatrudnienie za pośrednictwem agencji” – czytamy dalej.

Chodzi o proceder kierowania pracownika do tego samego pracodawcy użytkownika przez różne agencje pracy tymczasowej, często zakładane przez tego samego właściciela. W ten sposób praca tymczasowa może trwać nawet kilka lat.

Wraz z listem NSZZ „Solidarność” przesłał również projekt ustawy, który został złożony 8 maja 2012 r. premierowi Donaldowi Tuskowi. Co ważne, projekt ten jest zgodny z rekomendacjami Państwowej Inspekcji Pracy, która 8 października br. zaprezentowała swój raport podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli państwowej. Raport w dużej mierze potwierdza zarzuty „Solidarności”. Czytamy w nim: „agencje pracy tymczasowej, jak i przedsiębiorcy korzystający z pracy pracowników tymczasowych jako pracodawcy użytkownicy stosują różne – nie zawsze zgodne z prawem – rozwiązania, które nie sprzyjają stałemu zatrudnieniu osób wykonujących pracę tymczasową”.

Sprawa dotyczy ponad pół miliona osób zatrudnianych przez agencje. Ogromną grupę z nich stanowią kobiety 50+, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. Zdaniem Związku to wyjątkowo bulwersujące i wymaga szybkiej reakcji.

Pełną wersję listu można przeczytać tutaj, projekt nowelizacji ustawy o agencjach pracy tymczasowej znajduje się tutaj.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

 

Przegapiliście? Nie jest za późno!

Przegapiliście? Nie jest za późno!

Przypominamy, że 64 numer „Nowego Obywatela”, który już za chwilę zniknie z salonów prasowych, zawiera bezpłatny dodatek: unikatową broszurę Andrzeja Struga o roli lewicy w odzyskaniu niepodległości.

Mowa o tekście „Wiekopomny dzień 6 sierpnia 1914”, wznowionym przez nas w stulecie wyruszenia Legionów na bitewne pola. Warto wiedzieć, że wspomniana broszura miała tylko jedno wydanie, dziewięć dekad temu (1926 r.). Innymi słowy – prawdziwy biały, czy raczej biało-czerwony, kruk.

Nie jest to pierwszy z dołączanych darmowo do „Nowego Obywatela”, zapomnianych bądź niedocenianych tekstów klasyków polskiej myśli egalitarno-demokratycznej. Wcześniej Remigiusz Okraska, redaktor naczelny naszego kwartalnika oraz portalu Lewicowo.pl, przygotował także nowe wydania „Takimi będą drogi wasze (sic itur ad virtutem)” Ludwika Krzywickiego (napisany w 1905 r., w okresie rewolucji niepodległościowo-socjalnej, apel do młodzieży) oraz „Listów do młodego przyjaciela” Stanisław Thugutta („katechizm młodych ludowców”, pochodzący z 1929 r.).

Wszystkie broszury, opatrzone obszernymi posłowiami, można zamówić w naszym sklepie wysyłkowym wraz ze stosownymi numerami kwartalnika – kliknij tutaj.

Wspomniane publikacje mogły zostać przygotowane i wydane dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Międzynarodowa Konferencja CopyCamp 2014

Międzynarodowa Konferencja CopyCamp 2014

Filmowcy, prawniczki, naukowcy, polityczki i anarchiści z całego świata, a także m.in. Michał Wiśniewski z Ich Troje, białoruscy Piraci oraz brytyjscy bibliotekarze spotkają się 67 listopada w Warszawie na konferencji o wpływie prawa autorskiego na społeczeństwo informacyjne. „Nowy Obywatel” jest patronem medialnym wydarzenia.

CopyCamp to wyjątkowe spotkanie wszystkich zainteresowanych debatą nad kształtem systemu praw autorskich. Co roku eksperci reprezentujący instytucje kultury i media, artystki, naukowcy, prawniczki, polityczki i aktywiści spotykają się w Warszawie, by na międzynarodowym forum porozmawiać o przyszłości prawa regulującego obieg kultury w Internecie oraz o jego wpływie na społeczeństwo, naukę, edukację i sztukę. W tym roku szczególną uwagą zostanie obdarzony wątek krajów grupy Wyszehradzkiej.

W roli jednego z głównych prelegentów organizatorzy będą gościć Cory’ego Doctorowa, kanadyjskiego dziennikarza, wielokrotnie nagradzanego pisarza oraz blogera. Konferencji towarzyszy premiera zbioru esejów Doctorowa w jęz. polskim. 7 listopada o godz. 12.00 w praskim Centrum Zarządzania Światem (ul. Stefana Okrzei 26) odbędzie się spotkanie autorskie z pisarzem.

Drugim gościem specjalnym konferencji będzie Birgitta Jónsdóttir, islandzka poetka i posłanka do parlamentu, gdzie zajmuje się kwestiami związanymi z wolnością informacji, wolnością słowa i prawami człowieka; twórczyni pierwszej islandzkiej galerii online, aktywistka związana z WikiLeaks, jedna z głównych postaci islandzkiej rewolucji 2012 r.

W ramach konferencji przewidywane są następujące ścieżki tematyczne: Prawo autorskie i sztuka, Ekonomia kultury, Prawo autorskie i edukacja, Technologie i innowacje, Prawo autorskie a prawa człowieka, Przyszłość książki, Prawo autorskie i jego egzekwowanie, Przyszłość prawa autorskiego, O debacie prawnoautorskiej.

Każda z występujących osób będzie mieć 10 min. na przedstawienie swoich postulatów, projektów lub wyników badań. Tegoroczne wydarzenie jest zaplanowane na 500 gości i 65 prelegentek/ów. Wstęp na konferencję jest bezpłatny, jednak konieczna jest rejestracja poprzez formularz na stronie http://copycamp.pl. Całość będzie transmitowana na żywo na wspomnianej witrynie.

Szczegółowe opisy ścieżek oraz materiały audio-wideo z dwóch poprzednich edycji również znajdują się na stronie imprezy.

Konferencja CopyCamp jest częścią projektu „Przyszłość prawa autorskiego” Fundacji Nowoczesna Polska.

Kino Praha, ul. Jagiellońska 26, Warszawa, 6-7 listopada 2014 r.