Najbardziej znana samowola budowlana w polskich górach do rozbiórki

Najbardziej znana samowola budowlana w polskich górach do rozbiórki

28 listopada 2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach wydał nakaz rozbiórki nielegalnego wyciągu krzesełkowego w ośrodku narciarskim Czarny Groń w miejscowości Rzyki (gm. Andrychów, woj. małopolskie). Decyzja zapadła po 5 latach od zgłoszenia przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot samowoli przyrodniczej i budowlanej na stokach Pracicy. Inwestor będzie zmuszony rozebrać wyciąg na swój koszt i doprowadzić teren do stanu sprzed zniszczeń. To pierwsza taka sytuacja w Polsce.

Decyzja nadzoru budowlanego to wielki sukces dla przyrody Beskidu Małego. Przypomnijmy, że nielegalny wyciąg wybudowano na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z najstarszych w Polsce rezerwatów przyrody Madohora – mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia.

Warto podkreślić, że według niezależnych ekspertów ośrodek na Czarnym Gronu negatywnie oddziałuje na populację wilka.

Po dokonaniu rozbiórki wyciągu inwestor będzie miał obowiązek przywrócić teren do stanu pierwotnego, co oznacza m.in. odtworzenie siedlisk łąkowych i leśnych.

Decyzja o rozbiórce wyciągu to pierwsza z 3 oczekiwanych w tej sprawie decyzji PINB-u. W kolejce na rozbiórkę czeka także nielegalnie wybudowana i użytkowana infrastruktura do naśnieżania i oświetlenia stoku. Warto pamiętać, że brak zalegalizowania inwestycji nie przeszkadzał inwestorowi w zarabianiu na samowoli. Co sezon na terenie Czarnego Gronia użytkowano nielegalnie wybudowane urządzenia do zaśnieżania i oświetlenia stoku. Nie inaczej jest w tym sezonie – na stronie ośrodka publikowane są zdjęcia z naśnieżania tras narciarskich przed otwarciem ośrodka.

Decyzja o rozbiórce była możliwa dzięki wygranej Stowarzyszenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie. Sąd potwierdził, że powiatowy inspektor działał w sprawie Czarnego Gronia z rażącą przewlekłością. Na nadzór nałożono także grzywnę dyscyplinującą.

Na Czarnym Groniu od początku jawnie lekceważono prawo. Niezależne sądy i organy administracji państwowej potwierdziły, że nie ma miejsca na działanie metodą faktów dokonanych. A jeśli ktoś winny jest rozbiórki wyciągu i stagnacji ośrodka narciarskiego na Czarnym Groniu to jest nim właśnie inwestor. Trudno oprzeć się wrażeniu, że robi to na własne życzenie – mówi Radosław Ślusarczyk.

Decyzja jest nieprawomocna i nie ma wątpliwości, że inwestor się od niej odwoła. Pewne jest także, że świetliste plany stworzenia jednego z największych ośrodków narciarskich w Polsce inwestor rozpoczyna od zwijania infrastruktury narciarskiej.

Czytaj więcej o walce z wspomnianą samowolą

_____

Przedruk za stroną Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Sześciolatki się opłacają

Sześciolatki się opłacają

W tym roku więcej podstawówek otwarto, niż zamknięto. To konsekwencja objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym i zwęszenia w tym interesu przez firmy prywatne.

Z mapy co roku znikało kilkaset placówek, teraz po raz pierwszy trend się odwrócił i łączna liczba szkół wzrosła o 56 – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Od razu jednak dodaje, że to nie zasługa samorządów, które zlikwidowały 120 placówek, a gdyby nie rok wyborczy to byłoby ich zapewne zdecydowanie więcej. Rzecz w tym, że otwarto ok. 180 niepublicznych szkół, głównie podstawowych.

Gazeta przypomina, że od tego roku do podstawówek poszła obowiązkowo połowa rocznika sześciolatków, w kolejnym pójdą pozostali, razem z obecnymi pięciolatkami. Część opiekunów obawiała się, że nie odnajdą się w dużych samorządowych szkołach; wyczuli to przedsiębiorcy, którzy zaczęli na potęgę zakładać własne placówki. Czy oznacza to, że rynek sprawnie rozwiązał problem społeczny? Sprawa nie jest niestety taka oczywista. – W ciągu ostatnich dwóch lat, gdy już było przesądzone w ustawie, że sześciolatki pójdą do szkoły, w mojej okolicy pojawiło się aż pięć nowych podstawówek. Firmy, które je prowadzą, nie mają związku z edukacją, bo ich główną działalnością jest np. zakład mechaniczny lub hurtownia – komentuje Kazimierz Stankiewicz, wiceprezes działającej od kilku lat spółki Szkoły Marzeń w Piasecznie. Jego zdaniem część z takich placówek po przejściu podwójnych roczników będzie zamykanych. Warto dodać, że na ograniczaniu sieci szkół najbardziej ucierpiały licea i technika, bo prywatne firmy prawie nie tworzą nowych w miejsce likwidowanych.

Od stycznia chcemy przyznać samorządom wyższą o średnio tysiąc złotych subwencję na małe placówki do 70 uczniów. Z pewnością sprawi to, że mniej małych szkół będzie ulegało likwidacji – zapowiada Grzegorz Pochopień, dyrektor departamentu analiz i prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej. – Rząd chce doprowadzić do prywatyzacji edukacji, czyli wyjmowania szkół spod Karty Nauczyciela. A samorządy z przyzwoleniem MEN będą likwidować placówki lub przekazywać je prywatnym firmom. Podatnicy powinni mieć gwarancje, że szkoły będą publiczne – nie daje się uspokoić Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (wywiad z nim opublikowaliśmy tutaj).

Nie zamykajmy oczu na bliźnich

Nie zamykajmy oczu na bliźnich

„My nie widzimy nic, a Wy – czy widzicie nas?” – to hasło manifestacji, która odbędzie się w czwartek w Warszawie. Ma ona przypomnieć o istnieniu osób niewidomych i zwrócić uwagę na ich problemy.

Wciąż brak przystosowania: stron internetowych, budynków użyteczności publicznej: kin, muzeów, urzędów, które powinny być dostępne dla WSZYSTKICH. To niezbywalne prawo każdego człowieka.
Z przeprowadzonego w 2013 r. badania dostępności stron www wynika, iż na 114 badanych witryn jedynie 3 serwisy w sposób dostateczny spełniają kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych.
W tym roku nastąpił postęp. Niewidomi mogli samodzielnie oddać głos w wyborach samorządowych używając brajlowskich nakładek, ale lokale wyborcze wciąż nie są przystosowane na przyjęcie niewidomych. Brak im udźwiękowienia i podstawowych oznaczeń w brajlu – pisze Fundacja Szansa dla Niewidomych.

Organizacja chce, by przy okazji międzynarodowej konferencji pod hasłem „25 lat polskich przemian. Wielki technologiczny skok niewidomych – od izolacji do integracji”, którą organizuje wspólnie z m.in. Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i Polskim Związkiem Niewidomych, osoby niewidzące i niedowidzące głośno zaapelowały: jesteśmy tutaj, żyjemy razem z Wami i chcemy zrozumienia i pomocy!

Manifestacja rozpocznie się 4 grudnia 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 przed Salą Kongresową na ul. Emilii Plater w Warszawie.

Przyłącz się, jeśli i Tobie los niewidomych nie jest obojętny!

Prospołeczni polecają

Prospołeczni polecają

Kilkanaście osób publicznych powiedziało nam, dlaczego ich zdaniem warto czytać „Nowego Obywatela”. Zachęcamy Was, żebyście w oparciu o te rekomendacje wspierali nas w promocji prenumeraty.

Na stronie http://nowyobywatel.pl/rekomendacje/ można znaleźć stale uzupełnianą listę cenionych postaci życia zbiorowego, które przyłączyły się do naszej akcji wsparcia promocji prenumeraty „Nowego Obywatela”. Są wśród nich przedstawiciele nauk ekonomicznych i społecznych, aktywiści obywatelscy, ludzie mediów, kultury i gospodarki. Jeśli znacie kogoś, dla kogo jedna z tych rekomendacji może być zachętą do zaprenumerowania „Nowego Obywatela” za jedynie 50 zł na rok – nie wahajcie się!

Nawet najbardziej obywatelskie pismo nie przetrwa bez obywatelskiego wsparcia promocyjnego ze strony czytelników. Pamiętajcie: tydzień bez polecenia choć jednej osobie lektury „Nowego Obywatela” to tydzień stracony! ;-)