Człuchów nie chce śmieciówek

Człuchów nie chce śmieciówek

Pod koniec ubiegłego roku straż gminna w Człuchowie w woj. pomorskim rozpisała przetarg na świadczenie usług pocztowych. W specyfikacji, jako jedno z kryteriów, zawarto zatrudnianie przez oferenta pracowników na umowach o pracę.

Do przetargu tradycyjnie stanęły dwie firmy: Poczta Polska oraz InPost. W związku z tym, że obie zaproponowały podobną cenę usług, kluczowe dla podjęcia decyzji było drugie najwyżej punktowane kryterium, czyli zatrudnianie pracowników na umowach o pracę. Dzięki temu przetarg wygrała Poczta Polska, która zatrudnia większość doręczycieli na etatach, czego nie można powiedzieć o InPoście.

Co prawda prywatny operator pocztowy nie zdradza dokładnych danych na temat struktury zatrudnienia, ale sporo może powiedzieć analiza składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez obie firmy. Otóż InPost w 2013 r. odprowadził aż 51 razy mniej składek niż Poczta Polska, choć pracowników ma jedynie 8 razy mniej. To jasno pokazuje, jakie formy zatrudnienia są tam dominujące.

Kolejną dobrą informacją jest fakt, że Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie InPostu, stwierdzając, że przetarg nie złamał zasad uczciwej konkurencji.

Już od dłuższego czasu mówi się, że odpowiednie konstruowanie specyfikacji zamówień publicznych może pomóc w walce z postępującą ekspansją umów śmieciowych. Poza Głuchowem szlaki przeciera tutaj m.in. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, który dawał dodatkowe punkty za zatrudnienie co najmniej 50 proc. załogi na umowie o pracę na czas nieokreślony.

W „Nowym Obywatelu” nr 66 można będzie przeczytać obszerny tekst o polskim rynku przesyłek pocztowych.

Nasz tekst o prospołecznych zamówieniach publicznych

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Prywatyzację Tatr czas zacząć

Prywatyzację Tatr czas zacząć

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało zgodę na przeniesienie majątku Polskich Kolei Linowych do nowo powstałej spółki Polskie Koleje Górskie. Ten z pozoru niewinny fakt ma niebagatelne konsekwencje. Oznacza on, że tereny pod kolejką na Kasprowy Wierch staną się własnością… luksemburskiej spółki Altura.

Zresztą nie tylko te – mowa jest również o terenach górskich w Zakopanem, Kościelisku, Szczawnicy czy Zawoi. Decyzja wywołała na Podhalu prawdziwy szok. Włodarze niemal wszystkich gmin powiatu tatrzańskiego jak i władze samego powiatu były zdecydowanie przeciw tej operacji, a jednak ich głosy spotkały się z zupełną obojętnością rządu. Sprawa jest tym bardziej kontrowersyjna, że według prawa zasoby przyrodnicze parków nie mogą podlegać przekształceniom własnościowym. Oddanie tatrzańskich i innych górskich terenów prywatnemu inwestorowi z zagranicy spowodowało wściekłość nie tylko samorządowców, którzy zapowiadają zaskarżenie decyzji MSW, ale też byłych właścicieli tych działek. Masowo zaczęli oni składać wnioski o odzyskanie swych dawnych nieruchomości, z których zostali wcześniej przez państwo wywłaszczeni.

Państwo postąpiło jak paser. Wywłaszczyło właścicieli w celu ochrony przyrody, a potem za drobne pieniądze sprzedało te ziemie inwestorowi – skomentował całą sprawę starosta tatrzański Piotr Bąk.

Pracownicy z depresją

Pracownicy z depresją

Brak poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, brak nadziei na znalezienie stabilnej pracy, niewymagającej poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów, dającej satysfakcję zawodową, gwarantującej cotygodniowy wypoczynek, brak nadziei na wystarczające zabezpieczenie emerytalne, kłopoty ze spłatą zaciągniętych kredytów – te czynniki powodują poczucie lęku, które często przeradza się w depresję.

Według szacunków na zaburzenia depresyjne cierpi już ok. 1,5 mln Polaków. Coraz większą grupę wśród nich stanowią młodzi.

Nieradzenie sobie z życiem i pracą w ciągłym stresie, brak pewności siebie jako pracownika, świadomość dokonania złych wyborów życiowych, związanych też z zawodem i pracą, poczucie niedopasowania zawodu do rynku pracy – to wywołuje wśród młodych największe lęki i przeradza się w zaburzenia depresyjne.

Dużą rolę odgrywa również atmosfera w pracy. Według duńskich uczonych najwięcej zależy od naszego szefa. To, co wpływa na złe samopoczucie pracownika, to przede wszystkim nieuczciwy, źle traktujący pracownika kierownik, nieuczciwe warunki pracy, a nie praca jako taka. Nawet praca bardzo wymagająca i teoretycznie stresująca nie odgrywa takiego znaczenia jak relacje między szefem a pracownikiem i stworzone warunki pracy.

Wśród osób cierpiących na depresję 40-80 proc. ma myśli samobójcze, 20-60 proc. z nich podejmuje takie próby, a 15 proc. chorych skutecznie odbiera sobie życie.

Według danych z 2013 r. każdego dnia 16 Polaków popełnia samobójstwo. Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji w 2013 r. odebrało sobie życie 6097 osób, a rok wcześniej – 4177.

_____

Przedruk za stroną Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Płać – i czytaj – ile chcesz!

Płać – i czytaj – ile chcesz!

Do piątku (23 stycznia) do południa za pośrednictwem serwisu BookRage.org można kupić zestaw elektronicznych wersji książek wydanych przez środowisko „Nowego Obywatela”, w formule „płać, ile chcesz”. Osoby, które zapłacą powyżej średniej ceny pakietu, otrzymają m.in. najnowszą książkę Jarosława Tomasiewicza, poświęconą historii lewicy patriotycznej.

E-booki „Nowego Obywatela” są dostępne są pod adresem http://bookrage.org/quickrage.

W podstawowym pakiecie, który można otrzymać płacąc dowolną cenę, znajdują się:

  • „Braterstwo, solidarność, współdziałanie” Edwarda Abramowskiego – pierwszy w historii zbiór wszystkich tekstów Abramowskiego poświęconych kooperatyzmowi, współpracy, stowarzyszeniom i oddolnym inicjatywom społecznym, zawierający m.in. teksty niewznawiane od 1938 r. (nakład wersji papierowej wyczerpany!);
  • „Krótki kurs nowomowy” Joanny Dudy-Gwiazdy – komplet felietonów legendarnej działaczki pierwszej „Solidarności”, napisanych dla nas w latach 2001-2013;
  • „Poza układem” Andrzeja Gwiazdy i Joanny Dudy-Gwiazdy – reprezentatywny wybór publicystyki politycznej małżeństwa Gwiazdów z lat 1988-2006, w której komentowali oni rzeczywistość początków transformacji ustrojowej (nakład wersji papierowej wyczerpany!);
  • „RAZEM! czyli Społem” Romualda Mielczarskiego – pierwsze od roku 1936 wznowienie wszystkich najważniejszych tekstów polskiego pioniera nowoczesnej kooperacji spożywców, poświęconych spółdzielczości, jej zasadom, wizjom i celom (nakład wersji papierowej wyczerpany!).

Osoby, które wpłacą powyżej aktualnej średniej ceny pakietu, otrzymują dodatkowo dwie książki:

  • „Kultura a natura” Jana Gwalberta Pawlikowskiego – pierwsze w historii wznowienie całości pierwotnej edycji książki z roku 1913 – pionierskiego w Polsce manifestu ochrony przyrody;
  • „Po dwakroć niepokorni” Jarosława Tomasiewicza – zbiór artykułów naukowych i tekstów popularyzatorskich o rozmaitych postaciach, inicjatywach i trendach spod znaku „lewicy patriotycznej” czy „lewicy narodowej” (wersja przedpremierowa, wydanie papierowe w przygotowaniu).

Ponadto każdy, kto zdecyduje się zapłacić więcej niż dwukrotność aktualnej średniej ceny pakietu, otrzyma roczną prenumeratę „Nowego Obywatela” w formie elektronicznej.

Polecamy zakup, z góry dziękujemy za możliwie wysokie wpłaty (wspomogą edycję kwartalnika i kolejnych książek) i życzymy inspirującej lektury!