Toksyczne porozumienie

Krajowy przemysA� chemiczny jest potencjalnie naraA?ony na negatywne skutki negocjowanego przez KomisjA� EuropejskA� porozumienia o utworzeniu strefy wolnego handlu pomiA�dzy UE i USA (TTIP) a�� alarmuje Polska Izba PrzemysA�u Chemicznego.

a�� NieuwzglA�dnienie w trakcie negocjacji stanowiska branA?y chemicznej z Europy Centralnej moA?e mieA� negatywne skutki dla regionu: spadek konkurencyjnoA�ci przemysA�u, a w rezultacie osA�abienie jego pozycji na europejskim rynku a�� mA?wi portalowi wnp.pl Tomasz ZieliA�ski, prezes zarzA�du Izby. WedA�ug ZieliA�skiego, TTIP moA?e staA� siA� kolejnym po wysokich cenach gazu i skutkach polityki klimatycznej UE czynnikiem obniA?ajA�cym konkurencyjnoA�A� branA?y chemicznej w naszej czA�A�ci Europy.

Portal przypomina, A?e zachodnioeuropejskie koncerny chemiczne stopniowo wycofujA� siA� z produkcji w UE, przenoszA�c jA� tam, gdzie koszty sA� niA?sze, np. ze wzglA�du na taA�sze surowce czy a�zluA?niejszea�? regulacje ekologiczne. Natomiast w Europie Centralnej, a zwA�aszcza w Polsce planuje siA� istotne nakA�ady na rozwA?j, ktA?ry zapewni dodatkowe miejsca pracy i poprawi bilans w handlu zagranicznym.

Niekontrolowane zniesienie ceA� moA?e doprowadziA� do zachwiania bilansu produktowego w UE. Pojawienie siA� taA�szych pA?A�produktA?w i produktA?w wytworzonych z wykorzystaniem taA�szych surowcA?w i energii moA?e wpA�ynA�A� na pozycjA� konkurencyjnA� europejskiej chemii, a w szczegA?lnoA�ci polskiej na rynku UE. W zwiA�zku z negocjacjami ws. TTIP, Polska Izba PrzemysA�u Chemicznego wskazuje na koniecznoA�A� wprowadzenia mechanizmA?w chroniA�cych konkurencyjnoA�A� polskiego przemysA�u chemicznego, np. okresA?w przejA�ciowych a�� pisze wnp.pl.

OprA?cz ogA�oszenia wA�asnego stanowiska, Izba zainicjowaA�a powstanie pisma sygnowanego przez organizacje zrzeszajA�ce firmy chemiczne z krajA?w Grupy Wyszehradzkiej. Otrzymali je PrzewodniczA�cy Rady Europejskiej Donald Tusk, PrzewodniczA�cy Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i PrzewodniczA�cy Parlamentu Europejskiego Martin Schulz.

O innych zagroA?eniach wiA�A?A�cych siA� z TTIP

3 odpowiedzi na „Toksyczne porozumienie

  1. komentat pisze:

    Jeśli ktoś z czytających ma faktyczną wiedzę merytoryczną dowodzącą, że TTIP to zagrożenie prośba o wypowiedzenie się na forum historycy.org:

    Też sądziłem, że TTIP niesie ze sobą ryzyko, ale ostatecznie nie jestem o tym przekonany.

  2. Niemiecki Emigrant pisze:

    Jeżeli sprowadzimy wszystko do zysków o może i TTIP jest korzystny – ale nie chcę mi się wierzyć, że małorolni rolnicy z Polski będą mieli szanse z wielkimi uprawami przemysłowymi w USA. To samo się tyczy się małych polskich firm w konfrontacji z dużymi amerykańskimi korporacjami. Nie mówiąc już o tym, że tak naprawdę obywatele nie będą mieli już żadnego wpływu na to co się dzieje, a władza przejdzie w ręce korporacji. Polecam lekturę:
    Eksperci: TTIP wyzwaniem dla praw konsumenckich, pracowniczych i demokracji

Odpowiedz na „komentatAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>